Kurzy pre dospelých

v RCR ÚĽUV Košice v školskom roku 2022/2023

 

Zoznam kurzov

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Tkanie na krosnách *  
Tkanie na stolových krosnách – vankúš      
Tkanie na stolových krosnách – šál      
Základy paličkovania čipiek  
Hrnčiarska výroba  
Hrnčiarska výroba I.      
Hrnčiarska výroba – nadstavba      
Modelovanie keramiky      
Základy drevorezby *      
Maľba na sklo    
Maľba na sklo II.      

Intenzívne víkendové kurzy

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Plstenie – kabelka      
Spriadanie vlny      
Hrnčiarska výroba – víkend  
Vylievanie cínom      
Pletenie z prútia – čerešňák      
Pletenie z prútia I.      

Sezónne kurzy

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Vianočné ozdoby z drôtu      
Šupoľové bábiky – Betlehem      
Sviečky z včelieho vosku      
Zdobenie medovníkov      

Individuálne kurzy

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Drevené lyžice      
Tkanice      
Tkanie na krosnách – koberec      
Hrnčiarska výroba      
Pletenie z prútia      
Výroba z rohoviny      

Kurzy pre dvoch

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Drevené lyžice      
Tkanice      
Tkanie na krosnách – koberec      
Hrnčiarska výroba      
Pletenie z prútia      
Výroba z rohoviny      

* Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

 
 

Tkanie na krosnách *

* Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

Viac informácií

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tkáčskou tradíciou, druhmi tkanín, vzorovaním a regionálnymi špecifikami. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Osvojíte si prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež sa naučíte tkať z vlneného materiálu a textilného odpadu.

 • I. časť: základy tkania – plátnová, ripsová, keprová väzba
 • II. časť: vzorovanie tkanín preberaním, brožovaním a ažúry

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií / jedna časť

Cena kurzu

145 € / jedna časť (platba po častiach)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre päť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
I. časť: 26. 9. 2022 – 5. 12. 2022  
II. časť: 16. 1. 2023 – 27. 3. 2023  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
I. časť: 27. 9. 2022 – 6. 12. 2022  
II. časť: 18. 4. 2023 – 20. 6. 2023  

Tkanie na stolových krosnách – vankúš

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom snovania, navíjania osnovy a tkania na stolových krosnách a utkáte si vankúš.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

80 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  28. 9. 2022  – 26. 10. 2022  

Tkanie na stolových krosnách – šál

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom snovania, navíjania osnovy a tkania na stolových krosnách a utkáte si šál z vlneného materiálu.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

80 € 

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  2. 11. 2022  – 30. 11. 2022  

Základy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Naučíte sa rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. V troch na seba nadväzujúcich častiach si postupne osvojíte technologický postup pletenia väzieb a pásikovej/mnohopárovej čipky.

 • I. časť: pásiková čipka
 • II. časť: pásiková/mnohopárová čipka
 • III. časť: mnohopárová čipka

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 7 lekcií  / jedna časť

Cena kurzu

95 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.00 Mária Rudašová
I. časť: 3. 10. 2022  – 21. 11. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.00 Mária Rudašová
II. časť: 16. 1. 2023  – 27. 2. 2023  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.00 Mária Rudašová
III. časť: 17. 4. 2023  – 12. 6. 2023  

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu. Zhotovíte si rôzne typy výrobkov: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 7 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 7 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 7 lekcií

Cena kurzu

150 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Amália Holíková
I. časť 26. 9. 2022 – 14. 11. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Amália Holíková
II. časť 16. 1. 2023 – 27. 2. 2023  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Amália Holíková
III. časť 17. 4. 2023 – 12. 6. 2023  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Amália Holíková
I. časť 30. 9. 2022 – 25. 11. 2022  

Hrnčiarska výroba I.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť a používať engoby a glazúry.

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

150 € 

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 14.00 – 16.30 Amália Holíková
  27. 9. 2022 – 22. 11. 2022  

Hrnčiarska výroba – nadstavba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať nadobudnuté zručnosti z kurzov Hrnčiarska výroba I, II, III. Bližšie spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami a zdokonalíte sa v točení na hrnčiarskom kruhu, ako aj v zdobení a používaní engob a glazúr. 

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

150 € 

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.30 Amália Holíková
  27. 9. 2022 – 22. 11. 2022  

Modelovanie keramiky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov modelovaných voľnou rukou. Osvojíte si technologické postupy modelovania z voľnej ruky a modelovania z plátov hliny: kachlica, miska, hranatá fľaša, dutá figúrka. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobami, glazúrami a vypaľovať.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 7 lekcií

Cena kurzu

140 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.30 – 19.30 Amália Holíková
  30. 9. 2022 – 25. 11. 2022  

Základy drevorezby *

* Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

Viac informácií

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a rezbárske techniky linkorez a vruborez.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

140 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Martin Mešša
  27. 9. 2022 – 6. 12. 2022  

Maľba na sklo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, reprodukciu so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 15 hodín / 5 lekcií
 • II. časť: 15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

85 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Krištof Michalko
I. časť 2. 11. 2022 – 30. 11. 2022  

Maľba na sklo II.

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autoroch v minulosti i dnes. Zhotovíte si obrázok podľa pôvodnej maľby na sklo so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

85 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.30 – 18.30 Jana Michalková
II. časť 28. 9. 2022 – 26. 10. 2022  

Vianočné ozdoby z drôtu

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom a technologické postupy tvarovania drôtu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov a zhotovíte si originálne vianočné ozdoby.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Ľuboslava Valentová
  7. 11. 2022 – 5. 12. 2022  

Šupoľové bábiky – Betlehem

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup výroby šúpoľových bábik: ženská/mužská postava a zoomorfné figúrky. Zhotovíte si šúpoľový betlehem.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Anna Závacká
  15. 11. 2022  – 13. 12. 2022  

Sviečky z včelieho vosku

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby sviečok z včelieho vosku liatím a stáčaním. 

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

40 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Monika Žingorová
  30. 11. 2022  

Zdobenie medovníkov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

40 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  5. 12. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  7. 12. 2022  

Plstenie – kabelka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s prácou s ovčou vlnou, osvojíte si techniku mokrého plstenia a získate potrebné zručnosti pre výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov, ktoré budete môcť uplatniť pri vlastnej tvorbe. Zhotovíte si plstenú kabelku.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

110 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 8.30 – 16.30 Andrea Malinovská
  21. 10. 2022 – 22. 10. 2022  

Spriadanie vlny

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s postupom prípravy a čistenia ovčieho rúna. Osvojíte si technologické postupy česania vlny na hrebeni, krampliach a česačke a spriadania vlny na vretienku a kolovrátku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 8.00 – 17.00, So: 8.00 – 15.00 Ľubica Noemi Kováčiková
  11. 11. 2022  – 12. 11. 2022  

Hrnčiarska výroba – víkend

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť, používať engoby a glazúry a vypaľovať. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

20 hodín / 3 lekcie / jedna časť

Cena kurzu

180 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 17.00 Amália Holíková
I. časť 5. 11., 12. 11., 26. 11. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 17.00 Amália Holíková
II. časť 4. 2., 11. 2., 25. 2. 2023  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 17.00 Amália Holíková
III. časť 25. 3., 1. 4., 15. 4. 2023  

Vylievanie cínom

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technológiou rezby a vylievania cínu do plochy. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami, ako aj techniky opracovania a povrchovej úpravy. Zhotovíte si originálny prívesok.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

110 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Michal Hanula
  25. 11. 2022 – 26. 11. 2022  

Pletenie z prútia – čerešňák

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a použiť vhodné nástroje a pomôcky. Osvojíte si technologický postup pletenia z nelúpaného vŕbového prútia a zhotovíte si  menší košík – „čerešňák“.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

75 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 8.30 – 16.00 Erika Rudíková
  14. 10. 2022 – 15. 10. 2022  

Pletenie z prútia I.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a použiť vhodné nástroje a pomôcky. Osvojíte si technologický postup pletenia z lúpaného vŕbového prútia.

 • I. časť: podložka a miska

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

75 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, Sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 9.00 – 16.30 Júlia Jeleňová
  25. 11. 2022 – 26. 11. 2022  

Drevené lyžice – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátami, techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené lyžice.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 4 lekcie

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

215 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Igor Toder

Tkanice – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s použitím šnúr, pletencov a tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti. Osvojíte si technologické postupy výroby šnúr, pletencov a tkaníc na doštičke.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 5 lekcií

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

207 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Iveta Kažimírová

Tkanie na krosnách – koberec – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s fungovaním krosien, naučíte sa pomenovať ich jednotlivé časti a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup tkania a zhotovíte si koberec rozmerov cca 45x100cm z textilného odpadu s vlastným vzorom.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

4 hodiny / 1 lekcia

Čas kurzu

Streda / po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

106 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Halina Grešlíková

Hrnčiarska výroba – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete mať jedinečnú možnosť pod lektorským vedením tvoriť program kurzu a vyrobiť si napr. vlastnú sadu hrnčekov, či originálne výrobky, ktorými potešíte svojich blízkych. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť a používať engoby a glazúry.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov i pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 3 lekcie

Čas kurzu

10,00 – 14,00 h. / po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

300 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Amália Holíková

Pletenie z prútia – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a použiť vhodné nástroje a pomôcky. Osvojíte si technologické postupy pletenia z vŕbového prútia a zhotovíte si podložku a misku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

7 hodín / 1 lekcia

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 16,00 h.

Cena kurzu

154 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Júlia Jeleňová

Výroba z rohoviny – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si vyskúšate rôzne technologické postupy spracovania rohoviny. Naučíte sa použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov. Zhotovíte si  drobné úžitkové predmety (gombík, náhrdelník / náramok).

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 16,00 h.

Cena kurzu

230 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Ľudovít Cehelský

Drevené lyžice – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátami, techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené lyžice.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 4 lekcie

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

240 € pre oboch (120 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Igor Toder

Tkanice – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s použitím šnúr, pletencov a tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti. Osvojíte si technologické postupy výroby šnúr, pletencov a tkaníc na doštičke.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 5 lekcií

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

224 € pre oboch (112 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Iveta Kažimírová

Tkanie na krosnách – koberec – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s fungovaním krosien, naučíte sa pomenovať ich jednotlivé časti a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup tkania a zhotovíte si koberec rozmerov cca 45x100cm z textilného odpadu s vlastným vzorom.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

4 hodiny / 1 lekcia

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

132 € pre oboch (68 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Halina Grešlíková

Hrnčiarska výroba – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete mať jedinečnú možnosť pod lektorským vedením tvoriť program kurzu a vyrobiť si napr. vlastnú sadu hrnčekov, či originálne výrobky, ktorými potešíte svojich blízkych. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť a používať engoby a glazúry.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov i pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 3 lekcie

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

350 € pre oboch (175 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Amália Holíková

Pletenie z prútia – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a použiť vhodné nástroje a pomôcky. Osvojíte si technologické postupy pletenia z vŕbového prútia a zhotovíte si podložku a misku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

7 hodín / 1 lekcia

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 16,00 h.

Cena kurzu

174 € pre oboch (87 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Júlia Jeleňová

Výroba z rohoviny – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si vyskúšate rôzne technologické postupy spracovania rohoviny. Naučíte sa použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov. Zhotovíte si  drobné úžitkové predmety (gombík, náhrdelník / náramok).

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 16,00 h.

Cena kurzu

270 € pre oboch (135 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Ľudovít Cehelský

« Späť