Program v dielňach

 

Hrnčiarska dielňa

Práca s hlinou: modelovanie, točenie na hrnčiarskom kruhu.
Rozprávanie o hrnčiarskom remesle.

Hrnčiarska dielňa Hrnčiarska dielňa

Košikárska dielňa

Práca s kukuričným šúpolím alebo slamou: zhotovovanie šúpoľových bábik a zvieratiek alebo ozdôb zo slamy.
Rozprávanie o prírodných materiáloch a výrobkoch.

Košikárska dielňa Košikárska dielňa

Drotárska dielňa

Práca s drôtom: základné techniky pletenia a opletania hlinených nádob, zhotovenie drobných dekoratívnych predmetov z drôtu.
Rozprávanie o drotárskom remesle.

Drotárska dielňa Drotárska dielňa

Rezbárska dielňa

Práca s rôznymi nástrojmi na opracovanie dreva. Zhotovenie drobného predmetu, hračky
z dreva. Poznávanie jednotlivých drevín.

Rezbárska dielňa Rezbárska dielňa

Tkáčska dielňa

Tkanie na krosnách: utkanie handričkového koberčeka.
Textilné techniky: tkanie na doštičke, základy paličkovania, technika viazania strapcov a uzlov, batikovanie, práca s vlnou - plstenie. 

Tkáčska dielňa Tkáčska dielňa

Maľba na sklo

Postup a technológia maľby na sklo, práca s farbami a štetcom, tvorba vlastných obrázkov.

Maľba na sklo Maľba na sklo 

Zmena programu vyhradená.

Deti si v každej z uvedených dielní zhotovia výrobky, ktoré si ponechajú. Budú pracovať v zásterkách. Nemusia mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s podobnou činnosťou. Výber techník je prispôsobený ich veku. Celoročná prevádzka Školy remesiel ÚĽUV im umožní ďalej sa venovať záujmovej krúžkovej činnosti.

Po absolvovaní plného programu – udelenie titulu Tovariš ľudovej umeleckej výroby.

« Spať