Program prednášok v RCR ÚĽUV Košice

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice

Školský rok 2015/2016


 

Účesy, party, čepce

Tradičná úprava hlavy dievčat a žien na Slovensku v období konca 19. a prvej tretiny 20. storočia ako znak ich stavu pred a po sobáši s poukázaním na regionálne odlišnosti.

Prednáša: PhDr. Alžbeta Gazdíková
kurátor zbierok SNM Martin
Termín: 17. 3. 2016, štvrtok 17,00 - 18,00 hod.
 
 

Modrotlač

Prednáša: Matej Rabada
Termín: 7. 4. 2016, štvrtok 17,00 - 18,00 hod.
 
 

Vzťah slohového a ľudového textilu

Súvislosť ľudového odevu so štýlovým odevom je málo pripomínaným vzťahom. Slohový odev sa spájal s aristokraciou a od 19. storočia aj s meštianstvom a ľudový odev s neprivilegovanými pracujúcimi vrstvami v agrárnom a mestskom prostredí. Prednáška na príklade vybraných odevných súčiastok a doplnkov pripomenie vzájomné ovplyvňovanie sa týchto spoločenských vrstiev prostredníctvom odevu.

Prednáša: Mgr. Eva Hasalová
SNM – Historické múzeum
Termín: 21. 4. 2016, štvrtok 17,00 - 18,00 hod.
 
 

Niekoľko príbehov textilu

Pohľad na pôvod a počiatky niektorých odvetví ručnej produkcie textilu na Slovensku.
Cez vybrané príklady archeologických pamiatok, historických dokladov i etnografických záznamov približuje kontinuitu textilných techník, surovín i produktov. Vývoj tejto oblasti textilnej kultúry Slovenska vysvetľuje v kontexte domácich podmienok a kultúrnych vplyvov z iných krajín. Súčasne ho sleduje aj v rovine vzťahu ľudový verzus slohový (historický) textil.

Prednáša: PhDr. Juraj Zajonc, CSc
Ústav etnológie SAV
Termín: 26. 5. 2016, štvrtok 17,00 - 18,00 hod.