Tvorivé dielne

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

 

Tradičné spôsoby výroby, ľudová umelecká výroba a remeslo predstavujú dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva a kultúrnej tradície.

Škola remesiel ÚĽUV poskytuje deťom, mládeži aj dospelým možnosť a priestor dotknúť sa našej tradície prostredníctvom zážitkových a vzdelávacích aktivít.

Aktivity sa realizujú v Regionálnych centrách remesiel ÚĽUV v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach.

 
 

Tvorivé dielne prinášajú deťom, žiakom, študentom i pedagógom možnosť nahliadnuť do histórie remesla, oboznámiť sa s prírodnými materiálmi a pracovnými nástrojmi a vyskúšať si jednoduché remeselné techniky.

Aktivity môžu rozvíjať manuálnu zručnosť, výtvarnú kreativitu, slovnú zásobu, dopĺňať vyučovacie predmety ako napríklad: výtvarná výchova, estetická výchova, multikultúrna výchova, pracovné vyučovanie, dejepis, vlastiveda a ďalšie.

Cieľovou skupinu sú deti MŠ, žiaci ZŠ, ZUŠ, študenti SŠ / VŠ, kluby / družiny, CVČ a ďalšie organizované školské kolektívy. Program a obsah aktivít prispôsobujeme vekovej kategórii. Každý účastník si odnáša so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok.

Tvorivé dielne môžete navštíviť v pracovných dňoch v zväčša v dopoludňajších hodinách od 9:00 do 13:00 hodiny.
Na základe individuálnej dohody organizujeme tvorivé dielne aj v inom čase, ktorý podľa potreby upravíme.
Deti pracujú v skupinách po 6 – 8 žiakov v jednej dielni 2 až 4 vyučovacie hodiny. Počet dielní prispôsobíme počtu žiakov. Po dvoch vyučovacích hodinách práce v dielni (90 minút) sa žiaci majú možnosť vystriedať.

Cena jednej dielne:
30 € /do 6 žiakov/ 90 minút, každý ďalší žiak + 5,00 €.
21 € /do 6 žiakov/ 60 minút, každý ďalší žiak + 3,50 €.

V cene je zahrnutá práca lektora, pracovný materiál, zapožičanie pracovných nástrojov.
Úhradu za tvorivú dielňu prijímame aj formou kultúrnych poukazov vydaných Ministerstvom kultúry SR.

Na tvorivé dielne je potrebné sa prihlásiť aspoň dva týždne vopred prostredníctvom telefónu alebo elektronickej prihlášky.

 

Voľné termíny

Február 2020

Pondelok 3. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Utorok 4. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Streda 5. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Štvrtok 6. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Piatok 7. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Pondelok 10. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Utorok 11. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Streda 12. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Štvrtok 13. 2. Rezervované Rezervované
Piatok 14. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Pondelok 17. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Utorok 18. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Streda 19. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Štvrtok 20. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Piatok 21. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Pondelok 24. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Utorok 25. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Streda 26. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Štvrtok 27. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Piatok 28. 2. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30

Marec 2020

Pondelok 2. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Utorok 3. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Streda 4. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Štvrtok 5. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Piatok 6. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Pondelok 9. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Utorok 10. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Streda 11. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Štvrtok 12. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Piatok 13. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Pondelok 16. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Utorok 17. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Streda 18. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Štvrtok 19. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Piatok 20. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Pondelok 23. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Utorok 24. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Streda 25. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Štvrtok 26. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Piatok 27. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Pondelok 30. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
Utorok 31. 3. 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30

Stav rezervovaných termínov aktualizovaný 7. 2. 2020 o 8.25 hod.

 

 

Kontakt: Iveta Kažímírová | + 421 905 780 048, iveta.kazimirova(zavináč)uluv.sk
Zodpovedný pracovník: Ing. Júlia Jeleňová | + 421 905 780 171, julia.jelenova(zavináč)uluv.sk


ÚĽUV je organizácia, v ktorej sa môžu uplatniť kultúrne poukazy vydané Ministerstvom kultúry SR. www.kulturnepoukazy.sk