Metodický seminár pre pedagógov

 

organizuje Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava v spolupráci s Regionálnym centrom remesiel Banská Bystrica

Metodický seminár je určený pedagógom a pedagogickým pracovníkom, ktorí sa vo svojej pedagogickej činnosti venujú predovšetkým Regionálnej výchove a tradičnej ľudovej kultúre, Výtvarnej výchove, Technickej výchove a podobným vzdelávacím oblastiam, ktorí by tieto poznatky vedeli priamo využiť pri výučbe týchto predmetov.

Miesto, termín a čas semináru

Banská Bystrica

6. 3. 2017

Čas: 9.00 – 13.00 hod.
Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14, 974 01 Banská Bystrica
pozvánka na seminár


Pre účasť na metodickom seminári je potrebné odoslať vyplnenú » prihlášku « na uvedený kontakt:

kepicova@uluv.sk, +421 917 532 070

Vybavuje: Mgr. Monika Kepičová

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Vzdelávanie pedagógov