Prázdniny s remeslom v Bratislave 

 

Regionálne centrum ÚĽUV Bratislava na Obchodnej ul. č. 64 organizuje každoročne pre deti a mládež 5-dňové kurzy tradičných remeselných techník. Ponúkame program v dvoch vekových kategóriách: 8 – 9 rokov a 10 – 15 rokov. Deti majú možnosť stráviť čas v piatich remeselníckych dielňach (každý deň v inej) a vyskúšať si techniky ručného zhotovovania výrobkov z prírodných materiálov. Kurzy sú organizované formou denného tábora so začiatkom vždy v pondelok, denne v čase od 8.30 – 16.00 hod. Kapacita každej dielne je šesť detí.
Obedy pre účastníkov sú zabezpečené.

 
 
 

Cena: 170,00 €  zahŕňa: 6 detí v skupine, prácu lektora, pedagogický dozor počas celého dňa, materiál a pracovné pomôcky, obed (polievka, hlavné jedlo) v reštaurácii, diplom.

 

Informácie a prihlášky:

Škola remesiel ÚĽUV Bratislava
Obchodná 64
816 11 Bratislava
e-mail: rcrba@uluv.sk

Vybavuje: Mgr. Alena Járosiová Hlucháňová | +421 908 795 063, alena.jarosiovahluchanova@uluv.sk

Zodpovedný pracovník: Mgr. Milena Holánová | +421 918 841 665, milena.holanova@uluv.sk

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Prázdniny s remeslom > Prázdniny s remeslom v Bratislave