Škola remesiel ÚĽUV v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

"Nehmotné kultúrne dedičstvo spoluvytvára našu mentalitu, charakter a je výrazom našej tvorivosti a osobitosti. Len od nás záleží, či prežije, či sa udrží alebo či zanikne a tým samých seba o veľa zchudobníme.“

Marek Maďarič, Minister kultúry Slovenskej Republiky

 

 

Súčasťou národného zoznamu Slovenska sa doposiaľ stalo 11 prvkov, z ktorých už tri boli zapísané do Zoznamu UNESCO. Prvým zápisom bola ocenená fujara, neskôr Terchovská muzika a v decembri minulého roku to boli gajdy a gajdošská muzika. Ďalším veľkým dňom pre kultúrne hodnoty Slovenska sa stal 28. január 2016, kedy sa jedným z prvkov Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, a teda čakateľom zápisu do Zoznamu UNESCO stala Modrotlač. Veľkou poctou Ústredia ľudovej umeleckej výroby je úplné prvý zápis v novo otvorenom Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorého prvé strany obsadila Škola remesiel ÚĽUV.

 
 

Zoznam predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je vysokým spoločenským ocenením a zároveň nástrojom na popularizáciu činností, ktoré smerujú ku komplexnej starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva. Predstavuje základný stupeň pre výber programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na medzinárodnej úrovni.

 

« Spať

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Nehmotné kultúrne dedičstvo