MAĽBA NA SKLO *

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a princípy kompozičného riešenia diela. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autorov v minulosti i dnes.

Pre záujemcov o rozvíjanie techniky maľby na sklo je pripravený nadstavbový kurz (Maľba na sklo N) zameraný na kompozičné princípy a tvorbu obrázkov podľa vlastného námetu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je vhodný pre začiatočníkov. Nadväzuje naň nadstavbový kurz.

Rozsah kurzu

Maľba na sklo, 30 hodín / 10 lekcií - A/K (viac)

Maľba na sklo N, 15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

99 € / Maľba na sklo

49 € / Maľba na sklo N

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17,00 – 20,00 Michal Škrovina
  Maľba na sklo, 13.1.2014 – 24.3.2014  
  Maľba na sklo N , 26.5.2014 – 23.6.2014  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam