Vzdelávanie lektorov – archív

 

2018


Metodické semináre pre lektorov 2018

organizuje metodické pracovisko Ústredia ľudovej umeleckej výroby

Metodické semináre sú určené všetkým lektorom, ktorí majú záujem o lektorskú spoluprácu, ale aj lektorom už spolupracujúcim s ÚĽUV-om.

 

Banská Bystrica

Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14, 974 01 Banská Bystrica
Termín: 7. 11. 2018 (streda)
Čas: 15:00 – 18:00

Cieľ stretnutia: BOZP, prezentácia vzdelávacích aktivít RCR ÚĽUV a činnosti ÚĽUV, metodické odporúčania pre lektorov v RCR v Banskej Bystrici

Pozvánka

Metodické semináre pre lektorov 2018

 


 

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2012