Termíny turnusov – Prázdniny s remeslom Košice 2019

 

pre vekovú kategóriu 8 - 15 rokov:

turnus termín
pondelok – piatok
denne 8,00 – 15,30 hod.
celkový počet miest obsadenosť možnosť
prihlásenia
voľné rezervované obsadené
1. 8. 7. – 12. 7. 2019 30 0 0 30 Vypredané, ďakujeme.
2. 15. 7. – 19. 7. 2019 30 0 0 30 Vypredané, ďakujeme.
3. 22. 7. – 26. 7. 2019 30 0 0 30 Vypredané, ďakujeme.
4. 5. 8. – 9. 8. 2019 30 0 0 30 Vypredané, ďakujeme.
5. 12. 8. – 16. 8. 2019 30 0 0 30 Vypredané, ďakujeme.
6. 19. 8. – 23. 8. 2019 30 0 0 30 Vypredané, ďakujeme.

 

obsadenosť aktualizovaná: 7. 8. 2019, 8.45 hod.

 

Cena: 133,- € zahŕňa: 6 detí v skupine, prácu lektora, pedagogický dozor počas celého dňa, materiál a pracovné pomôcky, obed (polievka, hlavné jedlo) v reštaurácii, pitný režim, diplom.

 

 

« Spať