Prednášky pre verejnosť

 

Súčasťou vzdelávacích aktivít ÚĽUV-u zameraných na propagáciu tradičných remesiel a ľudovej umeleckej výroby sú aj verejné prednášky určené pre účastníkov kurzov Školy remesiel, členov Klubu priateľov remesiel a ostatnú verejnosť.

 
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Prednášky pre verejnosť