Prázdniny s remeslom v Banskej Bystrici 

 

RCR Banská Bystrica ponúka pre deti a mládež (8 – 15 rokov) prázdninové kurzy tradičných remeselných techník v dielňach na Dolnej ulici 14 v Banskej Bystrici. Deti majú možnosť stráviť čas v každej z piatich remeselníckych dielní a vyskúšať si techniky ručného zhotovovania výrobkov z prírodných materiálov. Kurzy sú organizované formou denného tábora so začiatkom vždy v pondelok až piatok denne v čase od 8.00 – 15.30 hod. Kapacita každej dielne je šesť detí.
Pre účastníkov sú zabezpečené obedy.

 
 
 

Cena: 150,00 €  zahŕňa: 6 detí v skupine, prácu lektora, pedagogický dozor počas celého dňa, materiál a pracovné pomôcky, obed (polievka, hlavné jedlo) v reštaurácii, diplom.

 

Informácie a prihlášky:

Škola remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
Dolná 14, P. O. Box 293
974 01 Banská Bystrica
e-mail: bbystrica@uluv.sk

Vybavuje: Eva Kuníková, +421 917 822 393, eva.kunikova@uluv.sk.

Zodpovedný pracovník: Mgr. Katarína Chruščová, +421 905 732 478, katarina.chruscova@uluv.sk.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Prázdniny s remeslom > Prázdniny s remeslom v Banskej Bystrici