Vzdelávanie lektorov

 

 

Metodické semináre pre lektorov 2018

organizuje metodické pracovisko Ústredia ľudovej umeleckej výroby

Metodické semináre sú určené všetkým lektorom, ktorí majú záujem o lektorskú spoluprácu, ale aj lektorom už spolupracujúcim s ÚĽUV-om.

 

Banská Bystrica

Miesto: Regionálne centrum remesiel ÚĽUV, Dolná 14, 974 01 Banská Bystrica
Termín: 7. 11. 2018 (streda)
Čas: 15:00 – 18:00

Cieľ stretnutia: BOZP, prezentácia vzdelávacích aktivít RCR ÚĽUV a činnosti ÚĽUV, metodické odporúčania pre lektorov v RCR v Banskej Bystrici

Pozvánka

Metodické semináre pre lektorov 2018


Vybavuje: Mgr. Silvia Kleinová, silvia.kleinova@uluv.sk, +421 917 532 070

 

 

 

 

Akreditované vzdelávanie pre lektorov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach

organizuje ALKP

Jesenné termíny akreditovaného kurzu Lektor v roku 2018:

Bratislava: 28.9.-20.10.2018

Banská Bystrica: 6.10.-27.10.2018

Košice: 19.10.-10.11.2018

Rozsah kurzu: 100 hodín, (56 prezenčne / 44 dištančne e-learning)
Cena školenia: 350 € / osoba

Na kurze sa dozviete o:

  • teoretických základoch vzdelávania dospelých
  • o tom ako zostaviť analýzu vzdelávacích potrieb
  • príprave metód, techník a foriem vzdelávania dospelých
  • pravidlách komunikácie vo vzdelávaní dospelých

Naučíte sa:

  • praktické lektorské zručnosti
  • konkrétne metódy vzdelávania dospelých
  • zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom

Pre koho je kurz určený:

  • pre všetkých lektorov (začínajúci aj pokročilí), ktorí chcú byť lepší vo svojej profesii a chcú získať relevantný doklad – certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávania a pre tých, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých

Viac informácií o školení a prihlášku nájdete na:
http://alkp.sk/lektori/lektor-kurz-akreditovany/

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

 

 

 

 

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Vzdelávanie lektorov