Zoznam kurzov v Košiciach – školský rok 2020/2021

 

Kalendár kurzov na školský rok 2020/2021

 
 

Zoznam kurzov

  Jesenný trimester
(21. 9. – 4. 12. 2020)
Zimný trimester
(18. 1. – 9. 4. 2021)
Jarný trimester
(12. 4. – 18. 6. 2021)
Základy paličkovania čipiek  
Regionálne typy paličkovania čipiek  
Tkanie na krosnách    
Tkanie na krosnách – taška – novinka      
Tkanie na krosnách – prestieranie – novinka      
Tkanie na ráme      
Tkanie na ráme – nadstavba      
Zápästky      
Zápästky – papuče – novinka      
Krojová výroba      
Parta      
Batikovanie      
Spriadanie vlny      
Hrnčiarska výroba  
Hrnčiarska výroba – základy      
Hrnčiarska výroba III – víkendový kurz      
Hrnčiarska výroba – nadstavba      
Hrnčiarska výroba – víkendový kurz    
Drotárske techniky      
Drôtený šperk    
Vianočné ozdoby z drôtu      
Základy drevorezby      
Základy drevorezby – reliéf      
Figurálna socha      
Píšťalky      
Drevené lyžice      
Črpačka      
Rohovina      
Kováčstvo      
Vylievanie cínom – novinka      
Výroba pastierskeho biča – novinka      
Výroba z kože – krpce      
Výroba z kože – malá kapsa – novinka      
Maľba na sklo      
Maľba na sklo – nadstavba      
Tenkostáčané šúpolie      
Taška z pálky – novinka      
Šupoľové bábiky – Betlehem      
Šupoľové bábiky      
Pletenie z prútia      
Výroba vŕbových korbáčov      
Zdobenie kraslíc – drôt    
Zdobenie kraslíc      
Zdobenie medovníkov      
 
 

Základy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Naučíte sa rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. V troch na seba nadväzujúcich častiach si postupne osvojíte technologický postup pletenia väzieb a pásikovej/mnohopárovej čipky.

 • I. časť: pásikové čipky
 • II. časť: pásikové/mnohopárové čipky
 • III.časť: mnohopárové čipky

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III.časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

80 €  jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 18.30 Mária Rudašová
I. časť: 28. 9. 2020  – 30. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 18.30 Mária Rudašová
II. časť: 11. 1. 2021  – 22. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 18.30 Mária Rudašová
III. časť: 12. 4. 2021  – 14. 6. 2021  

Regionálne typy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v technike paličkovanej čipky a osvojíte si technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky v regionálnych variantoch. Kurz je rozdelený na tri časti:

 • I. časť: pásikové a mnohopárové čipky západného Slovenska
 • II. časť: banícke a roľnícke čipky stredného Slovenska
 • III. časť: čipky spišské, šarišské, gemerské východného Slovenska

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Základy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

85 €  jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 18.30 Kolektív lektorov
I. časť: 22. 9. 2020  – 1. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 18.30 Kolektív lektorov
II. časť: 12. 1. 2021  – 23. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 18.30 Kolektív lektorov
III. časť: 13. 4. 2021  – 15. 6. 2021  

Tkanie na krosnách

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tkáčskou tradíciou, druhmi tkanín, vzorovaním a regionálnymi špecifikami. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Osvojíte si prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež sa naučíte tkať z vlneného materiálu a textilného odpadu. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

 • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom
 • II. časť: vzorovanie tkanín preberaním, brožovaním a ažúry

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

270 € celý kurz (135 € jedna časť – možnosť 2 splátok po 135 € – september/december)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  21. 9. 2020  – 22. 3. 2021
I. časť: 21. 9. – 23. 11. 2020,  II. časť:11. 1. – 22. 3. 2021
 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok, pondelok 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  22. 9. 2020 – 14. 6. 2021
I. časť: 22. 9. – 1. 12. 2020,  II. časť:12. 4. – 14. 6. 2021
 

Tkanie na krosnách – taška – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom snovania, navíjania osnovy a tkania na krosnách a utkáte si tašku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Halina Grešlíková
  14. 4. 2021  – 12. 5. 2021  

Tkanie na krosnách – prestieranie – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom snovania, navíjania osnovy a tkania na krosnách a utkáte si prestieranie.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.30 Halina Grešlíková
  19. 5. 2021  – 16. 6. 2021  

Tkanie na ráme

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikami gobelínovej tvorby. Naučíte sa pripraviť si predlohy vzorov a osvojíte si postupy vzorovania gobelínu pomocou spájania útkov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

105 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  23. 9. 2020  – 25. 11. 2020  

Tkanie na ráme – nadstavba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si precvičíte zručnosti z kurzu Tkanie na ráme, budete sa venovať gobelínovej tvorbe a vzorovaniu gobelínu pomocou spájania útkov.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých (absolventov kurzu Tkanie na ráme) .

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

105 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Halina Grešlíková
  13. 1. 2021  – 24. 3. 2021  

Zápästky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite so zápästkovou technikou. Naučíte sa pripraviť si osnovu na forme, osvojíte si technologický postup pletenia zápästkovou technikou a rôzne typy vzorovania. Zhotovíte si zápästok.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

80 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 18.30 Halina Grešlíková
  12. 1. 2021 – 23. 3. 2021  

Zápästky – papuče – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite so zápästkovou technikou. Naučíte sa pripraviť si osnovu na forme, osvojíte si technologický postup pletenia zápästkovou technikou a zhotovíte si papuče.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

80 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 18.30 Halina Grešlíková
  13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  

Krojová výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy prípravy strihov a zhotovenia oplecka, lajblíka, sukne a zástery so zameraním na región Abov.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa materiál na ušitie jednotlivých krojových súčastí. Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Iveta Kažimírová
  22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  

Parta

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup výroby ozdobných prvkov (kvety, lístky z vosku a ozdobné doplnky) a zhotovíte si tradičnú partu.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.00 Iveta Kažimírová
  12. 1. 2021 – 9. 3. 2021  

Batikovanie

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite sa s tradíciou a históriou farbenia látok technikou batikovania. Osvojíte si technologické postupy vzorovania textílií viazaním, skladaním, šitím, voskovaním, sypaním a odfarbovaním.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

80 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 7 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.00 Veronika Monková
  12. 4. 2021  – 31. 5. 2021  

Spriadanie vlny

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s postupom prípravy a čistenia ovčieho rúna. Osvojíte si technologické postupy česania vlny na hrebeni, krampliach a česačke a spriadania vlny na vretienku a kolovrátku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Ľubica Noemi Kováčiková
  4. 12. 2020  – 5. 12. 2020  

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu a zhotovíte si rôzne typy výrobkov: miska, šálka, dóza, tanier, džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním. Celoročný kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 8 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 8 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

135 € jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
I. časť 6. 10. 2020 – 1. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
II. časť 12. 1. 2021 – 9. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
III. časť 13. 4. 2021 – 1. 6. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
I. časť 8. 10. 2020  – 3. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
II. časť 14. 1. 2021  – 11. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.00 Amália Holíková
III. časť 15. 4. 2021  – 3. 6. 2021  

Hrnčiarska výroba – základy

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, ako aj iných keramických odvetviach. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.00 Amália Holíková
  7. 10. 2020 – 25. 11. 2020  

Hrnčiarska výroba III – víkendový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním.

 • III. časť: hrnčina

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

160 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.30 Amália Holíková
  3. 10., 10. 10., 24. 10. 2020  

Hrnčiarska výroba – nadstavba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať nadobudnuté zručnosti z kurzov Hrnčiarska výroba I, II, III,  spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. 

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých (absolventov kurzu Hrnčiarska výroba I, II, III).

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

135 € 

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.00 Amália Holíková
  13. 1. 2021 – 10. 3. 2021  

Hrnčiarska výroba – víkendový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 3 lekcie
 • II. časť: 20 hodín / 3 lekcie
 • III. časť: 20 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

480 € celý kurz (160 € jedna časť – možnosť 3 splátok po 160 € december/ február/marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.30 Amália Holíková
I. časť 23. 1., 30. 1., 13. 2. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.30 Amália Holíková
II. časť 6. 3., 13. 3., 27. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.30 Amália Holíková
III. časť 17. 4., 24. 4., 15. 5. 2021  

 

 

 

Drotárske techniky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom, technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Naučíte sa tradičné postupy pletenia, výroba úžitkových a ozdobných predmetov (vešiak, miska) a techniky opletania nádob

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €  jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Peter Lörinc
  7. 10. 2020 – 9. 12. 2020  

Drôtený šperk

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé typy drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: šperky / objekty s prvkami drotárskych techník
 • II. časť: šperky / objekty s prvkami textilných techník
 • III.časť: šperky / objekty s prvkami košikárskych techník a filigránu

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 5 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 5 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

110 €  jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok, sobota Št, Pia: 16.00 – 20.00, So: 8.00 – 12.00 Marta Mesárošová
II. časť: 1. 10. – 3. 10., 16. 10. – 17. 10. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok, sobota Št, Pia: 16.00 – 20.00, So: 8.00 – 12.00 Marta Mesárošová
III. časť: 5. 11. – 7. 11., 20. 11. – 21. 11. 2020  

Vianočné ozdoby z drôtu

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drôtených ozdôb s použitím drotárskych a iných výzdobných techník. Zhotovíte si drôtené ozdoby s vianočnými motívmi.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľuboslava Valentová
  5. 11. 2020 – 3. 12. 2020  

Základy drevorezby

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a rezbárske techniky linkorez a vruborez. Zhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu. 

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Peter Lörinc
  21. 9. 2020 – 23. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Peter Lörinc
  11. 1. 2021  – 22. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Peter Lörinc
  12. 4. 2021 – 14. 6. 2021  

Základy drevorezby – reliéf

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Vyhotovíte si jednoduchý figurálny alebo zoomorfný nízky reliéf podľa návrhu lektora. Kurz je určený pre jednotlivcov, ktorí majú základné zručnosti drevorezby.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Martin Mešša
  22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Martin Mešša
  13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  

Figurálna socha

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s rezbárskymi technikami, tvarovaním dreva a princípmi proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých a pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Ján Lukács
  12. 1. 2020 – 23. 3. 2020  

Píšťalky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou ľudových hudobných nástrojov – píšťal. Osvojíte si technologický postup výroby signálnej píšťalky, bezdierkovej píšťalky a šesťdierkovej pastierskej píšťalky: opracovanie dreva, prevŕtanie otvoru, vyrezanie tónotvorného zariadenia, ladenie a povrchová úprava. Kurz je rozdelený do dvoch voľne na seba nadväzujúcich častí:

 • I. časť: bezdierková píšťalka – koncovka
 • II. časť: šesťdierková píšťalka

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a pokročilých. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 8 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

 • I. časť: 90 €
 • II. časť: 130 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.00 Martin Gábor
I. časť: 23. 9. 2020  – 11. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Martin Gábor
II. časť: 13. 1. 2021  – 24. 3. 2021  

Drevené lyžice

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a zdobenia rezbou a povrchovú úpravu dreva. Zhotovíte si lyžice, varechy a vidličky.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

63 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľudovít Cehelský
  18. 2. 2021 – 25. 3. 2021  

Črpačka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pracovať s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Osvojíte si techniku dlabania, opracovania, zdobenia rezbou a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevenú črpačku so zdobenou rúčkou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

63 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľudovít Cehelský
  15. 4. 2021 – 13. 5. 2021  

Rohovina

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drobných úžitkových predmetov (gombík, náhrdelník/náramok) z rohoviny. Vyskúšate si rôzne technologické postupy spracovania tohto materiálu. Naučíte sa použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov.  

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľudovít Cehelský
  5. 11. 2020 – 3. 12. 2020  

Kováčstvo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné kováčske postupy a techniky (kutie, ťahanie, ohýbanie, ryhovanie, dierovanie, sekanie). Naučíte sa tvarovať kov za tepla, pracovať s vyhňou a zhotovíte si úžitkové predmety – kutáč, podkovu a vešiak.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a je fyzicky náročný.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 4 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 10.00 – 16.00 Cyril Horák
  9. 10. 2020 – 10. 10. 2020  

Vylievanie cínom – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technológiou rezby a vylievania cínu do plochy a po obvode dreva. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami, ako aj techniky opracovania a povrchovej úpravy. Zhotovíte si prívesok.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

110 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 15.00 Michal Fiľo
  16. 10. 2020 – 17. 10. 2020  

Výroba pastierskeho biča – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom výroby biča. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné nástroje, zhotoviť jednotlivé časti biča a osvojíte si techniku pletenia pletenca. Zhotovíte si pastiersky bič.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Ján Ihnát
  12. 1. 2021  – 23. 3. 2021  

Výroba z kože – krpce

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom výroby krpcov. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné nástroje, aplikovať výzdobné prvky razením a osvojíte si technologický postup šitia remienkom. Zhotovíte si krpce.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

100 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Ján Ihnát
  22. 9. 2020  – 20. 10. 2020  

Výroba z kože – malá kapsa – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickými postupmi výroby z kože. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné nástroje, aplikovať výzdobné prvky šitím a razením a osvojíte si technologický postup šitia remienkom. Zhotovíte si malú kapsu na rameno.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Ján Ihnát
  18. 5. 2021  – 15. 6. 2021  

Maľba na sklo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo. Naučíte sa pripraviť si materiál, pomôcky a predlohy a získate základné vedomosti o výtvarnej príprave a kompozičných princípoch diela. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou/svetskou tematikou, a tiež obrázok podľa vlastného návrhu.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

65 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.30 – 18.30 Jana Michalková
  5. 11. 2020 – 3. 12. 2020  

Maľba na sklo – nadstavba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v technike maľby na sklo. Zameriate sa na reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, tieňovanie a nanášanie špeciálnych farieb.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

65 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.30 – 18.30 Jana Michalková
  14. 4. 2021 – 12. 5 2021  

Tenkostáčané šúpolie

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál. Osvojíte si postup výroby úžitkových predmetov technikou tenkostáčaného šúpolia - pletením na forme si zhotovíte hranatú podložku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.30 – 18.30 Vojtech Rigó
  17. 2. 2021 – 24. 3. 2021  

Taška z pálky – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby z pálky a rôzne techniky pletenia. Vyrobíte si tašku rozmeru cca 20 × 30 cm.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

97 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 08.30 – 14.00 Eva Horváth
  10.10., 17.10., 24.10.2020  

Šupoľové bábiky – Betlehem

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup výroby šúpoľových bábik: ženská/mužská postava a zoomorfné objekty. Zhotovíte si šúpoľový betlehem.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Anna Závacká
  3. 11. 2020  – 8. 12. 2020  

Šupoľové bábiky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál a osvojíte si technologický postup výroby šúpoľových bábik. Zhotovíte si ženské, mužské a zoomorfné figúrky a drobné doplnky k nim.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Anna Závacká
  13. 4. 2021  – 11. 5. 2021  

Pletenie z prútia

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup pletenia košíkov a zhotovíte si podložku a okrúhlu misku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, Sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 8.30 – 16.00 Júlia Jeleňová
  11. 12. 2020 – 12. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, Sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 8.30 – 16.00 Júlia Jeleňová
  12. 3. 2021 – 13. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, Sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 8.30 – 16.00 Júlia Jeleňová
  14. 5. 2021 – 15. 5. 2021  

Výroba vŕbových korbáčov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup pletenia korbáčov a zhotovíte si korbáč zo zeleného vŕbového prútia.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

20 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 19.30 Júlia Jeleňová
  23. 3. 2021  

Zdobenie kraslíc – drôt

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte používať vhodný materiál a pracovné nástroje a osvojíte si tradičnú techniku zdobenia kraslíc drôtovaním. 

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ale aj pokročilejších záujemcov, ktorí chcú svoje zručnosti zdokonaľovať.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Ľuboslava Valentová
  18. 2. – 25. 3. 2021  

Zdobenie kraslíc

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte tradičné techniky zdobenia kraslíc: farbenie, voskovanie pomocou špendlíka, batikovanie a vyškrabovanie. Naučíte sa pripraviť si materiál a pomôcky potrebné pre jednotlivé výzdobné techniky.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ale aj pokročilejších záujemcov, ktorí chcú svoje zručnosti zdokonaľovať.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Alena Pelechová
  15. 2. 2021  – 22. 3. 2021  

Zdobenie medovníkov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

25 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  7. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  8. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  9. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  10. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  23. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Erika Vranaiová
  24. 3. 2021  


 

« Späť