Metodický seminár pre pedagógov

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby realizuje metodický seminár pre pedagógov, ktorý sa uskutoční dňa 18.3.2019 (pondelok) v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV, na Obchodnej ulici č. 64 v Bratislave.
Seminár organizujeme v súvislosti s vyhlásením 7. ročníka detskej súťažnej prehliadky V krajine remesiel 2019 ako aj prezentáciou činností ÚĽUV, ktoré je možné využiť v interaktívnom vzdelávacom procese detí.
Súčasťou programu sú aj tvorivé dielne.


Pre účasť na metodickom seminári je potrebné odoslať vyplnenú » prihlášku « na uvedený kontakt:

silvia.kleinova@uluv.sk, +421 917 532 070

Vybavuje: Mgr. Silvia Kleinová