Prázdniny s remeslom

 

Päťdňové kurzy tradičných remeselných techník pre deti vo vekových kategóriách 8 – 15 rokov.

Možnosť aktívne stráviť prázdninový čas v piatich remeselníckych dielňach (každý deň v inej) a vyskúšať si techniky ručného zhotovovania výrobkov z prírodných materiálov.

 
 

Regionálne
centrum
remesiel

Bratislava
RCR BA
Regionálne
centrum
remesiel

Banská
Bystrica
RCR BB
Regionálne
centrum
remesiel

Košice
RCR KE

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Prázdniny s remeslom