Prihláška na kurz

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

 
 

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Pri vyplňovaní formulára používajte diakritiku.

 

 

Pozor: Ak nemáte nad formulárom zobrazený údaj o názve a termíne vybraného kurzu, choďte na zoznam kurzov a tam si vyberte ».

 

Názov kurzu: Drôtený šperk I.

Termín kurzu: 23. – 25. 1., 7. – 8. 2. 2020

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
(v prípade, že dodacia adresa účastníka je iná, ako fakturačná adresa, prosím, vyplňte nasledovné údaje)
 
(na účely fakturácie pre živnostníka/právnickú osobu, prosím, vyplňte nasledovné údaje)
  
  
 
Všetky polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Pri vyplňovaní formulára používajte diakritiku, údaje budú použité na účely fakturácie.
 
 

„Poskytujem Ústrediu ľudovej umeleckej výroby so sídlom Obchodná 64, 816 11 Bratislava („ÚĽUV“) svoje osobné údaje, ktoré som uviedol/la v tejto prihláške, na účely vedenia evidencie účastníkov kurzu ako aj na štatistické účely. ÚĽUV má postavenie prevádzkovateľa a osobné údaje spracúva pre účely plnenia zmluvy, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EÚ č. 2016/679 („GDPR“). Podmienky spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle ÚĽUV, pričom potvrdzujem, že som bol s nimi vopred oboznámený/á“