Termíny turnusov - Prázdniny s remeslom Bratislava 2017

 

pre vekovú kategóriu 10 - 15 rokov:

turnus termín
pondelok - piatok
denne 8.30 - 16.00 hod.
celkový počet miest obsadenosť možnosť
prihlásenia
voľné rezervované obsadené
(zaplatené)
1. 10. 7. - 14. 7. 2017 30 0 0 30
2. 17. 7. - 21. 7. 2017 30 0 0 30
3. 24. 7. - 28. 7. 2017 30 0 0 30
4. 31. 7. - 4. 8. 2017 30 0 0 30
5. 7. 8. - 11. 8. 2017 30 0 0 30
6. 14. 8. - 18. 8. 2017 30 0 0 30
7. 21. 8. - 25. 8. 2017 30 0 0 30

 

pre vekovú kategóriu 8 - 9 rokov:

turnus termín
pondelok - piatok
denne 8.30 - 16.00 hod.
celkový počet miest obsadenosť možnosť
prihlásenia
na 1 termín
voľné rezervované obsadené
(zaplatené)
2. 17. 7. - 21. 7. 2017 6 0 0 6
3. 24. 7. - 28. 7. 2017 6 0 0 6
4. 31. 7. - 4. 8. 2017 6 0 0 6
5. 7. 8. - 11. 8. 2017 6 0 0 6
6. 14. 8. - 18. 8. 2017 6 0 0 6


Stav prihlásených aktualizovaný 22. 6. 2017 o 11.00 hod.

Cena: 119,00 €  zahŕňa: 6 detí v skupine, prácu lektora, pedagogický dozor počas celého dňa, materiál a pracovné pomôcky, obed (polievka, hlavné jedlo) v reštaurácii, pitný režim, diplom.

Platba možná v určitej čiastke aj kultúrnymi poukazmi.

ÚĽUV je organizácia, v ktorej sa môžu uplatniť kultúrne poukazy vydané Ministerstvom kultúry SR. www.kulturnepoukazy.sk