Termíny turnusov – Prázdniny s remeslom Bratislava 2018

 

pre vekovú kategóriu 10 – 15 rokov:

turnus termín
pondelok – piatok
denne 8.30 – 16.00 hod.
celkový počet miest obsadenosť možnosť
prihlásenia
voľné rezervované obsadené
(zaplatené)
1. 9. 7. – 13. 7. 2018 30 0 0 30
2. 16. 7. – 20. 7. 2018 30 0 0 30
3. 23. 7. – 27. 7. 2018 30 0 0 30
4. 30. 7. – 3. 8. 2018 30 0 0 30
5. 6. 8. – 10. 8. 2018 30 0 0 30
6. 13. 8. – 17. 8. 2018 30 0 0 30
7. 20. 8. – 24. 8. 2018 30 0 0 30

 

pre vekovú kategóriu 8 – 9 rokov:

turnus termín
pondelok – piatok
denne 8.30 – 16.00 hod.
celkový počet miest obsadenosť možnosť
prihlásenia
na 1 termín
voľné rezervované obsadené
(zaplatené)
1. 9. 7. – 13. 7. 2018 6 0 0 6
2. 16. 7. – 20. 7. 2018 6 0 0 6
3. 23. 7. – 27. 7. 2018 6 0 0 6
4. 30. 7. – 3. 8. 2018 6 0 0 6
5. 6. 8. – 10. 8. 2018 6 0 0 6
6. 13. 8. – 17. 8. 2018 6 0 0 6


Stav prihlásených aktualizovaný 27. 3. 2018 o 12.00 hod.

Cena: 119,00 €  zahŕňa: 6 detí v skupine, prácu lektora, pedagogický dozor počas celého dňa, materiál a pracovné pomôcky, obed (polievka, hlavné jedlo) v reštaurácii, pitný režim, diplom.

Platba možná v určitej čiastke aj kultúrnymi poukazmi.

ÚĽUV je organizácia, v ktorej sa môžu uplatniť kultúrne poukazy vydané Ministerstvom kultúry SR. www.kulturnepoukazy.sk