Zoznam kurzov v Košiciach – školský rok 2020/2021

 

Kalendár kurzov na školský rok 2020/2021

 

Zoznam kurzov

  Jesenný trimester
(21. 9. – 4. 12. 2020)
Zimný trimester
(11. 1. – 26. 3. 2021)
Jarný trimester
(12. 4. – 18. 6. 2021)
Základy paličkovania čipiek  
Regionálne typy paličkovania čipiek  
Tkanie na krosnách    
Tkanie na krosnách – taška – novinka      
Tkanie na krosnách – prestieranie – novinka      
Tkanie na ráme      
Tkanie na ráme – nadstavba      
Zápästky      
Zápästky – papuče – novinka      
Krojová výroba      
Parta      
Batikovanie      
Spriadanie vlny      
Hrnčiarska výroba  
Hrnčiarska výroba – základy      
Hrnčiarska výroba III – víkendový kurz      
Hrnčiarska výroba – nadstavba      
Hrnčiarska výroba – víkendový kurz    
Drôtený šperk    
Vianočné ozdoby z drôtu      
Základy drevorezby      
Základy drevorezby – reliéf      
Figurálna socha      
Píšťalky      
Drevené lyžice      
Črpačka      
Rohovina      
Kováčstvo      
Vylievanie cínom – novinka      
Výroba pastierskeho biča – novinka      
Výroba z kože – krpce      
Výroba z kože – malá kapsa – novinka      
Maľba na sklo      
Maľba na sklo – nadstavba      
Tenkostáčané šúpolie      
Šupoľové bábiky – Betlehem      
Šupoľové bábiky      
Pletenie z prútia      
Výroba vŕbových korbáčov      
Zdobenie kraslíc – drôt      
Zdobenie kraslíc      
Zdobenie medovníkov      
 
 

Základy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte techniku paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Taktiež sa naučíte rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. Kurz je rozdelený na tri časti (Základy paličkovanej čipky I, II, III), v ktorých sa postupne naučíte technologický postup výroby pásikovej a mnohopárovej čipky. Na kurz Základy paličkovania čipiek nadväzuje kurz Regionálne typy paličkovanej čipky.

 • I. časť: pásikové čipky
 • II. časť: pásikové / mnohopárové čipky
 • III.časť: mnohopárové čipky

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III.časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

80 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až desať účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 18.30 Mária Rudašová
I. časť: 21. 9. 2020  – 23. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 18.30 Mária Rudašová
II. časť: 11. 1. 2021  – 22. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 18.30 Mária Rudašová
III. časť: 12. 4. 2021  – 14. 6. 2021  

Regionálne typy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v technike paličkovanej čipky a technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky v regionálnych variantoch. Kurz je rozdelený na tri časti:

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

 • I. časť: pásikové a mnohopárové čipky západného Slovenska
 • II. časť: banícke a roľnícke čipky stredného Slovenska
 • III. časť: čipky spišské, šarišské, gemerské východného Slovenska

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Základy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

 • I. časť: pokročilí
 • II. časť: pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

85 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 18.30 Kolektív lektorov
I. časť: 22. 9. 2020  – 1. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 18.30 Kolektív lektorov
II. časť: 12. 1. 2021  – 23. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 18.30 Kolektív lektorov
III. časť: 13. 4. 2021  – 15. 6. 2021  

Tkanie na krosnách

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate základné znalosti o tradíciách tkania, druhoch tkanín, vzorovaní, regionálnych špecifikách a využití tkanín v súčasnosti. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Naučíte sa zabezpečiť všetky prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež získate vedomosti a zručnosti o tkaní z vlneného materiálu a z textilného odpadu. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

 • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom
 • II. časť: vzorovanie tkanín preberaním, brožovaním a ažúry

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Tkanie na krosnách: 60 hodín / 20 lekcií

Cena kurzu

270 € / celý kurz (135 € / jedna časť – možnosť 2 splátok po 135 € – september, december)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  21. 9. 2020  – 22. 3. 2021
I. časť: 21. 9. – 23. 11. 2020,  II. časť:11. 1. – 22. 3. 2021
 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok, pondelok 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  22. 9. 2020 – 14. 6. 2021
I. časť: 21. 9. – 1. 12. 2020,  II. časť:12. 4. – 14. 6. 2021
 

Tkanie na krosnách – taška – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Technologické postupy snovania, navíjania osnovy a tkania na krosnách – taška.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Halina Grešlíková
  14. 4. 2021  – 12. 5. 2021  

Tkanie na krosnách – prestieranie – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Technologické postupy snovania, navíjania osnovy a tkania na krosnách – prestieranie

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Halina Grešlíková
  19. 5. 2021  – 16. 6. 2021  

Tkanie na ráme

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte tkáčske a predtkáčske techniky, spoznáte gobelínovú tvorbu a jej aplikácie, naučíte sa postupy vzorovania gobelínu pomocou spájania útokov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

105 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  23. 9. 2020  – 25. 11. 2020  

Tkanie na ráme – nadstavba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si precvičíte zručnosti z kurzu Tkanie na ráme, budete sa venovať gobelínovej tvorbe a jej aplikáciám, vzorovaniu gobelínu pomocou spájania útokov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz nadstavba je určený pre pokročilých (ukončený základný kurz Tkanie na ráme) .

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

105 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  13. 1. 2021  – 24. 3. 2021  

Zápästky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa účastníci naučia pletenie zápästkovou technikou.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

80 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 18.30 Halina Grešlíková
  12. 1. 2021 – 23. 3. 2021  

Zápästky – papuče – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Výroba papúč zápästkovou technikou.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

80 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 18.30 Halina Grešlíková
  13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  

Krojová výroba

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické postupy prípravy strihov a zhotovenia oplecka, lajblíka, sukne a zástery so zameraním na región Abov.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa materiál na ušitie jednotlivých krojových súčastí.

Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Kurz otvárame pre 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Iveta Kažimírová
  22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  

Parta

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte technologický postup výroby ozdobných prvkov (kvety, lístky z vosku a ozdobných doplnkov) a zostavenia tradičnej party.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.00 Iveta Kažimírová
  12. 1. 2021 – 9. 3. 2021  

Batikovanie

Čo sa na kurze naučím?

Osvojíte si technologické postupy vzorovania textílií viazaním, skladaním, šitím, voskovaním, sypaním a odfarbovaním. Oboznámite sa s tradíciou a históriou farbenia látok technikou batikovania. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné pomôcky na jednotlivé typy tkanín.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

80 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.00 Veronika Monková
  12. 4. 2021  – 31. 5. 2021  

Spriadanie vlny

Čo sa na kurze naučím?

Česanie vlny na hrebeni, krampliach a česačke. Spriadanie vlny na vretienku a kolovrátku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Ľubica Noemi Kováčiková
  4. 12. 2020  – 5. 12. 2020  

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním. Celoročný kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Hrnčiarska výroba: 60 hodín / 24 lekcií (1 časť: 20 hodín / 8 lekcií)

Cena kurzu

405 € / celý kurz (135 €/ 1 časť – možnosť 3 splátok po 135 € – september, december, marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
  6. 10. 2020  – 1. 6. 2021
I. časť:  6. 10. – 1. 12. 2020, II. časť: 12. 1. – 9. 3. 2021, III. časť: 13. 4. – 1. 6. 2021
 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
  8. 10. 2020  – 3. 6. 2021
I. časť: 8. 10. – 3. 12. 2020, II. časť: 14. 1. – 11. 3. 2021, III. časť: 15. 4. – 3. 6. 2021
 

Hrnčiarska výroba – základy

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si základy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.00 Amália Holíková
  7. 10. 2020 – 25. 11. 2020  

Hrnčiarska výroba III – víkendový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním.

 • III. časť: hrnčina

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

160 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.30 Amália Holíková
  3. 10., 10. 10., 24. 10. 2020  

Hrnčiarska výroba – nadstavba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si precvičíte nadobudnuté zručnosti z kurzov Hrnčiarska výroba I, II, III,  spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. 

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz nadstavba je určený pre pokročilých (absolventov kurzu Hrnčiarska výroba I, II, III).

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

135 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.00 Amália Holíková
  13. 1. 2021 – 10. 3. 2021  

Hrnčiarska výroba – víkendový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Hrnčiarska výroba: 60 hodín / 9 lekcií (1 časť: 20 hodín /3 lekcie)

Cena kurzu

405 € / celý kurz (160 € / 1 časť – možnosť 3 splátok po 160 € – december, február, marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.30 Amália Holíková
  pripravujeme  

Drôtený šperk

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé spôsoby drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do troch voľne na seba nadväzujúcich častí:

 • I. časť: šperky / objekty s prvkami drotárskych techník
 • II. časť: šperky / objekty s prvkami textilných techník
 • III.časť: šperky / objekty s prvkami košikárskych techník a filigránu

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 5 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 5 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

85 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrok, piatok, sobota 16.00 – 20.00 Marta Mesárošová
III. časť: 1. 10. – 3. 10., 16. 10. – 17. 10. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrok, piatok, sobota 16.00 – 20.00 Marta Mesárošová
I. časť: pripravujeme  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrok, piatok, sobota 16.00 – 20.00 Marta Mesárošová
II. časť: pripravujeme  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrok, piatok, sobota 16.00 – 20.00 Marta Mesárošová
III. časť: pripravujeme  

Vianočné ozdoby z drôtu

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si zhotovíte drôtené ozdoby na vianočný stromček. Osvojíte si rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé spôsoby drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľuboslava Valentová
  5. 11. 2020 – 3. 12. 2020  

Základy drevorezby

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si technologické postupy rezbárskej výroby pomocou linkorezu a vruborezu – práca s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami.  Vyhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Peter Lörinc
  21. 9. 2020 – 23. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Peter Lörinc
  11. 1. 2021  – 22. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Peter Lörinc
  12. 4. 2021 – 14. 6. 2021  

Základy drevorezby – reliéf

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Vyhotovíte si jednoduchý figurálny alebo zoomorfný nízky reliéf podľa návrhu lektora. Kurz je určený pre  jednotlivcov, ktorí majú základné zručnosti drevorezby.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Martin Mešša
  22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Martin Mešša
  13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  

Figurálna socha

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o rezbárskych technikách, tvarovaní dreva, technologických postupoch, o princípoch proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Naučíte sa zhotoviť figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých a pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Ján Lukács
  12. 1. 2020 – 23. 3. 2020  

Píšťalky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou ľudových hudobných nástrojov – píšťal. Osvojíte si techniku výroby signálnej píšťalky, bezdierkovej píšťalky – koncovky a šesťdierkovej pastierskej píšťalky (opracovanie dreva, prevŕtanie otvoru, vyrezanie tónotvorného zariadenia, ladenie, povrchová úprava). Kurz je rozdelený do dvoch voľne na seba nadväzujúcich častí:

 • I. časť: výroba bezdierkovej píšťalky – koncovky
 • II. časť: šesťdierková píšťalka

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a pokročilých. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 8 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

 • I. časť: 90 €
 • II. časť: 130 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Martin Gábor
I. časť: 23. 9. 2020  – 11. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Martin Gábor
II. časť: 13. 1. 2021  – 24. 3. 2021  

Drevené lyžice

Čo sa na kurze naučíte?

Technologické postupy výroby úžitkových predmetov – kuchynské náradie. Zhotoví si lyžice, varechy, vidličky podľa vlastného výtvarného návrhu, oboznámi sa s viacerými druhmi zdobenia rezbou. Má komplexný prehľad o výrobkoch a sortimente v minulosti i dnes.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

63 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľudovít Cehelský
  18. 2. 2021 – 25. 3. 2021  

Črpačka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte techniku dlabania a prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevenú črpačku so zdobenou rúčkou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

63 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľudovít Cehelský
  15. 4. 2021 – 13. 5. 2021  

Rohovina

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drobných úžitkových predmetov (gombík, náhrdelník poprípade náramok) z materiálu rohovina. Vyskúšate si rôzne technologické postupy spracovania tohto materiálu. Naučíte sa použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov.  

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľudovít Cehelský
  5. 11. 2020 – 3. 12. 2020  

Kováčstvo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné kováčske postupy a techniky (kutie, ťahanie, ohýbanie, ryhovanie, dierovanie, sekanie). Naučíte sa tvarovať kov za tepla, pracovať s vyhňou, oboznámite sa s výrobou úžitkových predmetov – kutáč, podkova a vešiak.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a je fyzicky náročný.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine , maximálne štyria účastníci, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 10.00 – 16.00 Cyril Horák
  9. 10. 2020 – 10. 10. 2020  

Vylievanie cínom – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technológiou rezby a vylievania cínu do plochy a po obvode dreva. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami, ako aj techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a je fyzicky náročný.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

110 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne štyria účastníci, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 15.00 Michal Fiľo
  16. 10. 2020 – 17. 10. 2020  

Výroba pastierskeho biča – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate prehľad o tradičnom spôsobe výroby z kože, ako aj o iných kožiarskych odvetviach, o výrobkoch, sortimente a jeho regionálnych variantoch na Slovensku. Naučíte sa technologický postup výroby biča, spoznáte vhodný materiál a správne pracovné náradie určené na výrobu biča.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Ján Ihnát
  12. 1. 2021  – 23. 3. 2021  

Výroba z kože – krpce

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate prehľad o tradičnom spôsobe výroby z kože, výrobkoch, sortimente a jeho regionálnych variantoch na Slovensku. Naučíte sa technologický postup výroby krpcov, spoznáte vhodný materiál a správne pracovné náradie určené na ich výrobu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

100 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Ján Ihnát
  22. 9. 2020  – 20. 10. 2020  

Výroba z kože – malá kapsa – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate prehľad o tradičnom spôsobe výroby z kože, výrobkoch, sortimente a jeho regionálnych variantoch na Slovensku. Naučíte sa technologický postup výroby malej kapsy, spoznáte vhodný materiál a správne pracovné náradie určené na jej výrobu.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Ján Ihnát
  18. 5. 2021  – 15. 6. 2021  

Maľba na sklo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autoroch v minulosti i dnes. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, reprodukciu so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.30 – 18.30 Jana Michalková
  23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  

Maľba na sklo – nadstavba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Zameriate sa na reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, tieňovanie a nanášanie špeciálnych farieb.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

65 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.30 – 18.30 Jana Michalková
  14. 4. 2021 – 12. 5 2021  

Tenkostáčané šúpolie

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drobných predmetov z materiálu šúpolie. Takisto si budete mať možnosť vyskúšať rôzne technologické formy spracovania tohto materiálu – pletenie hranatej podložky z tenkostáčaného šúpolia. Tiež sa naučíte použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov.      

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.30 – 18.30 Vojtech Rigó
  17. 2. 2021 – 24. 3. 2021  

Šupoľové bábiky – Betlehem

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickými postupmi spracovania a prípravy materiálu, spoznáte pracovné náradie používané pri výrobe zo šúpolia. Naučíte sa  jednotlivé fázy výroby šúpoľových bábik: postava a zoomorfný objekt. Vyrobíte si šúpoľový Betlehem.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Anna Závacká
  3. 11. 2020  – 8. 12. 2020  

Šupoľové bábiky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickými postupmi spracovania a prípravy materiálu, spoznáte pracovné náradie používané pri výrobe zo šúpolia. Naučíte sa  jednotlivé fázy výroby šúpoľových bábik: ženská postava, mužská postava a zoomorfný objekt.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Anna Závacká
  13. 4. 2021  – 11. 5. 2021  

Pletenie z prútia

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte znalosti a postupy spracovania a prípravy materiálu. Osvojíte si jednotlivé technologické postupy pletenia košíkov, upletiete si dno a okrúhlu misku.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, Sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 8.30 – 16.00 Júlia Jeleňová
  16. 10. 2020 – 17. 10. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, Sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 8.30 – 16.00 Júlia Jeleňová
  12. 3. 2021 – 13. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, Sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 8.30 – 16.00 Júlia Jeleňová
  14. 5. 2021 – 15. 5. 2021  

Výroba vŕbových korbáčov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte znalosti a postupy spracovania a prípravy materiálu. Osvojíte si jednotlivé technologické postupy pletenia korbáčov zo zeleného prútia.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

20 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Júlia Jeleňová
  23. 3. 2021  

Zdobenie kraslíc – drôt

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tradičnými technikami zdobenia kraslíc drôtovaním. Takisto ako aj s činnosťami nutnými pri príprave materiálu a pomôcok potrebných pre jednotlivé techniky.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ale aj pokročilejších záujemcov, ktorí chcú svoje zručnosti zdokonaľovať.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľuboslava Valentová
  18. 2. 2021 – 25. 3. 2021  

Zdobenie kraslíc

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tradičnými technikami zdobenia kraslíc: farbením, voskovaním pomocou špendlíka, batikovaním a vyškrabovaním. Spoznáte činnosti nutné pri príprave materiálu a pomôcky potrebné pre jednotlivé techniky.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ale aj pokročilejších záujemcov, ktorí chcú svoje zručnosti zdokonaľovať.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Alena Pelechová
  15. 2. 2021  – 22. 3. 2021  

Zdobenie medovníkov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

25 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  7. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  8. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  9. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  10. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  23. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  24. 3. 2021  

 


Zoznam kurzov v Košiciach – školský rok 2019/2020

 

Spriadanie vlny

Čo sa na kurze naučím?

Česanie vlny na hrebeni, krampliach a česačke. Spriadanie vlny na vretienku a kolovrátku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

78 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Ľubica Noemi Kováčiková
  3. 7. 2020  – 4. 7. 2020  


 

« Späť