Tvorivé dielne

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

 

Tradičné spôsoby výroby, ľudová umelecká výroba a remeslo predstavujú dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva a kultúrnej tradície.

Škola remesiel ÚĽUV poskytuje deťom, mládeži aj dospelým možnosť a priestor dotknúť sa našej tradície prostredníctvom zážitkových a vzdelávacích aktivít.

Aktivity sa realizujú v Regionálnych centrách remesiel ÚĽUV v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach.

 
 

Tvorivé dielne prinášajú deťom, žiakom, študentom i pedagógom možnosť nahliadnuť do histórie remesla, oboznámiť sa s prírodnými materiálmi a pracovnými nástrojmi a vyskúšať si jednoduché remeselné techniky.

Aktivity môžu rozvíjať manuálnu zručnosť, výtvarnú kreativitu, slovnú zásobu, dopĺňať vyučovacie predmety ako napríklad: výtvarná výchova, estetická výchova, multikultúrna výchova, pracovné vyučovanie, dejepis, vlastiveda a ďalšie.

Cieľovou skupinu sú deti MŠ, žiaci ZŠ, ZUŠ, študenti SŠ / VŠ, kluby / družiny, CVČ a ďalšie organizované školské kolektívy. Program a obsah aktivít prispôsobujeme vekovej kategórii. Každý účastník si odnáša so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok.

Tvorivé dielne môžete navštíviť v pracovných dňoch v zväčša v dopoludňajších hodinách od 9:00 do 13:00 hodiny.
Na základe individuálnej dohody organizujeme tvorivé dielne aj v inom čase, ktorý podľa potreby upravíme.
Deti pracujú v skupinách po 6 – 8 žiakov v jednej dielni 2 až 4 vyučovacie hodiny. Počet dielní prispôsobíme počtu žiakov. Po dvoch vyučovacích hodinách práce v dielni (90 minút) sa žiaci majú možnosť vystriedať.

Cena jednej dielne: 27 € / do 6 žiakov / 90 minút, každý ďalší žiak + 4,50 €.
V cene je zahrnutá práca lektora, pracovný materiál, zapožičanie pracovných nástrojov.
Úhradu za tvorivú dielňu prijímame aj formou kultúrnych poukazov vydaných Ministerstvom kultúry SR.

Na tvorivé dielne je potrebné sa prihlásiť aspoň dva týždne vopred prostredníctvom telefónu alebo elektronickej prihlášky.

 

VOĽNÉ TERMÍNY

Október 2019

utorok 1. 10. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
streda 2. 10. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
štvrtok 3. 10. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 4. 10. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
utorok 8. 10. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
streda 9. 10. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
štvrtok 10. 10. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 11. 10. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
utorok 15. 10. 2019 rezervované 10.00 – 11.30
streda 16. 10. 2019 9.00 – 10.00 rezervované
štvrtok 17. 10. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 18. 10. 2019 rezervované 10.00 – 11.30
utorok 22. 10. 2019 9.00 – 10.00 rezervované
streda 23. 10. 2019 rezervované 10.00 – 11.30
štvrtok 24. 10. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 25. 10. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
utorok 29. 10. 2019 rezervované rezervované

 

November 2019

utorok 5. 11. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
streda 6. 11. 2019 9.00 – 10.00 rezervované
štvrtok 7. 11. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 8. 11. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
utorok 12. 11. 2019 rezervované rezervované
streda 13. 11. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
štvrtok 14. 11. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 15. 11. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
utorok 19. 11. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
streda 20. 11. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
štvrtok 21. 11. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 22. 11. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
utorok 26. 11. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
streda 27. 11. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
štvrtok 28. 11. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 29. 11. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30

 

December 2019

utorok 3. 12. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
streda 4. 12. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
štvrtok 5. 12. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 6. 12. 2019 rezervované rezervované
utorok 10. 12. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
streda 11. 12. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
štvrtok 12. 12. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 13. 12. 2019 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30

 

Stav rezervovaných termínov aktualizovaný 24. 10. 2019 o 10.35 hod.

 

 

Kontakt: Iveta Kažímírová | + 421 905 780 048, iveta.kazimirova(zavináč)uluv.sk
Zodpovedný pracovník: Ing. Júlia Jeleňová | + 421 905 780 171, julia.jelenova(zavináč)uluv.sk


ÚĽUV je organizácia, v ktorej sa môžu uplatniť kultúrne poukazy vydané Ministerstvom kultúry SR. www.kulturnepoukazy.sk