Exkurzie

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica

 

Prehliadka remeselných dielní v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV. Účastníci si vypočujú príbehy o remeslách, dozvedia sa, čo sa skrýva v košikárskej, rezbárskej, hrnčiarskej, drotárskej či tkáčskej dielni. Prezradíme vám, s ktorým „dedom“ sa neporozprávame, čím obdarúvali v minulosti mládenci dievčatá, ukážeme ako sa tká na krosnách. Dozviete sa, čo všetko potrebuje drotár k svojej práci, z akých materiálov sa dajú pliesť košíky, ako vzniká maľovaný džbán a ďalšie zaujímavosti o remeslách, materiáloch, náradí a výrobkoch.
Cieľovou skupinou je laická i odborná verejnosť, zahraniční návštevníci, všetky vekové kategórie.

Cena pre skupinu: 20 € /1 hodina/ do 10 účastníkov, za každého účastníka nad 10 osôb sa dopláca 2,00 €
Cena pre skupinu MŠ: 10 € /30 minút/ do 10 účastníkov, za každého účastníka nad 10 osôb sa dopláca 1,00 €

Exkurzie prebiehajú zväčša v dopoludňajších hodinách, v závislosti na individuálnej dohode so sprevádzajúcim.

Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť aspoň týždeň vopred prostredníctvom telefónu alebo elektronickej prihlášky