Teambuildingy

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

 

Tvorivé dielne / teambuilding prinášajú aj dospelým možnosť kreatívneho zážitku o oblasti tradičných remesiel a ľudovo umeleckej výroby. Účastníci nahliadnu do histórie remesla, skúsia si prácu s prírodnými materiálmi a naučia sa jednoduchú remeselnú techniku. Každý účastník si odnáša so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok.
Tvorivé dielne môžete navštíviť v pracovných dňoch od 9.00 do 14.00 hod., prípadne v inom dohodnutom termíne a čase.
Program prispôsobujeme podľa požiadaviek a kapacitných možností v našich dielňach: textilnej, drotárskej, hrnčiarskej, košikárskej, rezbárskej, maľby na sklo.
Cieľovou skupinou je laická i odborná verejnosť, zahraniční návštevníci, všetky vekové kategórie.

Lektor pracuje v dielni so skupinou 6 – 7 účastníkov.

Základná cena: 66,- € / 1 dielňa / 60 minút / do 6 účastníkov, za každého ďalšieho účastníka nad 6 osôb sa dopláca 11 €
V cene je zahrnutá práca lektora, pracovný materiál, zapožičanie pracovných nástrojov.

Podľa náročnosti programu odporúčame aktivitu absolvovať v rozsahu 1 – 2 hodiny.

Cena realizácie tvorivých dielní/teambuildingu externe (mimo priestorov Regionálneho centra remesiel) bude dohodnutá individuálne podľa miesta konania, vzdialenosti a programu.

Tvorivé dielne je potrebné rezervovať si v dostatočnom predstihu a prihlásiť sa aspoň tri týždne vopred prostredníctvom elektronickej prihlášky.