Prihláška na kurz

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

 
 

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Pri vyplňovaní formulára používajte diakritiku.

 
Informácie o účastníkovi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Na účely fakturácie pre fyzickú osobu/právnickú osobu, prosím vyplňte nasledovné údaje:
  
  
 
 Zakliknutím príslušného okienka udelíte súhlas s použitím vášho e-mailu na marketingové účely (presné znenie viď príloha v zmysle nariadenia GDPR (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.)
 

„Poskytujem Ústrediu ľudovej umeleckej výroby so sídlom Obchodná 64, 816 11 Bratislava („ÚĽUV“) svoje osobné údaje, ktoré som uviedol/la v tejto prihláške, na účely vedenia evidencie účastníkov kurzu ako aj na štatistické účely. ÚĽUV má postavenie prevádzkovateľa a osobné údaje spracúva pre účely plnenia zmluvy, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EÚ č. 2016/679 („GDPR“). Podmienky spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle ÚĽUV, pričom potvrdzujem, že som bol s nimi vopred oboznámený/á“