Program prednášok v RCR ÚĽUV Banská Bystrica

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica

Školský rok 2016/2017


 

Paličkovanie čipiek

Prednáša: členky klubu paličkovanej čipky Riečička
Termín: 26. 4. 2017, streda od 15.00 hod.
 
 

Rohovina – zabudnutý tradičný materiál

Prednáša: Ľudovít Cehelský
Termín: 13. 3. 2017, pondelok 17.00 – 18.00 hod.
 
 

Údržba a starostlivosť o ľudový odev

Prednáša: Zuzana Piešová
Termín: 14. 2. 2017, pondelok 17.00 – 18.00 hod.
 
 

Nástroje a nástrojová hudba slovenských pastierov

Prednáša: prof. PhDr. Oskár Elschek DrSc.
Termín: 23. 1. 2017, pondelok 17.00 – 18.00 hod.
 
 

Hrnčiarska výroba v Banskej Bystrici a okolí

Prednáša: Mgr. Jana Nahálková
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Termín: 22. 11. 2016, utorok 17.00 – 18.00 hod.
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Prednášky pre verejnosť > Prednášky v Banskej Bystrici