Termíny turnusov – Prázdniny s remeslom Košice 2019

 

pre vekovú kategóriu 8 - 15 rokov:

turnus termín
pondelok – piatok
denne 8,00 – 15,30 hod.
celkový počet miest obsadenosť možnosť
prihlásenia
voľné rezervované obsadené
1. 8. 7. – 12. 7. 2019 30 0 0 30 prihlásiť sa
2. 15. 7. – 19. 7. 2019 30 0 0 30 prihlásiť sa
3. 22. 7. – 26. 7. 2019 30 0 0 30 prihlásiť sa
4. 5. 8. – 9. 8. 2019 30 0 0 30 prihlásiť sa
5. 12. 8. – 16. 8. 2019 30 0 2 28 prihlásiť sa
6. 19. 8. – 23. 8. 2019 30 0 0 30 prihlásiť sa

 

obsadenosť aktualizovaná: 16. 7. 2019, 16.00 hod.

 

Cena: 133,- € zahŕňa: 6 detí v skupine, prácu lektora, pedagogický dozor počas celého dňa, materiál a pracovné pomôcky, obed (polievka, hlavné jedlo) v reštaurácii, pitný režim, diplom.

Platba možná v určitej výške kultúrnymi poukazmi.

ÚĽUV je organizácia, v ktorej sa môžu uplatniť kultúrne poukazy vydané Ministerstvom kultúry SR. www.kulturnepoukazy.sk.

« Spať