Termíny turnusov - Prázdniny s remeslom Banská Bystrica 2017

pre vekovú kategóriu 8 – 15 rokov:

turnus termín
pondelok - piatok
denne 8,00 – 15,30 hod.
celkový počet miest obsadenosť možnosť
prihlásenia
voľné rezervované obsadené
1. 10. 7. – 14. 7. 2017 30 0 2 28 prihlásiť sa
2. 17. 7. – 21. 7. 2017 30 1 1 28 prihlásiť sa
3. 24. 7. – 28. 7. 2017 30 1 2 27 prihlásiť sa
4. 31. 7. – 4. 8. 2017 30 14 15 1 prihlásiť sa
5. 7. 8. – 11. 8. 2017 30 7 7 16 prihlásiť sa
6. 14. 8. – 18. 8. 2017 30 9 8 13 prihlásiť sa
7. 21. 8. – 25. 8. 2017 30 0 17 13 prihlásiť sa

 

obsadenosť aktualizovaná: 28. 6. 2017, 10:50

Cena: 119,- € zahŕňa: 6 detí v skupine, prácu lektora, pedagogický dozor počas celého dňa, materiál a pracovné pomôcky, obed (polievka, hlavné jedlo) v reštaurácii, pitný režim, diplom.

Platba možná v určitej výške kultúrnymi poukazmi.

ÚĽUV je organizácia, v ktorej sa môžu uplatniť kultúrne poukazy vydané Ministerstvom kultúry SR. www.kulturnepoukazy.sk

« Spať