Kurzy pre dospelých

v RCR ÚĽUV Košice v školskom roku 2021/2022

 

Zoznam kurzov

Intenzívne kurzy

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Spriadanie vlny      
Brošňa z modrotlače      
Pletenie z nelúpaného prútia – košík      

Letná Škola remesiel – novinka

Výroba z kože – opasok      
Tkanie na krosienkach – opasok      
Košík zo šúpolia      
Keramický svietnik      
Kreatívny kurz – drôtom opletaná nádoba      
Kreatívny kurz – ručne šitý zápisník      

Individuálne kurzy

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Drevené lyžice      
Tkanice      
Tkanie na krosnách – koberec      
Hrnčiarska výroba      
Pletenie z prútia      

Kurzy pre dvoch

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Drevené lyžice      
Tkanice      
Tkanie na krosnách – koberec      
Hrnčiarska výroba      
Pletenie z prútia      

Archív ukončených kurzov

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Základy paličkovania čipiek    
Tkanie na krosnách    
Tkanie na krosnách – nadstavba      
Tkanie na stolových krosnách – taška      
Tkanie na stolových krosnách – prestieranie      
Tkanie na stolových krosnách – vankúš      
Tkanie na ráme – nadstavba      
Zápästky – papuče      
Parta      
Hrnčiarska výroba II., III.    
Hrnčiarska výroba – nadstavba      
Modelovanie keramiky      
Základy drevorezby      
Základy drevorezby – reliéf      
Figurálna socha      
Bezdierová píšťalka – koncovka      
Šesťdierová píšťalka      
Drevené lyžice      
Dlabaný riad      
Maľba na sklo      
Šupoľové bábiky      
Tenkostáčané šúpolie      

Intenzívne kurzy

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Plstenie – taška      
Hrnčiarska výroba – víkend    
Výroba z kože – malá kapsa      
Výroba z kože – krpce      
Taška z pálky – novinka      
Pletenie z prútia I.      
Zdobenie kraslíc drôtom      
Zdobenie kraslíc      
Zdobenie medovníkov – jarné      
Kreatívny kurz – drôtené duo na lavičke      
Kreatívny kurz – batikované prestieranie      
Kreatívny kurz – kraslica zdobená perforovaním      
 
 

Základy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Naučíte sa rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. V troch na seba nadväzujúcich častiach si postupne osvojíte technologický postup pletenia väzieb a pásikovej/mnohopárovej čipky.

 • I. časť: pásikové čipky
 • II. časť: mnohopárové čipky

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 7 lekcií  / jedna časť

Cena kurzu

80 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Mária Rudašová
I. časť: 7. 2. 2022  – 28. 3. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Mária Rudašová
II. časť: 4. 4. 2022  – 23. 4. 2022  

Tkanie na krosnách

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tkáčskou tradíciou, druhmi tkanín, vzorovaním a regionálnymi špecifikami. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Osvojíte si prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež sa naučíte tkať z vlneného materiálu a textilného odpadu.

 • I. časť: základy tkania – plátnová, ripsová, keprová väzba
 • II. časť: vzorovanie tkanín preberaním, brožovaním a ažúry

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií / jedna časť

Cena kurzu

135 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre päť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
I. časť: 8. 2. 2022 – 12. 4. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
II. časť: 19. 4. 2022 – 21. 6. 2022  

Tkanie na krosnách – nadstavba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si rozšíríte svoje zručnosti v oblasti tkania na krosnách, vyskúšate si nové vzory, oboznámite sa s regionálnymi špecifikami tkaných výrobkov.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre päť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  19. 4. 2022 – 17. 5. 2022  

Tkanie na stolových krosnách – taška

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom snovania, navíjania osnovy a tkania na stolových krosnách a utkáte si tašku.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  24. 1. 2022  – 28. 2. 2022  

Tkanie na stolových krosnách – prestieranie

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom snovania, navíjania osnovy a tkania na  stolových krosnách a utkáte si prestieranie.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  7. 3. 2022  – 4. 4. 2022  

Tkanie na stolových krosnách – vankúš

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom snovania, navíjania osnovy a tkania na stolových krosnách a utkáte si vankúš.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  11. 4. 2022  – 16. 5. 2022  

Tkanie na ráme – nadstavba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v technike tkania na ráme, oboznámite sa s gobelínovou tvorbou a jej aplikáciami a osvojíte si postupy vzorovania gobelínu pomocou spájania útkov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

105 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  6. 4. 2022  – 8. 6. 2022  

Zápästky – papuče – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite so zápästkovou technikou. Naučíte sa pripraviť si osnovu na forme, osvojíte si technologický postup pletenia zápästkovou technikou a zhotovíte si papuče.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 7 lekcií

Cena kurzu

80 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  9. 2. 2022 – 30. 3. 2022  

Parta

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup výroby ozdobných prvkov (kvety, lístky z vosku a ozdobné doplnky) a zostavenia tradičnej party.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 7 lekcií

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Iveta Kažimírová
  1. 3. 2022 – 12. 4. 2022  

Hrnčiarska výroba II., III.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť, používať engoby a glazúry a vypaľovať. Celoročný kurz je rozdelený do troch častí:

 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

20 hodín / 7 lekcií / jedna časť

Cena kurzu

135 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Amália Holíková
II. časť 24. 1. 2022 – 14. 3. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Amália Holíková
III. časť 4. 4. 2022 – 23. 5. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Amália Holíková
II. časť 25. 1. 2022 – 15. 3. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Amália Holíková
III. časť 5. 4. 2022 – 24. 5. 2022  

Hrnčiarska výroba – víkend

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť, používať engoby a glazúry a vypaľovať. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

20 hodín / 3 lekcie / jedna časť

Cena kurzu

160 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.30 Amália Holíková
I. časť 12. 2., 19. 2., 5. 3. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.30 Amália Holíková
II. časť 19. 3., 26. 3., 2. 4. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.30 Amália Holíková
III. časť 23. 4., 30. 4., 14. 5. 2022  

Hrnčiarska výroba – nadstavba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať nadobudnuté zručnosti z kurzov Hrnčiarska výroba I, II, III. Bližšie spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami a zdokonalíte sa v točení na hrnčiarskom kruhu, ako aj v zdobení a používaní engob a glazúr. 

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

103 € 

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.30 – 19.30 Amália Holíková
  24. 5. 2022 – 21. 6. 2022  

Modelovanie keramiky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov modelovaných voľnou rukou. Osvojíte si technologické postupy modelovania z voľnej ruky a modelovania z plátov hliny: kachlica, miska, hranatá fľaša, dutá figúrka. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobami, glazúrami a vypaľovať.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 7 lekcií

Cena kurzu

115 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.30 – 19.30 Amália Holíková
  1. 4. 2022 – 20. 5. 2022  

Základy drevorezby

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a rezbárske techniky linkorez a vruborez.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

63 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Martin Mešša
  1. 2. 2022 – 8. 3. 2022  

Základy drevorezby – reliéf

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a vyhotovíte si jednoduchý figurálny alebo zoomorfný nízky reliéf podľa návrhu lektora. Kurz je určený pre jednotlivcov, ktorí majú základné zručnosti drevorezby.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

63 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Martin Mešša
  3. 5. 2022 – 31. 5. 2022  

Figurálna socha

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s rezbárskymi technikami, tvarovaním dreva a princípmi proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 János Lukács
  26. 1. 2022 – 6. 4. 2022  

Bezdierová píšťalka – koncovka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou ľudových hudobných nástrojov – píšťal. Osvojíte si technologický postup výroby bezdierkovej píšťalky – koncovky: od opracovania dreva, cez prevŕtanie otvoru, vyrezanie tónotvorného zariadenia, ladenie, až po povrchovú úpravu.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 7 lekcií

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Martin Gábor
  7. 2. 2022 – 28. 3. 2022  

Šesťdierová píšťalka

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s históriou ľudových hudobných nástrojov – píšťal. Osvojíte si technologický postup výroby šesťdierovej píšťalky: od opracovania dreva, cez prevŕtanie otvoru, vyrezanie tónotvorného zariadenia, ladenie, až po povrchovú úpravu.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

130 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Martin Gábor
  4. 4. 2022 – 13. 6. 2022  

Drevené lyžice

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené lyžičky.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

63 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľudovít Cehelský
  3. 3. 2022 – 31. 3. 2022  

Dlabaný riad

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti korytárskej výroby. Naučíte sa zvoliť si vhodný materiál a pracovné náradie a osvojíte si technologický postup výroby dreveného riadu dlabaním. Zhotovíte si vahanec.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

63 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Igor Toder
  13. 4. 2022 – 11. 5. 2022  

Maľba na sklo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, reprodukciu so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

65 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.30 – 18.30 Jana Michalková
  2. 3. 2022 – 30. 3. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.30 – 18.30 Jana Michalková
  4. 5. 2022 – 1. 6. 2022  

Šupoľové bábiky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál a osvojíte si technologický postup výroby šúpoľových bábik. Zhotovíte si ženské, mužské a zoomorfné figúrky a drobné doplnky k nim.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Anna Závacká
  1. 3. 2022  – 29. 3. 2022  

Tenkostáčané šúpolie

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál. Osvojíte si postup výroby úžitkových predmetov technikou tenkostáčaného šúpolia - pletením na forme si zhotovíte košík.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 15.30 – 18.30 Béla Rigó
  5. 4. 2022 – 10. 5. 2022  

Spriadanie vlny

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s postupom prípravy a čistenia ovčieho rúna. Osvojíte si technologické postupy česania vlny na hrebeni, krampliach a česačke a spriadania vlny na vretienku a kolovrátku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 8.00 – 17.00, So: 8.00 – 15.30 Ľubica Noemi Kováčiková
  11. 3. 2022  – 12. 3. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 8.00 – 17.00, So: 8.00 – 15.30 Ľubica Noemi Kováčiková
  24. 6. 2022  – 25. 6. 2022  

Plstenie – taška

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s prácou s ovčou vlnou, osvojíte si techniku mokrého plstenia a získate potrebné zručnosti pre výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov, ktoré budete môcť uplatniť pri vlastnej tvorbe. Zhotovíte si plstenú tašku.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

96 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 8.00 – 16.00 Andrea Malinovská
  1. 4. 2022  – 2. 4. 2022  

Výroba z kože – malá kapsa

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickými postupmi výroby z kože. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné nástroje, aplikovať výzdobné prvky šitím a razením a osvojíte si technologický postup šitia remienkom. Zhotovíte si pastiersku kapsu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Ján Ihnát
  4. 3. 2022  – 5. 3. 2022  

Výroba z kože – krpce

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickými postupmi výroby z kože. Naučíte sa použiť vhodný materiál a pracovné nástroje, aplikovať výzdobné prvky šitím a razením a osvojíte si technologický postup šitia remienkom. Zhotovíte si krpce. 

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Ján Ihnát
  13. 5. 2022 – 14. 5. 2022  

Taška z pálky – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby z pálky a rôzne techniky pletenia. Vyrobíte si tašku rozmerov cca 20 × 30 cm.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

97 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Eva Horváth
  13. 5. 2022 – 14. 5. 2022  

Pletenie z prútia I.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a použiť vhodné nástroje a pomôcky. Osvojíte si technologický postup pletenia z lúpaného vŕbového prútia.

 • I. časť: podložka a miska

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, Sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 8.30 – 16.00 Júlia Jeleňová
  18. 2. 2022 – 19. 2. 2022  

Zdobenie kraslíc drôtovaním

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte používať vhodný materiál a pracovné nástroje a osvojíte si tradičnú techniku opletania kraslíc drôtom.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

9 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

40 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Ľuboslava Valentová
  22. 3. 2022 – 12. 4. 2022  

Zdobenie kraslíc

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte tradičné techniky zdobenia kraslíc: voskom, batikovaním, vyškrabávaním a leptaním s použitím tradičných vzorov.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov

Rozsah kurzu

9 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

40 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Alena Pelechová
  21. 3. 2022  – 11. 4. 2022  

Zdobenie medovníkov – jarné

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými veľkonočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia 

Cena kurzu

25 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  5. 4. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  6. 4. 2022  

Kreatívny kurz – drôtené duo na lavičke

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte techniky práce s drôtom a vyrobíte si drôtenú figurálnu plastiku – dvojicu na lavičke.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

4 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

48 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 20.00 Jozef Gelvanics
  3. 3. 2022  

Kreatívny kurz – batikované prestieranie

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte techniku batikovania a vyrobíte si prestieranie pre 4 osoby v dekore modrotlače.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

4 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

48 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 20.00 Iveta Kažimírová
  10. 3. 2022  

Kreatívny kurz – kraslica zdobená perforovaním

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si vyskúšate techniku perforovania vajec a vyrobíte si kraslicu zdobenú perforovaním a voskom z kačacieho alebo husacieho vajíčka.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých

Rozsah kurzu

4 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

48 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 20.00 Alena Pelechová
  7. 4. 2022  

Drevené lyžice – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátami, techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené lyžice.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

215 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Ľudovít Cehelský

Tkanice – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s použitím šnúr, pletencov a tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti. Osvojíte si technologické postupy výroby šnúr, pletencov a tkaníc na doštičke.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcií (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

207 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Iveta Kažimírová

Tkanie na krosnách – koberec – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s fungovaním krosien, naučíte sa pomenovať ich jednotlivé časti a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup tkania a zhotovíte si koberec rozmerov cca 45x100cm z textilného odpadu s vlastným vzorom.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

4 hodiny / 1 lekcia (intenzívne)

Čas kurzu

Streda / po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

106 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Halina Grešlíková

Hrnčiarska výroba – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete mať jedinečnú možnosť pod lektorským vedením tvoriť program kurzu a vyrobiť si napr. vlastnú sadu hrnčekov, či originálne výrobky, ktorými potešíte svojich blízkych. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť a používať engoby a glazúry.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov i pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Čas kurzu

10,00 – 14,00 h. / po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

300 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Amália Holíková

Pletenie z prútia – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a použiť vhodné nástroje a pomôcky. Osvojíte si technologické postupy pletenia z vŕbového prútia a zhotovíte si podložku a misku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

7 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 16,00 h.

Cena kurzu

154 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Júlia Jeleňová

Drevené lyžice – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátami, techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené lyžice.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

240 € pre oboch (120 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Ľudovít Cehelský

Tkanice – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s použitím šnúr, pletencov a tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti. Osvojíte si technologické postupy výroby šnúr, pletencov a tkaníc na doštičke.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

224 € pre oboch (112 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Iveta Kažimírová

Tkanie na krosnách – koberec – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s fungovaním krosien, naučíte sa pomenovať ich jednotlivé časti a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup tkania a zhotovíte si koberec rozmerov cca 45x100cm z textilného odpadu s vlastným vzorom.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

4 hodiny / 1 lekcia (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

136 € pre oboch (68 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Halina Grešlíková

Hrnčiarska výroba – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete mať jedinečnú možnosť pod lektorským vedením tvoriť program kurzu a vyrobiť si napr. vlastnú sadu hrnčekov, či originálne výrobky, ktorými potešíte svojich blízkych. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť a používať engoby a glazúry.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov i pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

350 € pre oboch (175 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Amália Holíková

Pletenie z prútia – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a použiť vhodné nástroje a pomôcky. Osvojíte si technologické postupy pletenia z vŕbového prútia a zhotovíte si podložku a misku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

7 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 16,00 h.

Cena kurzu

174 € pre oboch (87 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Júlia Jeleňová

Brošňa z modrotlače

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tradíciou modrotlače, osvojíte si prípravné práce a technologické postupy prenášania vzorov na látku a jej farbenia. Priamo na kurze si vyrobíte šperk – brošňu, z vlastnoručne vyrobenej modrotlače.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

4 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

48 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 15.00 – 19.00 Lucia Dovalová
  24. 6. 2022  

Pletenie z nelúpaného prútia – košík

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a použiť vhodné nástroje a pomôcky. Osvojíte si technologický postup pletenia z nelúpaného vŕbového prútia a zhotovíte si  menší košík – „čerešňák“.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

65 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 16.30 – 20.30, So: 9.00 – 15.30 Erika Rudíková
  1. 7. 2022 – 2. 7. 2022  

Výroba z kože – opasok

Čo sa na kurze naučím?

Zruční brašnári, remenári, ševci vyrábali široký sortiment kožených výrobkov, ktoré boli súčasťou odievania v bežnom živote i na slávnostné príležitosti. Vraví sa, že výrobok z kože vydrží majiteľovi celý život.
Opasok sa dnes považuje za bežnú súčasť oblečenia. Čo všetko sa však ukrýva za jeho výrobou sa dozviete na kurze, kde si pod vedením výrobcu Jána Ihnáta vyrobíte svoj vlastný, jedinečný kožený opasok.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

4 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

45 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 20.00 Ján Ihnát
  23. 8. 2022  

Tkanie na krosienkach – opasok

Čo sa na kurze naučím?

Tkanie na krosnách, krosienkach, ráme, doštičke má v tradičnej ľudovej kultúre svoje nezastupiteľné miesto. Jeho využitie bolo široké v minulosti a ostáva ním aj dnes.
Ak Vám v šatníku chýba jedinečný doplnok k šatám, či blúzke, tento kurz je určený práve pre Vás. Pod vedením majsterky ľudovej umeleckej výroby Haliny Grešlíkovej sa o tkaní dozviete viac a vyrobíte si originálny textilný opasok.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

4 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

45 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 20.00 Halina Grešlíková
  7. 7. 2022  

Košík zo šúpolia

Čo sa na kurze naučím?

Prútie, slama, šúpolie, pálka – prírodné materiály, ktoré majú v tradičnej ľudovej výrobe nezastupiteľné miesto.
Ak si myslíte, že zo sušených kukuričných listov sa vyrábali len šúpoľové bábiky, presvedčíme Vás o opaku. Neváhajte a vyskúšajte si vyrobiť košík zo šúpolia, ktorý v sebe ukrýva umeleckú ale aj praktickú hodnotu. Kurz vedie výrobkyňa Eva Horváth, ktorá sa venuje výrobe z pálky a šúpolia.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

6 hodín / 1 lekcia

Cena kurzu

50 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 14.00 – 20.00 Eva Horváth
  8. 7. 2022  

Keramický svietnik

Čo sa na kurze naučím?

Repertoár hrnčiarskych výrobkov odrážal život a praktické potreby domácností, pre ktoré hrnčiari vyrábali rôzne druhy úžitkového riadu a v menšej miere aj drobných dekoratívnych predmetov.
Na kurze s lektorkou Ivetou Macákovou sa naučíte zdobiť keramiku technikou vyrezávania vzorov a vyrobíte si dizajnový keramický svietnik, aký ešte doma nemáte.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

40 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Iveta Macáková
  23. 8. 2022  

Kreatívny kurz – drôtom opletaná nádoba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa zoznámite s osobitou drotárskou technikou opletania nádob drôtom, ktorou sa kedysi opletali hrnce, misy, krčahy a pod.
Pod vedením dizajnéra Tibora Uhrína si vyskúšate opletanie nádob pretavené do súčasnej – modernej podoby. Z kurzu si odnesiete vlastnoručne dizajnovo opletený džbánik, ktorý bude zaručene originálom.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

4 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

48 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 20.00 Tibor Uhrín
  24. 8. 2022  

Kreatívny kurz – ručne šitý zápisník

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze preniknete do tajov ručného šitia knižnej väzby a pod vedením dizajnérky Radky Repkovej si vyrobíte vlastný zápisník rozmeru A5. Zápisník zdobený ľudovým motívom bude pekným darčekom pre Vás alebo Vašich blízkych.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

4 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

48 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 20.00 Radka Repková
  25. 8. 2022  

« Späť