Vzdelávanie lektorov – archív

 

2019


Metodické semináre pre lektorov 2019

organizuje metodické pracovisko Ústredia ľudovej umeleckej výroby

Metodické semináre sú určené všetkým lektorom, ktorí majú záujem o lektorskú spoluprácu, ale aj lektorom už spolupracujúcim s ÚĽUV-om.

 

Košice

Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Mäsiarska 52, 040 01 Košice
Termín: 11. 11. 2019 (pondelok)
Čas: 14:30 – 17:30

Cieľ stretnutia: BOZP, prezentácia vzdelávacích aktivít RCR ÚĽUV a činnosti ÚĽUV, metodické odporúčania pre lektorov v RCR v Košiciach

Pozvánka

Metodické semináre pre lektorov 2020

Banská Bystrica

Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14, 974 01 Banská Bystrica
Termín: 13. 11. 2019 (streda)
Čas: 15:00 – 18:00

Cieľ stretnutia: BOZP, prezentácia vzdelávacích aktivít RCR ÚĽUV a činnosti ÚĽUV, metodické odporúčania pre lektorov v RCR v Banskej Bystrici

Pozvánka

Metodické semináre pre lektorov 2019

 


 

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2012