Termíny turnusov – Prázdniny s remeslom Banská Bystrica 2019

pre vekovú kategóriu 8 – 15 rokov:

turnus termín
pondelok – piatok
denne 8.00 – 15.30 hod.
celkový počet miest obsadenosť možnosť
prihlásenia
voľné rezervované obsadené
1. 8. 7. – 12. 7. 2019 30 0 0 30 prihlásiť sa
2. 15. 7. – 19. 7. 2019 30 0 0 30 prihlásiť sa
3. 22. 7. – 26. 7. 2019 30 0 0 30 prihlásiť sa
4. 29. 7. – 2. 8. 2019 30 0 0 30 prihlásiť sa
5. 5. 8. – 9. 8. 2019 30 0 0 30 prihlásiť sa
6. 12. 8. – 16. 8. 2019 30 0 0 30 prihlásiť sa
7. 19. 8. – 23. 8. 2019 30 0 0 30 prihlásiť sa

 

obsadenosť aktualizovaná: 22. 7. 2019, 14:30

Cena: 133,- € zahŕňa: 6 detí v skupine, prácu lektora, pedagogický dozor počas celého dňa, materiál a pracovné pomôcky, obed (polievka, hlavné jedlo) v reštaurácii, pitný režim, diplom.

 

« Spať