Termíny turnusov – Prázdniny s remeslom Bratislava
8. 7. 2019 – 23. 8. 2019

 

pre vekovú kategóriu 10 – 15 rokov:

turnus termín
pondelok – piatok
denne 8.30 – 16.00 hod.
celkový počet miest obsadenosť možnosť
prihlásenia
voľné rezervované obsadené
(zaplatené)
1. 8. 7. – 12. 7. 2019 30 0 0 30 Vypredané, ďakujeme.
2. 15. 7. – 19. 7. 2019 30 0 0 30 Vypredané, ďakujeme.
3. 22. 7. – 26. 7. 2019 30 0 0 30 Vypredané, ďakujeme.
4. 29. 7. – 2. 8. 2019 30 0 0 30 Vypredané, ďakujeme.
5. 5. 8. – 9. 8. 2019 30 0 0 30 Vypredané, ďakujeme.
6. 12. 8. – 16. 8. 2019 30 0 0 30 Vypredané, ďakujeme.
7. 19. 8. – 23. 8. 2019 30 0 0 30 Vypredané, ďakujeme.

 

pre vekovú kategóriu 8 – 9 rokov:

turnus termín
pondelok – piatok
denne 8.30 – 16.00 hod.
celkový počet miest obsadenosť možnosť
prihlásenia
na jeden termín
voľné rezervované obsadené
(zaplatené)
1. 8. 7. – 12. 7. 2019 6 0 0 6 Vypredané, ďakujeme.
2. 15. 7. – 19. 7. 2019 6 0 0 6 Vypredané, ďakujeme.
3. 22. 7. – 26. 7. 2019 6 0 0 6 Vypredané, ďakujeme.
4. 29. 7. – 2. 8. 2019 6 0 0 6 Vypredané, ďakujeme.
5. 5. 8. – 9. 8. 2019 6 0 0 6 Vypredané, ďakujeme.
6. 12. 8. – 16. 8. 2019 6 0 0 6 Vypredané, ďakujeme.

 

Stav prihlásených aktualizovaný 29. 3. 2019 o 10.55 hod.

 

Informácie / prihlášky / vybavuje: Mgr. Andrea Štefanovičová + 421 908 795 063
e-mail: andrea.stefanovicova@uluv.sk

zodpovedná: Mgr. Oľga Fratričová +421 908 767 715
e-mail: olga.fratricova@uluv.sk