REGIONÁLNE TYPY PALIČKOVANIA ČIPIEK *

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v technike paličkovanej čipky a technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky v regionálnych variantoch. Kurz je rozdelený na tri časti:

  • Regionálne typy paličkovania čipiek I: pásikové a mnohopárové čipky západného Slovenska
  • Regionálne typy paličkovania čipiek II: banícka a roľnícka čipka zo stredného Slovenska
  • Regionálne typy paličkovania čipiek III: spišské, šarišské a gemerské čipky z východného Slovenska

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Základy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

Rozsah kurzu

Regionálne typy paličkovania čipiek I, 20 hodín / 10 lekcií

Regionálne typy paličkovania čipiek II, 20 hodín / 10 lekcií

Regionálne typy paličkovania čipiek III, 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

60 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17,30 – 19,30 Jarmila Rybánska
Regionálne typy paličkovania čipiek I, 2.10.2013 – 4.12.2013
Regionálne typy paličkovania čipiek II, 15.1.2014 – 26.3.2014
Regionálne typy paličkovania čipiek III, 2.4.2014 – 4.6.2014

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Kurzy pre dospelých > #BA > Regionálne typy paličkovania čipiek