Termíny turnusov – Prázdniny s remeslom v Bratislave

 

pre vekovú kategóriu 10 – 15 rokov:

turnus termín
pondelok – piatok
denne 8.30 – 16.00 hod.
celkový
počet
miest
obsadenosť možnosť
prihlásenia
voľné rezervované obsadené
(zaplatené)
1. 11. 7. – 15. 7. 2022 24 24 24 0 prihlásiť sa
2. 18. 7. – 22. 7. 2022 24 24 24 0 prihlásiť sa
3. 25. 7. – 29. 7. 2022 24 24 24 0 prihlásiť sa
4. 1. 8. – 5. 8. 2022 24 24 24 0 prihlásiť sa
5. 8. 8. – 12. 8. 2022 24 24 24 0 prihlásiť sa
6. 15. 8. – 19. 8. 2022 24 24 24 0

pre vekovú kategóriu 8 – 9 rokov:

turnus termín
pondelok – piatok
denne 8.30 – 16.00 hod.
celkový
počet
miest
obsadenosť možnosť
prihlásenia
(na 1 termín)
voľné rezervované obsadené
(zaplatené)
1. 11. 7. – 15. 7. 2022 6 6 6 0
2. 18. 7. – 22. 7. 2022 6 6 6 0
3. 25. 7. – 29. 7. 2022 6 6 6 0
4. 1. 8. – 5. 8. 2022 6 6 6 0
5. 8. 8. – 12. 8. 2022 6 6 6 0
6. 15. 8. – 19. 8. 2022 6 6 6 0

Stav prihlásených aktualizovaný: 17.5. 2022 o 09.17 hod.

 

« Spať