Metodický seminár pre pedagógov

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby realizuje metodický seminár pre pedagógov, ktorý sa uskutoční dňa 13. 2. 2020 (štvrtok) v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV, na Mäsiarskej ulici č. 52 v Košiciach.
Seminár organizujeme v súvislosti so 7.ročníkom súťažnej prehliadky detskej remeselnej tvorivosti pod názvom V krajine remesiel 2019 a práve prebiehajúcou výstavou v Galérii ÚĽUV Košice. Súčasťou programu je aj prezentácia aktivít ÚĽUV, ktoré je možné využiť v interaktívnom vzdelávacom procese detí a tvorivé dielne.


Pre účasť na metodickom seminári je potrebné odoslať vyplnenú » prihlášku « na uvedený kontakt:

zuzana.magulova@uluv.sk, +421 908 767 715

Vybavuje: Mgr. Zuzana Magulová