Zameranie školy remesiel ÚĽUV

 

Škola remesiel ÚĽUV v Bratislave začala organizovať kurzy tradičných remesiel ako záujmové kurzy pre verejnosť v roku 1999. Od tej doby sa ponuka kurzov neustále rozširuje. Z bývalých absolventov kurzov sa dnes stali mnohí nadšení priaznivci tradičného remesla. Každoročne sa v pravidelných kurzoch v Bratislave vystrieda viac ako 200 frekventantov z radov dospelých a okolo 120 detí a školskej mládeže. Od roku 2004 sa porovnateľné množstvo frekventantov zúčastňuje kurzových aktivít aj v druhej Škole remesiel ÚĽUV, zriadenej podľa bratislavského modelu v Banskej Bystrici (Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica).

 
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Zameranie Školy remesiel ÚĽUV