Program prednášok v RCR ÚĽUV Banská Bystrica

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica

Školský rok 2018/2019


 

Ľudová umelecká výroba ako súčasť kultúrneho dedičstva

Prednáša: Mgr. Libuša Jaďuďová
Termín: 13. 9. 2018 – štvrtok 16:30
  vstup voľný