Vzdelávanie lektorov - archív

 

2016


Metodický seminár pre lektorov

organizuje metodické pracovisko Ústredia ľudovej umeleckej výroby

Metodický seminár je určený novým lektorom, záujemcom o lektorskú spoluprácu, ale aj lektorom už spolupracujúcim s ÚĽUV-om.

Na seminári vám predstavíme tieto témy:

  • BOZP
  • činnosti ÚĽUV
  • vzdelávacie aktivity Regionálnych centier remesiel ÚĽUV
  • lektor v ÚĽUV-e (predpoklady, kompetencie, požiadavky, odporúčania)
  • akreditované vzdelávacie programy (prehľad akreditovaných kurzov, obsahová náplň, dokumentácia, výstupy)

Miesto, termín a čas semináru

Banská Bystrica

19. 10. 2016

Čas: 15.00 – 18.30 hod.
Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14, 974 01 Banská Bystrica
pozvánka na seminár

 

Košice

20. 10. 2016

Čas: 15.00 – 18.30 hod.
Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Mäsiarska 52, 040 01 Košice
pozvanka na seminár

 

Bratislava

3. 11. 2016

Čas: 15.00 – 18.15 hod.
Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
pozvanka na seminár

Pre účasť na metodickom seminári je potrebné odoslať vyplnenú » prihlášku « na uvedený kontakt:

fratricova@uluv.sk, +421 908 767 715
Vybavuje: Mgr. Oľga Fratričová


 

2015

 

2014

 

2012