Program prednášok v RCR ÚĽUV Bratislava

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava

Školský rok 2015/2016


 

Obrázky architektúry z Nepálu

Rozprávanie nielen o dreve a jeho využití v rôznych podobách z cestovateľských potuliek v Nepále.

Prednáša: Michal Škrovina
Termín: 12. 11. 2015, štvrtok 17,00 - 18,00 hod.
 
 

Vzťah slohového a ľudového textilu

Súvislosť ľudového odevu so štýlovým odevom je málo pripomínaným vzťahom. Slohový odev sa spájal s aristokraciou a od 19. storočia aj s meštianstvom a ľudový odev s neprivilegovanými pracujúcimi vrstvami v agrárnom a mestskom prostredí. Prednáška na príklade vybraných odevných súčiastok a doplnkov pripomenie vzájomné ovplyvňovanie sa týchto spoločenských vrstiev prostredníctvom odevu.

Prednáša: Mgr. Eva Hasalová
SNM – Historické múzeum
Termín: 3. 12. 2015, štvrtok 17,00 - 18,00 hod.
 
 

Niekoľko príbehov textilu

Pohľad na pôvod a počiatky niektorých odvetví ručnej produkcie textilu na Slovensku.
Cez vybrané príklady archeologických pamiatok, historických dokladov i etnografických záznamov približuje kontinuitu textilných techník, surovín i produktov. Vývoj tejto oblasti textilnej kultúry Slovenska vysvetľuje v kontexte domácich podmienok a kultúrnych vplyvov z iných krajín. Súčasne ho sleduje aj v rovine vzťahu ľudový verzus slohový (historický) textil.

Prednáša: PhDr. Juraj Zajonc, CSc
Ústav etnológie SAV
Termín: 25. 2. 2016, štvrtok 17,00 - 18,00 hod.