Vzdelávanie lektorov

 

 

Metodický seminár pre lektorov

organizuje metodické pracovisko Ústredia ľudovej umeleckej výroby

Termíny s programom na rok 2017 postupne zverejníme

 

Metodický seminár je určený všetkým lektorom, ktorí majú záujem o lektorskú spoluprácu, ale aj lektorom už spolupracujúcim s ÚĽUV-om.

Na seminári vám predstavíme tieto témy:

  • školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP)
  • ÚĽUV, Regionálne centrum remesiel ÚĽUV – predstavenie organizácie a jej činnosti
  • akreditované vzdelávacie programy (prehľad akreditovaných kurzov, obsahová náplň, dokumentácia, výstupy)
  • informácie o podujatiach Prázdniny s remeslom a Dni majstrov ÚĽUV
  • lektor v ÚĽUV-e (predpoklady, kompetencie, požiadavky, odporúčania)

 

Bratislava

Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
Termín: 10. 7. 2017 (pondelok)
Čas: 16:00

 

Banská Bystrica

Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14, 974 01 Banská Bystrica
Termín:
Čas:

 

Košice

Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Mäsiarska 52, 040 01 Košice
Termín:
Čas:

 


Vybavuje: Mgr. Monika Kepičová, kepicova@uluv.sk, +421 917 532 070

 

 

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Vzdelávanie lektorov