Zoznam kurzov v Košiciach – školský rok 2018/2019

 

Kalendár kurzov na školský rok 2018/2019

 

Akreditované kurzy

  Jesenný trimester
(24. 9. 2018 – 14. 12. 2018)
Zimný trimester
(14. 1. 2019 – 29. 3. 2019)
Jarný trimester
(1. 4. 2019 – 19. 6. 2019)
Tkanie na krosnách *  
Základy paličkovania čipiek *  

* Kurzy sú akreditované v oblasti celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 
 

Záujmové kurzy

  Jesenný trimester
(24. 9. 2018 – 14. 12. 2018)
Zimný trimester
(14. 1. 2019 – 29. 3. 2019)
Jarný trimester
(1. 4. 2019 – 19. 6. 2019)
Batikovanie      
Drotárske techniky      
Drôtený šperk  
Figurálna socha      
Hrnčiarska výroba  
Krojová výroba      
Maľba na sklo      
Parta      
Píšťalky  
Rohovina      
Šupoľové bábiky      
Tenkostáčané šúpolie      
Tkanice      
Tkanie na ráme      
Vianočné ozdoby z drôtu      
Výroba korbáčov z prútia      
Výroba z kože      
Základy drevorezby      
Základy drevorezby – reliéf      
Zápästky      
Zdobenie kraslíc – drôt      
Zdobenie kraslíc – vosk a batika      
Zdobenie medovníkov      
 
 

 

 

 

Batikovanie

Čo sa na kurze naučím?

Osvojíte si technologické postupy vzorovania textílií viazaním, skladaním, šitím, voskovaním, sypaním a odfarbovaním. Oboznámite sa s tradíciou a históriou farbenia látok technikou batikovania. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné pomôcky na jednotlivé typy tkanín.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 7 lekcií

Cena kurzu

71 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Veronika Monková
  15. 5. – 26. 6. 2019  

 

 

 

Drotárske techniky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom, technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

 • I. časť: tradičné postupy pletenia, výroba úžitkových a ozdobných predmetov (vešiak, miska), techniky opletania nádob
 • II. časť: výroba 3D objektu / zoomorfný motív

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • Drotárske techniky I. : 30 hodín / 10 lekcií
 • Drotárske techniky II. : 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

112 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Katarína Pisková
I. časť: 26. 9. – 5. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Katarína Pisková
II. časť: 3. 4. – 19. 6. 2019  

 

 

 

Drôtený šperk

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé spôsoby drotárskych, iných výzdobných techník, osvojíte si vhodné použitie materiálu a pracovného náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do troch voľne na seba nadväzujúcich častí:

 • I. časť: šperky / objekty s prvkami drotárskych techník
 • II. časť: šperky / objekty s prvkami textilných techník
 • III.časť: šperky / šperkovnica s prvkami košikárskych techník a filigránu

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Drôtený šperk I. : 20 hodín / 8 lekcií
 • Drôtený šperk II. : 20 hodín / 8 lekcií
 • Drôtený šperk III. : 20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

76 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.00 Helena Ferleťáková
I. časť: 8. 10. – 3. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.00 Helena Ferleťáková
II. časť: 28. 1. – 25. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.00 Helena Ferleťáková
III. časť: 8. 4. – 10. 6. 2019  

 

 

 

Figurálna socha

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o rezbárskych technikách, tvarovaní dreva, technologických postupoch, o princípoch proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Naučíte sa zhotoviť figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých a pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

107 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Ján Lukács
  16. 1. – 27. 3. 2019  

 

 

 

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Hrnčiarska výroba I. : 20 hodín / 8 lekcií
 • Hrnčiarska výroba II. : 20 hodín / 8 lekcií
 • Hrnčiarska výroba III. : 20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

134 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
I.  časť: 8. 10. – 3. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
II.  časť: 28. 1. – 25. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
III.  časť: 1. 4. – 10. 6. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
I. časť: 9. 10. – 4. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
II. časť: 29. 1. – 26. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
III. časť: 2. 4. – 11. 6. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
I. časť: 11. 10. – 6. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
II. časť: 31. 1. – 28. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
III. časť: 4. 4. – 13. 6. 2019  

 

 

 

Krojová výroba

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické postupy prípravy strihov a zhotovenia oplecka, lajblíka, sukne a zástery so zameraním na región Abov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa materiál na ušitie jednotlivých krojových súčastí.

Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Kurz otvárame pre 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Iveta Kažimírová
  3. 10. – 12. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Iveta Kažimírová
  16. 1. – 27. 3. 2019  

 

 

 

Maľba na sklo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autoroch v minulosti i dnes. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, reprodukciu so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

Jesenný trimester: 30 hodín / 10 lekcií – začiatočníci
Jarný trimester: 15hodín / 5 lekcií – pokročilý

Cena kurzu

Jesenný trimester: 110 €
Jarný trimester: 55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Jana Michalková
  1. 10. – 10. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Jana Michalková
  15. 5. – 12. 6. 2019  

 

 

 

Parta

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte technologický postup výroby ozdobných prvkov (kvety, lístky z vosku a ozdobných doplnkov) a zostavenia tradičnej party.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

76 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 18.30 Iveta Kažimírová
  3. 4. – 19. 6. 2019  

 

 

 

Píšťalky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou ľudových hudobných nástrojov – píšťal. Osvojíte si techniku výroby signálnej píšťalky, bezdierkovej píšťalky – koncovky a šesťdierkovej pastierskej píšťalky (opracovanie dreva, prevŕtanie otvoru, vyrezanie tónotvorného zariadenia, ladenie, povrchová úprava). Kurz je rozdelený do troch voľne na seba nadväzujúcich častí:

 • I. časť: výroba signálnej píšťalky
 • II. časť: výroba bezdierkovej píšťalky – koncovky
 • III. časť: šesťdierková píšťalka

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: začiatočníci
 • III. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 10 hodín / 5 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 8 lekcií
 • III. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

 • I. časť: 44 €
 • II. časť: 79 €
 • III. časť: 114 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 18.00 Martin Gábor
I.  časť: 8. 11. – 6. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.00 Martin Gábor
II.  časť: 31. 1. – 28. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Martin Gábor
III.  časť: 4. 4. – 13. 6. 2019  

 

 

 

Rohovina

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drobných úžitkových predmetov (gombík, náhrdelník poprípade náramok) z materiálu rohovina. Vyskúšate si ohýbanie rohoviny v rôznych drevených formách (miska, lyžička). Tiež sa naučíte použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

81 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Ľudovít Cehelský
  13. 11. – 11. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Ľudovít Cehelský
  14. 5. – 11. 6. 2019  

 

 

 

Šupoľové bábiky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drobných bábik z materiálu šúpolie. Takisto si budete mať možnosť vyskúšať rôzne technologické formy spracovania tohto materiálu. Tiež sa naučíte použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

54 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Anna Závacká
  26. 2. – 26. 3. 2019  

 

 

 

Tenkostáčané šúpolie

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drobných predmetov z materiálu šúpolie. Takisto si budete mať možnosť vyskúšať rôzne technologické formy spracovania tohto materiálu -  pletenie hranatej podložky z tenkostáčaného šúpolia. Tiež sa naučíte použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

54 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 15.30 – 18.30 Vojtech Rigó
  14. 5. – 11. 6. 2019  

 

 

 

Tkanice

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze spoznáte predtkáčske techniky využívané na našom území. Naučíte sa technologické postupy výroby šnúr, pletencov a tkaníc pomocou doštičiek, kartičiek a krosienok. Osvojíte si poznatky o použití šnúr, pletencov a tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov

Rozsah kurzu

Jesenný trimester: 20 hodín / 10 lekcií
Jarný trimester: 20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok
– 10 lekcií
16.30 – 18.30 Halina Grešlíková
  2.10. – 10.12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok
– 8 lekcií
16.30 – 18.30 Halina Grešlíková
  30. 4. – 18. 6. 2019  

 

 

 

Tkanie na krosnách *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate základné znalosti o tradíciách tkania, druhoch tkanín, vzorovaní, regionálnych špecifikách a využití tkanín v súčasnosti. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Naučíte sa zabezpečiť všetky prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež získate vedomosti a zručnosti o tkaní z vlneného materiálu a z textilného odpadu. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

 • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom
 • II. časť: vzorovanie tkanín preberaním, brožovaním a ažúry

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Tkanie na krosnách I. : 30 hodín / 10 lekcií
 • Tkanie na krosnách II. : 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

112 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Halina Grešlíková
I. časť: 24. 9.  – 3.12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Halina Grešlíková
II. časť: 14. 1.  – 25. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Halina Grešlíková
II. časť: 1. 4. – 10. 6. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Halina Grešlíková
I. časť: 26. 9.  – 5. 12. 2018  

 

 

 

Tkanie na ráme

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte tkáčske a predtkáčske techniky, spoznáte gobelínovú tvorbu a jej aplikácie, naučíte sa postupy vzorovania gobelínu pomocou spájania útokov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

93 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Halina Grešlíková
  16. 1. – 27. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Halina Grešlíková
  3. 4. – 19. 6. 2019  

 

 

 

Vianočné ozdoby z drôtu

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si zhotovíte drôtené ozdoby na vianočný stromček. Osvojíte si rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé spôsoby drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľuboslava Valentová
  8. 11. – 6. 12. 2018  

 

 

 

Výroba korbáčov z prútia

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte znalosti a postupy spracovania a prípravy materiálu. Osvojíte si jednotlivé technologické postupy pletenia korbáčov zo zeleného prútia. Špecifikom sú vŕbové píšťaly zo zeleného prútia, ktoré sa vyrábali len v jarnom období.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

18 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Peter Cehelský
  9. 4. 2019  

 

 

 

Výroba z kože

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drobných úžitkových predmetov. Naučíte sa používať a aplikovať spôsoby výzdoby šitím a razením a takisto technologický postup šitia remienkom. Tiež sa naučíte použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

 • I. časť: 154 € – malá kapsa
 • II. časť: 186 € – veľká kapsa

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Ján Ihnát
I. časť 2. 10. – 11. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Ján Ihnát
II. časť 2. 4. – 11. 6. 2019  

 

 

 

Základy drevorezby

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a rezbárske techniky linkorez a vruborez. Vyhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu. 

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

112 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Peter Lörinc
  1. 10. – 10. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Peter Lörinc
  14. 1. – 25. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Peter Lörinc
  1. 4. – 10. 6. 2019  

 

 

 

Základy drevorezby – reliéf

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Vyhotovíte si jednoduchý figurálny alebo zoomorfný nízky reliéf podľa návrhu. 

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

112 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Martin Mešša
  3. 10. – 12. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Martin Mešša
  3. 4. – 19. 6. 2019  

 

 

 

Základy paličkovania čipiek *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte techniku paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Taktiež sa naučíte rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. Kurz je rozdelený na tri časti (Základy paličkovanej čipky I, II, III), v ktorých sa postupne naučíte technologický postup pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky. Na kurz Základy paličkovania čipiek nadväzuje kurz Regionálne typy paličkovanej čipky.

 • I. časť: pásikové čipky
 • II. časť: pásikové / mnohopárové čipky
 • III.časť: mnohopárové čipky

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III.časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Základy paličkovania čipiek I. : 20 hodín / 10 lekcií
 • Základy paličkovania čipiek II. : 20 hodín / 10 lekcií
 • Základy paličkovania čipiek III. : 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

70 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 18.30 Alena Žižanová
I. časť: 24. 9. – 3. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 18.30 Alena Žižanová
II. časť: 14. 1. – 25. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 18.30 Alena Žižanová
III. časť: 1. 4. – 10. 6. 2019  

 

 

 

Zápästky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa účastníci naučia pletenie zápästkovou technikou.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 18.30 Halina Grešlíková
  15. 1. – 26. 3. 2019  

 

 

 

Zdobenie kraslíc – drôt

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tradičnými technikami zdobenia kraslíc drôtovaním. Takisto ako aj s činnosťami nutnými pri príprave materiálu a pomôcok potrebných pre jednotlivé techniky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ale aj pokročilejších záujemcov, ktorí chcú svoje zručnosti zdokonaľovať.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

57 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Ľuboslava Valentová
  26. 2. – 26. 3. 2019  

 

 

 

Zdobenie kraslíc – vosk a batika

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tradičnými technikami zdobenia kraslíc: farbením, voskovaním pomocou špendlíka a batikovaním. Takisto ako aj s činnosťami nutnými pri príprave materiálu a pomôcok potrebných pre jednotlivé techniky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ale aj pokročilejších záujemcov, ktorí chcú svoje zručnosti zdokonaľovať.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

57 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Alena Pelechová
  11. 3. – 8. 4. 2019  

 

 

 

Zdobenie medovníkov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

21 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Erika Vranaiová
  5. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.30 Erika Vranaiová
  6. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Erika Vranaiová
  10. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Erika Vranaiová
  11. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Erika Vranaiová
  10. 4. 2019