Prázdniny s remeslom v Bratislave 

 

Regionálne centrum ÚĽUV Bratislava na Obchodnej ul. č. 64 organizuje každoročne pre deti a mládež 5-dňové kurzy tradičných remeselných techník. Ponúkame program v dvoch vekových kategóriách: 8 - 9 rokov a
10 - 15 rokov. Deti majú možnosť stráviť čas v piatich remeselníckych dielňach (každý deň v inej) a vyskúšať si techniky ručného zhotovovania výrobkov z prírodných materiálov. Kurzy sú organizované formou denného tábora so začiatkom vždy v pondelok, denne v čase od 8,30 – 16,00 hod. Kapacita každej dielne je šesť detí. Obedy pre účastníkov sú zabezpečené.

 
 
 

Cena: 133,00 €  zahŕňa: 6 detí v skupine, prácu lektora, pedagogický dozor počas celého dňa, materiál a pracovné pomôcky, obed (polievka, hlavné jedlo) v reštaurácii, tričko, diplom.

 


Informácie / prihlášky / vybavuje: Mgr. Andrea Štefanovičová + 421 908 795 063
e-mail: andrea.stefanovicova@uluv.sk

zodpovedná: Mgr. Oľga Fratričová +421 908 767 715
e-mail: olga.fratricova@uluv.sk

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Prázdniny s remeslom > Prázdniny s remeslom v Bratislave