Webinár pre pedagógov

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby realizuje webinár pre pedagógov Ako vstúpiť do krajiny remesiel, ktorý sa uskutoční  dňa 23.3.2021 (utorok) o 10,00 hod. Webinár organizujeme v súvislosti s vyhláseným 8. ročníkom súťaže remeselnej tvorivosti detí a mládeže pod názvom V krajine remesiel 2021 a bude realizovaný prostredníctvom MS Teams. Súčasťou programu je prezentácia činnosti ÚĽUV a Regionálneho centra remesiel v Košiciach, vzdelávanie detí v oblasti regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry v prostredí Školy remesiel a predstavenie súťažných podmienok a inšpirácií do súťaže V krajine remesiel 2021.


Pre účasť na webinári je potrebné odoslať vyplnenú » prihlášku « na uvedený kontakt:

zuzana.magulova@uluv.sk, +421 908 767 715

Vybavuje: Mgr. Zuzana Magulová