Termíny turnusov – Prázdniny s remeslom Banská Bystrica 2018

pre vekovú kategóriu 8 – 15 rokov:

turnus termín
pondelok – piatok
denne 8,00 – 15,30 hod.
celkový počet miest obsadenosť možnosť
prihlásenia
voľné rezervované obsadené
1. 9. 7. – 13. 7. 2018 30 0 0 30 Obsadené
2. 16. 7. – 20. 7. 2018 30 0 0 30 Obsadené
3. 23. 7. – 27. 7. 2018 30 0 0 30 Obsadené
4. 30. 7. – 3. 8. 2018 30 0 0 30 prihlásiť sa
5. 6. 8. – 10. 8. 2018 30 0 0 30 prihlásiť sa
6. 13. 8. – 17. 8. 2018 30 0 0 30 prihlásiť sa
7. 20. 8. – 24. 8. 2018 30 0 0 30 prihlásiť sa

 

obsadenosť aktualizovaná: 30. 7. 2018, 11:55

Cena: 119,- € zahŕňa: 6 detí v skupine, prácu lektora, pedagogický dozor počas celého dňa, materiál a pracovné pomôcky, obed (polievka, hlavné jedlo) v reštaurácii, pitný režim, diplom.

Platba možná v určitej výške kultúrnymi poukazmi.

ÚĽUV je organizácia, v ktorej sa môžu uplatniť kultúrne poukazy vydané Ministerstvom kultúry SR. www.kulturnepoukazy.sk

« Spať