Zameranie Školy remesiel ÚĽUV

 

Prostredníctvom Školy remesiel ÚĽUV ako garant zachovania a rozvíjania tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby ponúka širokej verejnosti kreatívnu formu trávenia voľného času. Škola remesiel začala organizovať záujmové kurzy tradičných remesiel pre verejnosť v roku 1999 v Bratislave. Odvtedy sa ponuka kurzov a vzdelávacích aktivít pre deti a dospelých neustále rozširuje. Z mnohých absolventov kurzov sa stali nadšení priaznivci tradičného remesla, z niektorých aj lektori, či výrobcovia. V súčasnosti sa vzdelávacie aktivity so zameraním na ľudovú umeleckú výrobu a remeslá realizujú v troch Regionálnych centrách remesiel: v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

 
 

Systém kurzov

  • Záujmové kurzy Školy remesiel ÚĽUV vedú skúsení lektori podľa presne rozpracovanej metodiky, pričom viaceré kurzy obsahujú systém niekoľkých stupňov obtiažnosti.
  • Od roku 2004 boli postupne viaceré kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR ako štandardné vzdelávacie aktivity. Absolventi tým získavajú po ukončení kurzu oficiálne potvrdenie o absolvovaní celoštátne platného kurzu.
  • Pre účastníkov kurzov sú k dispozícii materiálové ukážky starých remeselných výrobkov zo študijných zbierok resp. z fotografického archívu ÚĽUV, ako aj odborná literatúra na prezenčné štúdium v knižnici organizácie.

Pracoviská Školy remesiel ÚĽUV

  • Škola remesiel pôsobí v troch Regionálnych centrách remesiel ÚĽUV v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
  • Regionálne centrá remesiel ÚĽUV sa zameriavajú, okrem kurzov remesiel pre verejnosť, aj na organizovanie prednášok a na spoluprácu s miestnymi remeselníkmi, či výtvarnými školami v regióne.

Dielne školy remesiel ÚĽUV

  • rezbárska dielňa, vybavená nielen súčasnými pracovnými pomôckami, ale aj náradím zo starých remeselníckych dielní
  • tkáčska dielňa s krosnami a náradím na ďalšie textilné techniky: tkanie na kartičkách, tkanie na ráme, pletenie na krosienkach, tkanie na doštičke, vyšívanie na ráme a paličkovanie čipiek
  • košikárska dielňa na prácu s prútím, slamou a kukuričným šúpolím
  • hrnčiarska dielňa, ktorá umožňuje kompletné vyhotovenie vlastného keramického výrobku - ručnévytočenie na hrnčiarskom kruhu, vyzdobenie a vypálenie v elektrickej peci
  • drotárska dielňa na prácu s drôtom
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Zameranie Školy remesiel ÚĽUV