Program prednášok v RCR ÚĽUV Bratislava

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava

Školský rok 2017/2018


 

Šperky v tradičnej ľudovej kultúre

Prednáška sa zaoberá osobnými ozdobnými predmetmi v tradičnej ľudovej kultúre Slovenska. Podáva základnú charakteristiku ľudových šperkov, ich najčastejších materiálov, výrobných technológií a výskytu v regiónoch. Ďalej predstavuje jednotlivé typy podľa rozdelenia na šperky osobnej povahy nosené priamo na tele a na šperky, ktoré tvorili súčasť odevu, resp. sa používali na úpravu účesu. Napokon sa zaoberá výskumom, dokumentáciou ľudových šperkov a ich inšpiráciou pre súčasnosť.

Prednáša: Juraj Janto, PhD.
Termín: 10. 5. 2018 (štvrtok), 17:00 – 18:00
Miesto konania: Galéria ÚĽUV (Obchodná 64, Bratislava)
 
 

Spracovanie rohoviny

Rohovina je v súčasnosti materiálom, ktorý sa znovu vracia do módy. Prednáška pod vedením Ľudovíta Cehelského sa bude zaoberať rohovinou a jej spracovaním z hľadiska ľudovo-umeleckej tvorby.
Zameriame sa nielen na zloženie materiálu, ale aj jeho využitie v poľnohospodárstve a šperkárstve. Dlhoročný lektor kurzu práce s rohovinou nám objasní, prečo je tento materiál tak výnimočný.

Prednáša: Ľudovít Cehelský
Termín: 1. 3. 2018 (štvrtok), 17:00 – 18:00
Miesto konania: Galéria ÚĽUV (Obchodná 64, Bratislava)
 
 

Tradičná ľudová kultúra – v heslách o remeslách

Anotácia prednášky:

Prezentácia je všeobecným prehľadom tradičnej ľudovej (nepoľnohospodárskej) výroby na Slovensku. Podáva jej základnú charakteristiku, špecifické znaky a delenie.
Autor rozdeľuje výrobu na personalizované remeslo a domácu výrobu, ktoré sa často navzájom prekrývali. Predstavuje v heslách tiež typológiu výrob na základe použitého materiálu a v závere prednášky sa bude venovať i vandrovným a sezónnym formám výroby.

Prednáša: Juraj Janto, PhD.
Termín: 11. 12. 2017 (pondelok), 17:00 – 18:00
Miesto konania: Galéria ÚĽUV (Obchodná 64, Bratislava)