Kurzy pre mládež

v RCR ÚĽUV Banská Bystrica v šk. r. 2019/2020

 

Pripravujeme novú programovú štruktúru na školský rok 2019/2020.