Metodický seminár pre pedagógov

 
Metodický seminár pre pedagógov

organizuje Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava v spolupráci s Regionálnym centrom remesiel v Košiciach

Metodický seminár je určený pedagógom a pedagogickým pracovníkom, ktorí sa vo svojej pedagogickej činnosti venujú predovšetkým Regionálnej výchove a tradičnej ľudovej kultúre, Výtvarnej výchove, Technickej výchove a podobným vzdelávacím oblastiam, ktorí by tieto poznatky vedeli priamo využiť vo výučbe.

Miesto, termín a čas semináru

Košice

8. 2. 2018

Čas: 9.00 – 13.00 hod.
Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Mäsiarska 52, 040 01 Košice
pozvánka na seminár


Pre účasť na metodickom seminári je potrebné odoslať vyplnenú » prihlášku « na uvedený kontakt:

kepicova@uluv.sk, +421 917 532 070

Vybavuje: Mgr. Monika Kepičová

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Vzdelávanie pedagógov