Prázdniny s remeslom v Košiciach

 

RCR Košice ponúka pre deti a mládež (8 – 15 rokov) prázdninové kurzy tradičných remeselných techník v dielňach, kde si deti majú možnosť vyskúšať ručné zhotovenie výrobkov z prírodných materiálov. Kurzy sú organizované formou denného tábora so začiatkom vždy v pondelok až piatok v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. Kapacita každej dielne je maximálne šesť detí. Pre každého účastníka je zabezpečená strava. Garantujeme individuálny prístup.

 
 
 

Cena: 150,00 €  zahŕňa: 6 detí v skupine, prácu lektora, pedagogický dozor počas celého dňa, materiál a pracovné pomôcky, obed (polievka, hlavné jedlo) v reštaurácii, diplom.

 

Informácie a prihlášky:

Škola remesiel ÚĽUV Košice
Mäsiarska 52, P.O. Box H9
040 01 Košice
e-mail: rcrke(zavináč)uluv.sk

Vybavuje: Iveta Kažimírová | +421 905 780 048, iveta.kazimirova(zavináč)uluv.sk

Zodpovedný pracovník: Ing. Júlia Jeleňová | +421 905 780 171, julia.jelenova(zavináč)uluv.sk

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Prázdniny s remeslom > Prázdniny s remeslom v Košiciach