Tvorivé dielne

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava

 

Tradičné spôsoby výroby, ľudová umelecká výroba a remeslo predstavujú dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva a kultúrnej tradície.

Škola remesiel ÚĽUV poskytuje deťom, mládeži aj dospelým možnosť a priestor dotknúť sa našej tradície prostredníctvom zážitkových a vzdelávacích aktivít.

Aktivity sa realizujú v Regionálnych centrách remesiel ÚĽUV v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach.

 
 

Tvorivé dielne prinášajú deťom, žiakom, študentom i pedagógom možnosť nahliadnuť do histórie remesla, oboznámiť sa s prírodnými materiálmi a pracovnými nástrojmi a vyskúšať si jednoduché remeselné techniky.

Aktivity môžu rozvíjať manuálnu zručnosť, výtvarnú kreativitu, slovnú zásobu, dopĺňať vyučovacie predmety ako napríklad: výtvarná výchova, estetická výchova, multikultúrna výchova, pracovné vyučovanie, dejepis, vlastiveda a ďalšie.

Cieľovou skupinu sú deti MŠ, žiaci ZŠ, ZUŠ, študenti SŠ / VŠ, kluby / družiny, CVČ a ďalšie organizované školské kolektívy. Program a obsah aktivít prispôsobujeme vekovej kategórii. Každý účastník si odnáša so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok.

Tvorivé dielne môžete navštíviť v pracovných dňoch v zväčša v dopoludňajších hodinách od 9:00 do 13:00 hodiny.
Na základe individuálnej dohody organizujeme tvorivé dielne aj v inom čase, ktorý podľa potreby upravíme.
Deti pracujú v skupinách po 6 – 8 žiakov v jednej dielni 2 až 4 vyučovacie hodiny. Počet dielní prispôsobíme počtu žiakov. Po dvoch vyučovacích hodinách práce v dielni (90 minút) sa žiaci majú možnosť vystriedať.

Cena jednej dielne: 27 € / do 6 žiakov / 90 minút, každý ďalší žiak + 4,50 €.
V cene je zahrnutá práca lektora, pracovný materiál, zapožičanie pracovných nástrojov.
Úhradu za tvorivú dielňu prijímame aj formou kultúrnych poukazov vydaných Ministerstvom kultúry SR.

Na tvorivé dielne je potrebné sa prihlásiť vopred prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Fotogaléria
Ponuka tvorivých dielní

 

 

VOĽNÉ TERMÍNY

Máj 2019 Prihlásiť sa

streda  15. 5. 9.00 – 10.30 rezervované
štvrtok 16. 5. 9.00 – 10.30 10.45 – 12.15
piatok  17. 5. rezervované 10.45 – 12.15
utorok  21. 5. 9.00 – 10.30 10.45 – 12.15
streda  22. 5. 9.00 – 10.30 10.45 – 12.15
štvrtok  23. 5. rezervované 10.45 – 12.15
piatok 24. 5. 9.00 – 10.30 10.45 – 12.15
utorok 28. 5. rezervované rezervované
streda 29. 5. rezervované rezervované
štvrtok 30. 5. rezervované 10.45 – 12.15
piatok 31. 5. rezervované rezervované

 

Jún 2019 Prihlásiť sa

utorok 4. 6. rezervované rezervované
streda 5. 6. rezervované 10.45 – 12.15
štvrtok 6. 6. rezervované 10.45 – 12.15
piatok 7. 6. rezervované 10.45 – 12.15
utorok 11. 6. rezervované 10.45 – 12.15
streda 12. 6. rezervované 10.45 – 12.15
štvrtok 13. 6. rezervované 10.45 – 12.15
piatok 14. 6. rezervované 10.45 – 12.15
utorok 18. 6. rezervované 10.45 – 12.15
streda 19. 6. rezervované 10.45 – 12.15
štvrtok 20. 6. rezervované 10.45 – 12.15
piatok 21. 6. rezervované 10.45 – 12.15
utorok 25. 6. 9.00 – 10.30 10.45 – 12.15
streda 26. 6. rezervované rezervované
štvrtok 27. 6. rezervované rezervované
piatok 28. 6. 9.00 – 10.30 10.45 – 12.15

 

Stav rezervovaných termínov aktualizovaný 24. 5. 2019 o 10.15 hod.

 

 

Prípadné telefonické rezervácie a otázky vybavíte na telefónnom čísle:
+421 908 795 063 (Mgr. Andrea Štefanovičová).

 

ÚĽUV je organizácia, v ktorej sa môžu uplatniť kultúrne poukazy vydané Ministerstvom kultúry SR. www.kulturnepoukazy.sk