Metodický seminár pre pedagógov

 

Metodický seminár pre pedagógov

 

organizuje Regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Bratislave

Metodický seminár je určený pedagógom a pedagogickým pracovníkom, ktorí sa vo svojej pedagogickej činnosti venujú predovšetkým Regionálnej výchove a tradičnej ľudovej kultúre, Výtvarnej výchove, Technickej výchove a podobným vzdelávacím oblastiam, ktorí by tieto poznatky vedeli priamo využiť vo výučbe.

Miesto, termín a čas semináru

Bratislava

15. 5. 2018

Čas: 9.00 – 12.30 hod.
Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
pozvánka na seminár


Pre účasť na metodickom seminári je potrebné odoslať vyplnenú » prihlášku « na uvedený kontakt:

kepicova@uluv.sk, +421 917 532 070

Vybavuje: Mgr. Monika Kepičová

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Vzdelávanie pedagógov