Program prednášok v RCR ÚĽUV Banská Bystrica

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica

Školský rok 2020/2021


 

Fujara a jej výroba praktická ukážka výroby fujár a píšťal

Prednáša:  Michal Fiľo
Termín: 22. 9. 2020 – utorok 10:00
  vstup voľný

Osobitosti tradičnej podpolianskej fujarovej a píšťalkovej

Prednáša: Karol Kočík
Termín: 22. 9. 2020 – utorok 17:00
  vstup voľný

Workshop

Škola hry na fujare
Termín: 22. 9. 2020 – utorok 10:00 – 17:00 hod.