Program prednášok v RCR ÚĽUV Košice

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

Školský rok 2018/2019


 

Výroba súkna a pradenie

Vianoce v ÚĽUV-e

Prednáša: Pavol Martáň
Termín: 13. 12. 2018 – Štvrtok – 17:00 – 18:00
  Vstup voľný
 
 

Stridžie dni v tradičnej kultúre Slovenska

Prednáša: Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
Termín: 29.11.2018 – štvrtok o 17:00
  Vstup voľný
 
 

Poznáme pôvod ľudového odevu?

Prednáša: Mgr. Eva Hasalová
Termín: 4.10.2018 – štvrtok o 17:00
  Vstup voľný
 
 

Gemerská čipka

Prvá z cyklu prednášok na tému Paličkovanej čipky v regiónoch východného Slovenska.

Prednáša: Mgr. Angela Czintelová
Predvádzanie: členky Klubu paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave
Termín: 11.9.2018 – utorok o 16:30
  Vstup voľný