Vzdelávanie lektorov

 

 

Akreditované vzdelávanie pre lektorov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach

organizuje Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Jarné termíny akreditovaného kurzu Lektor v roku 2018:

Bratislava: 14.2. -8.3 2018

Banská Bystrica: 17.2. – 17.3.2018

Košice: 15.3. – 7.4.2018

Jesenné termíny akreditovaného kurzu Lektor v roku 2018:

Bratislava: 28.9.-20.10.2018

Banská Bystrica: 6.10.-27.10.2018

Košice: 19.10.-10.11.2018

Rozsah kurzu: 100 hodín, (56 prezenčne / 44 dištančne e-learning)
Cena školenia: 350 € / osoba

Na kurze sa dozviete o:

 • teoretických základoch vzdelávania dospelých
 • o tom ako zostaviť analýzu vzdelávacích potrieb
 • príprave metód, techník a foriem vzdelávania dospelých
 • pravidlách komunikácie vo vzdelávaní dospelých

Naučíte sa:

 • praktické lektorské zručnosti
 • konkrétne metódy vzdelávania dospelých
 • zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom

Pre koho je kurz určený:

 • pre všetkých lektorov (začínajúci aj pokročilí), ktorí chcú byť lepší vo svojej profesii a chcú získať relevantný doklad – certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávania a pre tých, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých

Viac informácií o školení a prihlášku nájdete na:
http://alkp.sk/lektori/lektor-kurz-akreditovany/

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

 

 

 

 

 

Metodický seminár pre lektorov

organizuje metodické pracovisko Ústredia ľudovej umeleckej výroby

Termíny s programom na rok 2017 postupne zverejníme

 

Metodický seminár je určený všetkým lektorom, ktorí majú záujem o lektorskú spoluprácu, ale aj lektorom už spolupracujúcim s ÚĽUV-om.

Na seminári vám predstavíme tieto témy:

 • školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP)
 • ÚĽUV, Regionálne centrum remesiel ÚĽUV – predstavenie organizácie a jej činnosti
 • akreditované vzdelávacie programy (prehľad akreditovaných kurzov, obsahová náplň, dokumentácia, výstupy)
 • informácie o podujatiach Prázdniny s remeslom a Dni majstrov ÚĽUV
 • lektor v ÚĽUV-e (predpoklady, kompetencie, požiadavky, odporúčania)

 

Bratislava

Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
Termín: 10. 7. 2017 (pondelok)
Čas: 16:00

 

Banská Bystrica

Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14, 974 01 Banská Bystrica
Termín: 24. 10. 2017 (utorok)
Čas: 15:00 – 18:00

 

Košice

Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Mäsiarska 52, 040 01 Košice
Termín: 11. 12. 2017 (pondelok)
Čas: 15:00 – 18:00

 


Vybavuje: Mgr. Monika Kepičová, kepicova@uluv.sk, +421 917 532 070

 

 

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Vzdelávanie lektorov