Tvorivé dielne, teambuildingy, exkurzie

 

Tradičné spôsoby výroby, ľudová umelecká výroba a remeslo predstavujú dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva a kultúrnej tradície.

Škola remesiel ÚĽUV poskytuje deťom, mládeži aj dospelým možnosť a priestor dotknúť sa našej tradície prostredníctvom zážitkových a vzdelávacích aktivít.

Aktivity sa realizujú v Regionálnych centrách remesiel ÚĽUV v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach.

 
 

 

1. Tvorivé dielne pre školy

Tvorivé dielne. prinášajú deťom, žiakom, študentom i pedagógom možnosť nahliadnuť do histórie remesla, skúsiť si prácu s prírodnými materiálmi a naučiť sa jednoduché remeselné techniky.

Aktivity môžu rozvíjať manuálnu zručnosť, výtvarnú kreativitu, slovnú zásobu, dopĺňať vyučovacie predmety ako napríklad: výtvarná výchova, estetická výchova, multikultúrna výchova, pracovné vyučovanie, dejepis, vlastiveda a ďalšie.

Cieľovou skupinu sú deti MŠ, žiaci ZŠ, ZUŠ, študenti SŠ / VŠ, kluby / družiny, CVČ a ďalšie organizované školské kolektívy. Program a obsah aktivít prispôsobujeme vekovej kategórii. Každý účastník si odnáša so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok.

Tvorivé dielne môžete navštíviť v pracovných dňoch od 9:00 do 14:00. Deti pracujú v skupinách po 6 žiakov 2 až 4 vyučovacie hodiny. Po dvoch hodinách práce v dielni sa žiaci majú možnosť vystriedať. Na základe individuálnej dohody organizujeme tvorivé dielne aj v inom čase, ktorý podľa potreby upravíme.

Cena: 4,50 € / 90 minút / 1 účastník.
Cena zahŕňa pracovný materiál a zapožičanie pracovných nástrojov.

Úhradu za tvorivú dielňu prijímame aj formou kultúrnych poukazov MK SR pre školopovinnú mládež.

Na tvorivé dielne je potrebné sa prihlásiť aspoň dva týždne vopred prostredníctvom telefónu alebo elektronickej prihlášky.

 

2. Tvorivé dielne/teambuildingy pre organizované skupiny

Tvorivé dielne / teambuilding prinášajú aj dospelým možnosť kreatívneho zážitku o oblasti tradičných remesiel a ľudovo umeleckej výroby. Účastníci nahliadnu do histórie remesla, skúsia si prácu s prírodnými materiálmi a naučia sa jednoduchú remeselnú techniku. Každý účastník si odnáša so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok.
Tvorivé dielne môžete navštíviť v pracovných dňoch od 9.00 do 14.00 hod., prípadne v inom dohodnutom termíne a čase.
Program prispôsobujeme podľa požiadaviek a kapacitných možností v našich dielňach: textilnej, drotárskej, hrnčiarskej, košikárskej, rezbárskej, maľby na sklo.
Cieľovou skupinou je laická i odborná verejnosť, zahraniční návštevníci, všetky vekové kategórie.

Lektor pracuje v dielni so skupinou 6 – 7 účastníkov.

Základná cena: 66,- € / 1 dielňa / 60 minút / do 6 účastníkov, za každého ďalšieho účastníka nad 6 osôb sa dopláca 11 €
V cene je zahrnutá práca lektora, pracovný materiál, zapožičanie pracovných nástrojov.

Podľa náročnosti programu odporúčame aktivitu absolvovať v rozsahu 1 – 2 hodiny.

Cena realizácie tvorivých dielní/teambuildingu externe (mimo priestorov Regionálneho centra remesiel) bude dohodnutá individuálne podľa miesta konania, vzdialenosti a programu.

Tvorivé dielne je potrebné rezervovať si v dostatočnom predstihu a prihlásiť sa aspoň tri týždne vopred prostredníctvom elektronickej prihlášky.

 

3. Exkurzia – Čo sa skrýva v remeselníckej dielni

Prehliadka remeselných dielní v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV. Účastníci si vypočujú príbehy o remeslách, dozvedia sa, čo sa skrýva v košikárskej, rezbárskej, hrnčiarskej, drotárskej či tkáčskej dielni. Prezradíme vám, s ktorým „dedom“ sa neporozprávame, čím obdarúvali v minulosti mládenci dievčatá, ukážeme ako sa tká na krosnách. Dozviete sa, čo všetko potrebuje drotár k svojej práci, z akých materiálov sa dajú pliesť košíky, ako vzniká maľovaný džbán a ďalšie zaujímavosti o remeslách, materiáloch, náradí a výrobkoch.
Cieľovou skupinou je laická i odborná verejnosť, zahraniční návštevníci, všetky vekové kategórie.

Cena pre skupinu: 10 € / 1 hodina / do 10 účastníkov, za každého účastníka nad 10 osôb sa dopláca 1,00 €

Exkurzie prebiehajú zväčša v dopoludňajších hodinách, v závislosti na individuálnej dohode so sprevádzajúcim.

Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť aspoň týždeň vopred prostredníctvom telefónu alebo elektronickej prihlášky.

 

 

VOĽNÉ TERMÍNY

November 2018

Október čas čas
utorok 6. 11. 2018 rezervované rezervované
streda 7. 11 .2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
štvrtok 8. 11. 2018 9.00 – 10.00 rezervované
piatok 9. 11. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
utorok 13. 11. 2018 rezervované rezervované
streda 14. 11 .2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
štvrtok 15. 11. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 16. 11. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
utorok 20. 11. 2018 rezervované rezervované
streda 21. 11 .2018 rezervované 10.00 – 11.30
štvrtok 22. 11. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 23. 11. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
utorok 27. 11. 2018 rezervované rezervované
streda 28. 11 .2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
štvrtok 29. 11. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 30. 11. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30

 

December 2018

December čas čas
streda 5. 12. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
štvrtok 6. 12. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 7. 12. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
streda 12. 12. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
štvrtok 13. 12. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 14. 12. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
streda 19. 12. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
štvrtok 20. 12. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30
piatok 21. 12. 2018 9.00 – 10.00 10.00 – 11.30

 

Stav rezervovaných termínov aktualizovaný 15. 10. 2018 o 8.50 hod.

 

 


Kontakt: Iveta Kažímírová | + 421 905 780 048, iveta.kazimirova(zavináč)uluv.sk
Zodpovedný pracovník: Ing. Júlia Jeleňová | + 421 905 780 171, julia.jelenova(zavináč)uluv.sk

 

ÚĽUV je organizácia, v ktorej sa môžu uplatniť kultúrne poukazy vydané Ministerstvom kultúry SR.

www.kulturnepoukazy.sk

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Tvorivé dielne, teambuildingy, exkurzie > Tvorivé dielne, teambuildingy, exkurzie v Košiciach