Prihláška školskej skupiny na Tvorivé dielne
RCR ÚĽUV Bratislava:

 
 

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Pri vyplňovaní formulára používajte diakritiku.

 
Prihláška školskej skupiny na Tvorivé dielne
 
     
 
 

„Poskytujem Ústrediu ľudovej umeleckej výroby so sídlom Obchodná 64, 816 11 Bratislava („ÚĽUV“) svoje osobné údaje, ktoré som uviedol/la v tejto prihláške, na účely vedenia evidencie účastníkov kurzu ako aj na štatistické účely. ÚĽUV má postavenie prevádzkovateľa a osobné údaje spracúva pre účely plnenia zmluvy, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EÚ č. 2016/679 („GDPR“). Podmienky spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle ÚĽUV, pričom potvrdzujem, že som bol s nimi vopred oboznámený/á“

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Prihlášky Škola remesiel ÚĽUV Bratislava > Prihláška školskej skupiny na Tvorivé dielne