Kurzy pre mládež

v RCR ÚĽUV Košice v šk. r. 2017/2018

 
 
 

 

 

TEXTILNÁ DIELŇA – batika

Čo sa mládež na kurze naučí?

Na kurze si mládež osvojí technologický postup batiky, ale získa aj základné vedomosti z problematiky. Naučí sa pripravovať si námety, namiešať si farby a používať vhodný materiál a pomôcky. Mládež si zhotoví niekoľko farbených textílii viazaním, voskovaním a skladaním.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre stredoškolskú mládež; pre začiatočníkov i pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

46 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 18.30 Veronika Monková
Jesenný trimester 25. 9. – 4. 12. 2017 Prihlásiť sa »
Zimný trimester 15. 1. – 26. 3. 2018 Prihlásiť sa »
Jarný trimester 9. 4. – 11. 6. 2018 Prihlásiť sa »