Zoznam kurzov v Košiciach – školský rok 2019/2020

 

Prihlasovanie na jarný trimester bude spustené 20. 01. 2020 o 12.00 hod.!

 

Zoznam kurzov

  Jesenný trimester
(23. 9. 2019 – 13. 12. 2019)
Zimný trimester
(13. 1. 2020 – 27. 3. 2020)
Jarný trimester
(30. 3. 2020 – 26. 6. 2020)
Základy paličkovania čipiek  
Regionálne typy paličkovania čipiek    
Krojová výroba – ženský kroj      
Parta – venček      
Tkanie na krosnách  
Tkanie na ráme      
Tkanie na ráme – nadstavbový kurz      
Zápästky      
Tkanice      
Batikovanie      
Spriadanie vlny      
Hrnčiarska výroba  
Hrnčiarska výroba – nadstavbový kurz      
Hrnčiarska výroba – víkendový kurz    
Drotárske techniky      
Drôtený šperk    
Kováčstvo – novinka      
Základy drevorezby      
Základy drevorezby – reliéf      
Figurálna socha      
Píšťalky    
Drevené lyžice – novinka      
Rohovina      
Výroba z kože – krpce – novinka      
Pastiersky bič – novinka      
Pletenie z prútia      
Šupoľové bábiky      
Šupoľové bábiky – Betlehem – novinka      
Tenkostáčané šúpolie      
Maľba na sklo      
Vianočné ozdoby z drôtu      
Zdobenie medovníkov      
Zdobenie kraslíc      
Zdobenie kraslíc – drôt      
Výroba vŕbových korbáčov      
 
 

 

 

 

Základy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte techniku paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Taktiež sa naučíte rozlíšiť jednotlivé časti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. Kurz je rozdelený na tri časti (Základy paličkovanej čipky I, II, III), v ktorých sa postupne naučíte technologický postup výroby pásikovej a mnohopárovej čipky. Na kurz Základy paličkovania čipiek nadväzuje kurz Regionálne typy paličkovanej čipky.

 • I. časť: pásikové čipky
 • II. časť: pásikové / mnohopárové čipky
 • III.časť: mnohopárové čipky

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III.časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

70 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až desať účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 18.30 Katarína Kaščáková
I. časť: 23. 9. 2019  – 2. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 18.30 Katarína Kaščáková
II. časť: 13. 1. 2020  – 23. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 18.30 Katarína Kaščáková
III. časť: 30. 3. 2020  – 8. 6. 2020  

 

 

 

Regionálne typy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v technike paličkovanej čipky a technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky v regionálnych variantoch. Kurz je rozdelený na tri časti:

Fotogaléria

 • I. časť: pásikové a mnohopárové čipky západného Slovenska
 • II. časť: banícke a roľnícke čipky stredného Slovenska
 • III. časť: čipky spišské, šarišské, gemerské východného Slovenska

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Základy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

 • I. časť: pokročilí
 • II. časť: pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

78 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 18.30 Kolektív lektorov
I. časť: 14. 1. 2020  – 24. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 18.30 Kolektív lektorov
II. časť: 31. 3. 2020  – 9. 6. 2020  

 

 

 

Krojová výroba – ženský kroj

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické postupy prípravy strihov a zhotovenia oplecka, lajblíka, sukne a zástery so zameraním na región Abov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa materiál na ušitie jednotlivých krojových súčastí.

Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Kurz otvárame pre 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Iveta Kažimírová
  15. 1. 2020 – 25. 3. 2020  

 

 

 

Krojová výroba – mužský kroj

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické postupy prípravy strihov a zhotovenia jednotlivých častí mužského kroja – košeľa,  vesta, nohavice so zameraním na región Abov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa materiál na ušitie jednotlivých krojových súčastí.

Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Kurz otvárame pre 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Iveta Kažimírová
  1. 4. 2020 – 3. 6. 2020  

 

 

 

Parta – venček

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte technologický postup výroby ozdobných prvkov (kvety, lístky z vosku a ozdobných doplnkov) a zostavenia tradičnej party.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

76 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.00 Iveta Kažimírová
  1. 4. 2020 – 20. 5. 2020  

 

 

 

Tkanie na krosnách

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate základné znalosti o tradíciách tkania, druhoch tkanín, vzorovaní, regionálnych špecifikách a využití tkanín v súčasnosti. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Naučíte sa zabezpečiť všetky prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež získate vedomosti a zručnosti o tkaní z vlneného materiálu a z textilného odpadu. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

 • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom
 • II. časť: vzorovanie tkanín preberaním, brožovaním a ažúry

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

124 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Halina Grešlíková
I. časť: 23. 9. 2019  – 2. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Halina Grešlíková
II. časť: 13. 1. 2020  – 23. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Halina Grešlíková
I. časť: 25. 9. 2019  – 4. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Halina Grešlíková
II. časť: 30. 3. 2020  – 8. 6. 2020  

 

 

 

Tkanie na ráme

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte tkáčske a predtkáčske techniky, spoznáte gobelínovú tvorbu a jej aplikácie, naučíte sa postupy vzorovania gobelínu pomocou útku.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

93 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  24. 9. 2019  – 3. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Tkanie na ráme – nadstavbový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si precvičíte zručnosti z kurzu Tkanie na ráme, budete sa venovať gobelínovej tvorbe a jej aplikáciám, vzorovaniu gobelínu pomocou spájania útokov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz nadstavba je určený pre pokročilých (ukončený základný kurz Tkanie na ráme) .

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

93 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  14. 1. 2020  – 24. 3. 2020  

 

 

 

Zápästky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa účastníci naučia pletenie zápästkovou technikou.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 18.30 Halina Grešlíková
  15. 1. 2020 – 25. 3. 2020  

 

 

 

Tkanice

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze spoznáte predtkáčske techniky využívané na Slovensku. Naučíte sa technologické postupy výroby šnúr, pletencov a tkaníc pomocou doštičiek, kartičiek a krosienok. Osvojíte si poznatky o použití šnúr, pletencov a tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 18.30 Halina Grešlíková
  1. 4. 2020 – 3. 6. 2020  

 

 

 

Batikovanie

Čo sa na kurze naučím?

Osvojíte si technologické postupy vzorovania textílií viazaním, skladaním, šitím, voskovaním, sypaním a odfarbovaním. Oboznámite sa s tradíciou a históriou farbenia látok technikou batikovania. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné pomôcky na jednotlivé typy tkanín.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

71 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.00 Veronika Monková
  30. 3. 2020  – 8. 6. 2020  

 

 

 

Spriadanie vlny

Čo sa na kurze naučím?

Česanie vlny na hrebeni, krampliach a česačke. Spriadanie vlny na vretienku a kolovrátku.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

78 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Ľubica Noemi Kováčiková
  27. 3. 2020  – 28. 3. 2020  

 

 

 

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 8 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 8 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

134 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
I. časť: 24. 9. 2019  – 19. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
II. časť: 14. 1. 2020 – 10. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
I. časť: 31. 3. 2020 – 26. 5. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 13.30 – 16.00 Amália Holíková
I. časť: 25. 9. 2019  – 20. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
I. časť: 26. 9. 2019  – 21. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
II. časť: 16. 1. 2020  – 12. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
III. časť: 2. 4. 2020  – 28. 5. 2020  

 

 

 

Hrnčiarska výroba – nadstavbový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si precvičíte nadobudnuté zručnosti z kurzov Hrnčiarska výroba I, II, III,  spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami.

Pre koho je kurz určený?

Kurz nadstavba je určený pre pokročilých (absolventov kurzu Hrnčiarska výroba I, II, III).

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

134 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.00 Amália Holíková
  25. 9. 2019 – 20. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
  21. 1. 2020 – 17. 3. 2020  

 

 

 

Hrnčiarska výroba – víkendový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 3 lekcie
 • II. časť: 20 hodín / 3 lekcie
 • III. časť: 20 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

157 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.30 Amália Holíková
I. časť: 18. 1., 25. 1., 8. 2. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.30 Amália Holíková
II. časť: 15. 2., 29. 2., 14. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.30 Amália Holíková
III. časť: 28. 3., 18. 4., 25. 4. 2020  

 

 

 

Drotárske techniky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom, technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

 • I. časť: tradičné postupy pletenia, výroba úžitkových a ozdobných predmetov (vešiak, miska), techniky opletania nádob
 • II. časť: opletanie nádob, výroba 3D objektu / zoomorfný motív

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

112 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Katarína Pisková
I. časť: 23. 9. 2019  – 2. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Katarína Pisková
II. časť: 30. 3. 2020  – 8. 6. 2020  

 

 

 

Drôtený šperk

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé spôsoby drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do troch voľne na seba nadväzujúcich častí:

 • I. časť: šperky / objekty s prvkami drotárskych techník
 • II. časť: šperky / objekty s prvkami textilných techník
 • III.časť: šperky / objekty s prvkami košikárskych techník a filigránu

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 5 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 5 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

95 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrok, piatok, sobota Št, Pia: 16.00 – 20.00, So: 8.30 – 12.30 Marta Meszárošová
I. časť: 23. – 25. 1., 7. – 8. 2. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrok, piatok, sobota Št, Pia: 16.00 – 20.00, So: 8.30 – 12.30 Marta Meszárošová
II. časť: 12. – 14. 3., 27. – 28. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrok, piatok, sobota Št, Pia: 16.00 – 20.00, So: 8.30 – 12.30 Marta Meszárošová
III. časť: 23. – 25. 4., 15. – 16. 5. 2020  

 

 

 

Kováčstvo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné kováčske postupy a techniky (kutie, ťahanie, ohýbanie, ryhovanie, dierovanie, sekanie). Naučíte sa tvarovať kov za tepla, pracovať s vyhňou, oboznámite sa s výrobou úžitkových predmetov – kutáč, podkova a vešiak.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a je fyzicky náročný.

Rozsah kurzu

12 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine , maximálne štyria účastníci, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 12.00 – 16.00 Cyril Horák
  12. 10., 19. 10., 26. 10. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Základy drevorezby

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si technologické postupy rezbárskej výroby pomocou linkorezu a vruborezu - práca s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami.  Vyhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

112 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Peter Lörinc
  23. 9. 2019  – 2. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Peter Lörinc
  13. 1. 2020  – 23. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Peter Lörinc
  30. 3. 2020  – 8. 6. 2020  

 

 

 

Základy drevorezby – reliéf

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Vyhotovíte si jednoduchý figurálny alebo zoomorfný nízky reliéf podľa návrhu lektora. Kurz je určený pre  jednotlivcov, ktorí majú základné zručnosti drevorezby.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

112 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Martin Mešša
  14. 1. 2020  – 24. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Martin Mešša
  31. 3. 2020  – 9. 6. 2020  

 

 

 

Figurálna socha

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o rezbárskych technikách, tvarovaní dreva, technologických postupoch, o princípoch proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Naučíte sa zhotoviť figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých a pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

107 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Ján Lukács
  2. 10. 2019 – 11. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Ján Lukács
  15. 1. 2020 – 25. 3. 2020  

 

 

 

Píšťalky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou ľudových hudobných nástrojov – píšťal. Osvojíte si techniku výroby signálnej píšťalky, bezdierkovej píšťalky – koncovky a šesťdierkovej pastierskej píšťalky (opracovanie dreva, prevŕtanie otvoru, vyrezanie tónotvorného zariadenia, ladenie, povrchová úprava). Kurz je rozdelený do troch voľne na seba nadväzujúcich častí:

 • I. časť: výroba bezdierkovej píšťalky – koncovky
 • II. časť: šesťdierková píšťalka

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a pokročilých. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 8 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

 • I. časť: 79 €
 • II. časť: 114 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.00 Martin Gábor
I. časť: 16. 1. 2020  – 26. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.00 Martin Gábor
II. časť: 2. 4. 2020  – 4. 6. 2020  

 

 

 

Drevené lyžice

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte vyrobiť si lyžičky z dreva.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

56 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Ľudovít Cehelský
  1. 4. 2020 – 29. 4. 2020  

 

 

 

Rohovina

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drobných úžitkových predmetov (gombík, náhrdelník poprípade náramok) z materiálu rohovina. Takisto si budete mať možnosť vyskúšať rôzne technologické formy spracovania tohto materiálu. Tiež sa naučíte použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov.  

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

82 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľudovít Cehelský
  14. 5. 2020 – 11. 6. 2020  

 

 

 

Výroba z kože – krpce – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate prehľad o tradičnom spôsobe výroby z kože, výrobkoch, sortimente a jeho regionálnych variantoch na Slovensku. Naučíte sa technologický postup výroby krpcov, spoznáte vhodný materiál a správne pracovné náradie určené na ich výrobu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Ján Ihnát
  18. 2. 2020  – 24. 3. 2020  

 

 

 

Pastiersky bič – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate prehľad o tradičnom spôsobe výroby z kože, ako aj o iných kožiarskych odvetviach, o výrobkoch, sortimente a jeho regionálnych variantoch na Slovensku. Naučíte sa technologický postup výroby biča, spoznáte vhodný materiál a správne pracovné náradie určené na výrobu biča.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

121 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Ján Ihnát
  31. 3. 2020  – 9. 6. 2020  

 

 

 

Pletenie z prútia

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte znalosti a postupy spracovania a prípravy materiálu. Osvojíte si jednotlivé technologické postupy pletenia košíkov: podložka, miska.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

47 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, Sobota Pia: 16.00 – 19.00, So: 8.00 – 15.00 Júlia Jeleňová
  27. 3. 2020 – 28. 3. 2020  

 

 

 

Šupoľové bábiky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickými postupmi spracovania a prípravy materiálu, spoznáte pracovné náradie používané pri výrobe zo šúpolia. Naučíte sa  jednotlivé fázy výroby šúpoľových bábik: ženská postava, mužská postava a zoomorfný objekt.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

54 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Anna Závacká
  12. 5. 2020  – 9. 6. 2020  

 

 

 

Šupoľové bábiky – Betlehem – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickými postupmi spracovania a prípravy materiálu, spoznáte pracovné náradie používané pri výrobe zo šúpolia. Naučíte sa  jednotlivé fázy výroby šúpoľových bábik: postava a zoomorfný objekt. Vyrobíte si šúpoľový Betlehem.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

54 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Anna Závacká
  5. 11. 2019  – 3. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Tenkostáčané šúpolie

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drobných predmetov z materiálu šúpolie. Takisto si budete mať možnosť vyskúšať rôzne technologické formy spracovania tohto materiálu -  pletenie hranatej podložky z tenkostáčaného šúpolia. Tiež sa naučíte použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

54 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, 6 účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 15.30 – 18.30 Vojtech Rigó
  5. 5. 2020 – 9. 6. 2020  

 

 

 

Maľba na sklo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autorov v minulosti i dnes. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, reprodukciu so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

110 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Jana Michalková
  2. 10. 2019 – 11. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Jana Michalková
  1. 4. 2020 – 20. 5. 2020  

 

 

 

Vianočné ozdoby z drôtu

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si zhotovíte drôtené ozdoby na vianočný stromček. Osvojíte si rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé spôsoby drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľuboslava Valentová
  7. 11. 2019 – 5. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Zdobenie medovníkov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

21 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  9. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  10. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  11. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  12. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  8. 4. 2020  

 

 

 

Zdobenie kraslíc

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tradičnými technikami zdobenia kraslíc: farbením, voskovaním pomocou špendlíka, batikovaním a vyškrabovaním. Spoznáte činnosti nutné pri príprave materiálu a pomôcky potrebné pre jednotlivé techniky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ale aj pokročilejších záujemcov, ktorí chcú svoje zručnosti zdokonaľovať.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

57 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Alena Pelechová
  17. 2. 2020  – 23. 3. 2020  

 

 

 

Zdobenie kraslíc – drôt

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tradičnými technikami zdobenia kraslíc drôtovaním. Takisto ako aj s činnosťami nutnými pri príprave materiálu a pomôcok potrebných pre jednotlivé techniky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ale aj pokročilejších záujemcov, ktorí chcú svoje zručnosti zdokonaľovať.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

57 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľuboslava Valentová
  20. 2. 2020 – 26. 3. 2020  

 

 

 

Výroba vŕbových korbáčov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte znalosti a postupy spracovania a prípravy materiálu. Osvojíte si jednotlivé technologické postupy pletenia korbáčov zo zeleného prútia. Špecifikom sú vŕbové píšťaly zo zeleného prútia, ktoré sa vyrábali len v jarnom období.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

18 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Peter Cehelský
  8. 4. 2020