Prázdniny s remeslom v Bratislave 

 

Regionálne centrum ÚĽUV Bratislava na Obchodnej ul. č. 64 organizuje každoročne pre deti a mládež 5-dňové kurzy tradičných remeselných techník. Ponúkame program v dvoch vekových kategóriách: 8 - 9 rokov a
10 - 15 rokov. Deti majú možnosť stráviť čas v piatich remeselníckych dielňach (každý deň v inej) a vyskúšať si techniky ručného zhotovovania výrobkov z prírodných materiálov. Kurzy sú organizované formou denného tábora so začiatkom vždy v pondelok, denne v čase od 8,30 – 16,00 hod. Kapacita každej dielne je šesť detí. Obedy pre účastníkov sú zabezpečené.

 
 

Termíny turnusov zverejníme a prihlasovanie spustíme 15. 2. 2018 o 15,00 hodine.

Prihlasovanie: pre turnusy 1. – 3. v oboch vekových kategóriách 15. 2. 2018 o 15,00 hodine
  pre turnusy 4. – 7. v oboch vekových kategóriách 19. 3. 2018 o 15,00 hodine

 

 

Informácie / prihlášky / vybavuje: Mgr. Hana Krafčík Králová + 421 908 795 063
e-mail: KrafcikKralova@uluv.sk

zodpovedná: Oľga Fratričová +421 908 767715
e-mail: fratricova@uluv.sk

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Prázdniny s remeslom > Prázdniny s remeslom v Bratislave