Program prednášok v RCR ÚĽUV Banská Bystrica

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica

Školský rok 2017/2018


 

Tradičné spracovanie drôtu v súčasnosti

Prednáša: Mgr. Katarína Hallonová
Termín: 17. 5. 2018 – štvrtok 17:00 – 18:00
  vstup voľný
 
 

Tradičné interpretačné techniky píšťaľkárov bývalej Zvolenskej stolice

Prednáša: Doc.Ing.Karol Kočík PhD.
Termín: 16. 4. 2018 – pondelok 17:00 – 18:00
  vstup voľný
 
 

Čipka na stole – Od obrusu k paličkovaným textíliám podľa návrhov Emy Markovej, Anny Drobovej a Boženy Janekovej

Prednáša: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Termín: 28.2.2018 – streda 17:00 – 18:00
  vstup voľný
 
 

Banícka čipka – paličkovaná čipka z baníckych osád Špania Dolina a Staré Hory

Prednáša: etnologička Mgr. Jana Nahálková
Termín: 23. 11. 2017, štvrtok od 17.00 – 18.00 hod.