Zoznam kurzov v Bratislave – školský rok 2019/2020

 

Kalendár kurzov na školský rok 2019/2020

 

Zoznam kurzov

  Jesenný trimester
(25. 9. 2019 – 6. 12. 2019)
Zimný trimester
(13. 1. 2020 – 27. 3. 2020)
Jarný trimester
(30. 3. 2020 – 26. 6. 2020)
Základy paličkovania čipiek  
Regionálne typy paličkovania čipiek  
Paličkovanie čipiek – N – Západné Slovensko  
Paličkovanie čipiek – odevný doplnok – novinka      
Tkanie na krosnách *    
Tkanie na krosnách      
Tkanie na ráme      
Tkanice      
Tkanie na krosnách – šál      
Tkanie na krosnách – taška      
Tkanie na krosnách – taška      
Tkanie na krosnách – prestieranie      
Tkanie na kartičkách      
Výšivka krivou ihlou      
Výšivka z Vajnor – novinka      
Sieťovanie *    
Spriadanie vlny      
Plstenie      
Krojová výroba      
Krojová výroba – víkend      
Parta      
Zápästky      
Batikovanie      
Hrnčiarska výroba  
Hrnčiarska výroba      
Hrnčiarska výroba      
Drotárske techniky *    
Drotárske techniky – nadstavbový kurz      
Drotárske techniky – N – 3 typy objektov  
Drôtený šperk  
Základy drevorezby *      
Základy drevorezby      
Základy drevorezby      
Tvorba figurálnej sochy *      
Tvorba figurálnej sochy      
Drevený Betlehem      
Črpačka      
Drevená hračka – zvieratká      
Drevené ozdoby – zrkadlo      
Vianočné ozdoby z dreva      
Výroba z kože  
Maľba na sklo      
Maľba na sklo – nadstavba – novinka      
Ošatka zo slamy – oválna ošatka      
Ošatka zo slamy – okrúhla ošatka – novinka      
Pletenie z prútia      
Výroba zo slamy      
Šúpoľové bábiky      
Medovníková chalúpka – novinka      
Medovníkový domček – Čičmany – novinka      
Zdobenie medovníkov – vianočné      
Zdobenie medovníkov – jarné      
Zdobenie kraslíc      
Zdobenie kraslíc – drôtovaním      

* Kurz je akreditovaný v oblasti ďalšieho vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Predpokladom je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

 
 

 

 

 

Základy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte techniku paličkovania čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Taktiež sa naučíte rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. Kurz je rozdelený na tri časti (Základy paličkovania čipky I, II, III), v ktorých sa postupne naučíte technologický postup pletenia väzieb a pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky.

 • I. časť: pásiková čipka
 • II. časť: pásiková / mnohopárová čipka
 • III. časť: mnohopárová čipka

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

70 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 18.00 Oľga Fratričová
I. časť: 1. 10. 2019 – 3. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 18.00 Oľga Fratričová
II. časť: 14. 1. 2020 – 24. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 18.00 Oľga Fratričová
III. časť: 31. 3. 2020 – 9. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 25. 9. 2019 – 4. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
II. časť 15. 1. 2020 – 25. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
III. časť 1. 4. 2020 – 3. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Regionálne typy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v technike paličkovanej čipky a technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky v regionálnych variantoch. Kurz je rozdelený na tri časti:

 • I. časť: pásikové a mnohopárové čipky západného Slovenska
 • II. časť: banícke a roľnícke čipky stredného Slovenska
 • III. časť: čipky spišské, šarišské, gemerské východného Slovenska

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Základy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

 • I. časť: pokročilí
 • II. časť: pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

78 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 15.30 – 17.30 Oľga Fratričová
I. časť: 1. 10. 2019 – 3. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 15.30 – 17.30 Oľga Fratričová
II. časť 14. 1. 2020 – 24. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 15.30 – 17.30 Oľga Fratričová
III. časť 31. 3. 2020 – 9. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Paličkovanie čipiek – N – Západné Slovensko

 

Čo sa na kurze naučím?

Technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky západného Slovenska, tvorba vzorkovníku, kreslenie návrhu čipiek, paličkovanie čipiek podľa návrhu.

 • I. časť: vajnorská čipka, šopornianská čipka, sereďská čipka
 • II. časť: novomeská čipka, krakovianská čipka, krajnianská čipka
 • III. časť: hlbocká čipka, topolčianska čipka, jelšovská čipka

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Regionálne typy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

 • I. časť: pokročilí
 • II. časť: pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

78 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 12.30 – 14.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 26. 9. 2019 – 5. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 12.30 – 14.30 Jarmila Rybánska
II. časť 16. 1. 2020 – 26. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 12.30 – 14.30 Jarmila Rybánska
III. časť 2. 4. 2020 – 11. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Paličkovanie čipiek – odevný doplnok

Čo sa na kurze naučím?

Technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky, tvorba vzorkovníku, kreslenie a výroba vlastného kreatívneho návrhu čipiek, paličkovanie čipiek podľa návrhu a výroba odevného doplnku podľa vlastného návrhu

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

43 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 18.00 Ľubica Poncik
  4. 2., 25. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4. 2020  

 

 

 

Tkanie na krosnách *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate základné znalosti o tradíciách tkania, druhoch tkanín, vzorovaní, regionálnych špecifikách a využití tkanín v súčasnosti. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Naučíte sa zabezpečiť všetky prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež získate vedomosti a zručnosti o tkaní z vlneného materiálu a z textilného odpadu.

 • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom
 • II. časť: vzorovanie tkanín preberaním, brožovaním a ažúry

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

124 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 30. 9. 2019 – 2. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Jarmila Rybánska
II. časť 13. 1. 2020 – 23. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Tkanie na krosnách

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate základné znalosti o tradíciách tkania, druhoch tkanín, vzorovaní, regionálnych špecifikách a využití tkanín v súčasnosti. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Naučíte sa zabezpečiť všetky prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež získate vedomosti a zručnosti o tkaní z vlneného materiálu a z textilného odpadu.

 • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom
 • II. časť: vzorovanie tkanín preberaním, brožovaním a ažúry

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

124 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 11.30 – 14.30 Jarmila Rybánska
I. časť 30. 9. 2019 – 2. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 11.30 – 14.30 Jarmila Rybánska
II. časť 30. 3. 2020 – 8. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Tkanie na ráme

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate poznatky o technikách gobelínovej tvorby na Slovensku. Osvojíte si technologické postupy vzorovania gobelínu pomocou spájania útkov. Naučíte sa pripraviť si predlohy vzorov a použiť vhodný materiál a pracovné pomôcky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

93 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Tatiana Zaťková
  13. 1. 2020 – 23. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Tkanice

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze spoznáte predtkáčske techniky využívané na Slovensku. Naučíte sa technologické postupy výroby šnúr, pletencov a tkaníc pomocou doštičiek, kartičiek a krosienok. Osvojíte si poznatky o použití šnúr, pletencov a tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 19.30 Tatiana Zaťková
  30. 9. 2019 – 2. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 19.30 Tatiana Zaťková
  25. 9. 2019 – 4. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Tkanie na krosnách – šál

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate základné znalosti o spôsobe tkania. Naučíte sa pripraviť osnovu, snovať a vkladať osnovu do krosien. Na kurze si utkáte šál z vlneného materiálu.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

Cena spolu za kurz: 62 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 15.00 – 20.00 Jarmila Rybánska
  8. 11, 22. 11., 6. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Tkanie na krosnách – taška

Čo sa na kurze naučím?

Technologické postupy snovania, navíjania osnovy a tkania na krosnách – taška.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

62 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 15.00 – 20.00 Jarmila Rybánska
  24. 1. 2020 – 7. 2. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Tkanie na krosnách – taška

Čo sa na kurze naučím?

Technologické postupy snovania, navíjania osnovy a tkania na krosnách – taška.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií (intenzívne)

Cena kurzu

62 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Jarmila Rybánska
  30. 3. 2020 – 4. 5. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Tkanie na krosnách – prestieranie

Čo sa na kurze naučím?

Technologické postupy snovania, navíjania osnovy a tkania na krosnách – prestieranie

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

62 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 15.00 – 20.00 Jarmila Rybánska
  15. 5. 2020 – 29. 5. 2020  

 

 

 

Tkanie na kartičkách

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze spoznáte predtkáčske techniky využívané na Slovensku. Naučíte sa technologické postupy výroby tkaníc pomocou kartičiek. Osvojíte si poznatky o použití tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých

Rozsah kurzu

10 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

36 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
  11. 5. 2020 – 8. 6. 2020  

 

 

 

Výšivka krivou ihlou

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou a tradíciou vyšívania krivou ihlou na Slovensku. Naučíte sa pripraviť si rám na vyšívanie, predkresliť si vzor a spájať jednotlivé vzory. Osvojíte si technologické postupy vyšívania retiazky, dierok a ich výplní krivou ihlou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 13.15 – 15.15 Alena Hlucháňová
  1. 10. 2019 – 3. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 18.15 – 20.15 Alena Hlucháňová
  1. 10. 2019 – 3. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 13.15 – 15.15 Alena Hlucháňová
  14. 1. 2020 – 24. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 18.15 – 20.15 Alena Hlucháňová
  14. 1. 2020 – 24. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Výšivka z Vajnor

Čo sa na kurze naučím?

Technologické postupy vyšívania západoslovenskej výšivky Vajnory a okolie do kompozície prikrývky z ľanového plátna

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 18.15 – 20.15 Alena Hlucháňová
  31. 3. 2020 – 9. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Sieťovanie *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate komplexný pohľad na jednu z tradičných textilných techník. Osvojíte si technologický postup viazania sieťovacieho uzla, tvarovanie a vzorovanie čipkových motívov  sieťovaním ako aj technologický postup výšivky na sieti.

 • I. časť: technologické postupy a základy sieťovania (viazanie sieťovacieho uzla), vzorovanie siete
 • II. časť: výšivka na sieti

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

70 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 26. 9. 2019 – 5. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
II. časť 16. 1. 2020 – 26. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.


 

 

 

 

Spriadanie vlny

Čo sa na kurze naučím?

Česanie vlny na hrebeni, krampliach a česačke. Spriadanie vlny na vretienku a kolovrátku.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.30 Ľubica Noemi Kováčiková
  29. 11., 30. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Plstenie

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou spracovania ovčieho rúna, s jeho farbením, s jednotlivými technikami plstenia a ich využitím v súčasnosti. Osvojíte si techniku mokrého plstenia a plstenia za sucha pomocou plstiacej ihly a získate potrebné zručnosti pre výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 5 lekcií (intenzívne)

Cena kurzu

73 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 20.00 Jarmila Rybánska
  28. 2. 2020 – 27. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Krojová výroba

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické šitia krojov a zhotovíte si sukňu, zásteru oplecko a lajblík.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí ovládajú prácu na šijacom stroji.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa látku na ušitie jednotlivých krojových súčastí.

Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre päť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 19.00 Jana Milatová
  17. 1. 2020 – 27. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Krojová výroba – víkend

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické šitia krojov a zhotovíte si sukňu, zásteru oplecko a lajblík.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí ovládajú prácu na šijacom stroji.

Rozsah kurzu

30 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

154 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa látku na ušitie jednotlivých krojových súčastí.

Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre päť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.30 – 15.00 Jana Milatová
  29. 2. 2020 – 28. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Parta

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte technologický postup výroby ozdobných prvkov (kvety, lístky z vosku a ozdobných doplnkov) a zostavenia tradičnej party.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

76 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 18.00 Jana Milatová
  1. 4. 2020 – 3. 6. 2020  

 

 

 

Zápästky

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa účastníci naučia pletenie zápästkovou technikou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
  2. 4. 2020 – 11. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Batikovanie

Čo sa na kurze naučím?

Osvojíte si technologické postupy vzorovania textílií viazaním, skladaním, šitím, voskovaním, sypaním a odfarbovaním. Oboznámite sa s tradíciou a históriou farbenia látok technikou batikovania. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné pomôcky na jednotlivé typy tkanín.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

71 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 19.30 Tatiana Zaťková
  30. 3. 2020 – 8. 6. 2020  

 

 

 

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

134 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.15 – 18.15 Peter Ďureje
I. časť: 25. 9. 2019 – 4. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.15 – 18.15 Peter Ďureje
II. časť 15. 1. 2020 – 25. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.15 – 18.15 Peter Ďureje
III. časť 1. 4. 2020 – 3. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 18.30 – 20.30 Peter Ďureje
I. časť: 25. 9. 2019 – 4. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 18.30 – 20.30 Peter Ďureje
II. časť 15. 1. 2020 – 25. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 18.30 – 20.30 Peter Ďureje
III. časť 1. 4. 2020 – 3. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 19.30 Lucia Fabiánová
I. časť: 26. 9. 2019 – 5. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 19.30 Lucia Fabiánová
II. časť 16. 1. 2020 – 26. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 19.30 Lucia Fabiánová
III. časť 2. 4. 2020 – 11. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, ako aj iných keramických odvetviach. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

134 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, maximálne šesť účastníkov.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.45 – 19.45 Jarmila Hauková
  30. 9. 2019 – 2. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.15 – 18.15 Jarmila Hauková
  1. 10. 2019 – 3. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 18.30 – 20.30 Jarmila Hauková
  1. 10. 2019 – 3. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.45 – 19.45 Jarmila Hauková
  13. 1. 2020 – 23. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.15 – 18.15 Jarmila Hauková
  14. 1. 2020 – 24. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 18.30 – 20.30 Jarmila Hauková
  14. 1. 2020 – 24. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.45 – 19.45 Jarmila Hauková
  30. 3. 2020 – 8. 6. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.15 – 18.15 Jarmila Hauková
  31. 3. 2020 – 9. 6. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 18.30 – 20.30 Jarmila Hauková
  31. 3. 2020 – 9. 6. 2020  

 

 

 

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, ako aj iných keramických odvetviach. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

157 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, maximálne šesť účastníkov.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 17.00, 9.00 – 17.00, 9.00 – 16.00 Imre Molnár
  29. 2., 7. 3., 14. 3. 2020  

 

 

 

Drotárske techniky *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Viac informácii

 

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom, technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

 • I. časť: tradičné postupy pletenia, výroba úžitkových a ozdobných predmetov (vešiak, miska), techniky opletania nádob
 • II. časť: výroba 3D objektu / zoomorfný motív

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

 • I. časť: 112 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, maximálne šesť účastníkov.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Dagmar Juríková
I. časť: 1. 10. 2019 – 3. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Dagmar Juríková
II. časť 14. 1. 2020 – 24. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Drotárske techniky – nadstavbový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o technologických postupoch tvarovania 3D objektov z drôtu. Naučíte sa zhotoviť architektonický objekt z drôtu max. rozmerov 30x30x30 cm.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých (pre absolventov kurzu Drotárske techniky I., II. ).

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Dagmar Juríková
  31. 3. 2020 – 9. 6. 2020  

 

 

 

Drotárske techniky – N – 3 typy objektov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o technologických postupoch tvarovania 3D objektov z drôtu. Naučíte sa zhotoviť figurálny, zoomorfný alebo architektonický objekt z drôtu max. rozmerov 30x30x30 cm.

 • I. časť: architektonický objekt
 • II. časť: zoomorfný objekt
 • III. časť: figurálna plastika

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.
Kurz je určený pre absolventov kurzu Drotárske techniky N.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

120 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Dagmar Juríková
I. časť: 30. 9. 2019 – 2. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Dagmar Juríková
II. časť 13. 1. 2020 – 23. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Dagmar Juríková
III. časť 30. 3. 2020 – 8. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Drôtený šperk

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé typy drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov.

 • I. časť: šperky / objekty s prvkami drotárskych techník
 • II. časť: šperky / objekty s prvkami textilných techník
 • III. časť: šperky / šperkovnica s prvkami košikárskych techník a filigránu

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

76 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 19.30 Marta Mesárošová
I. časť: 1. 10. 2019 – 3. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 19.30 Marta Mesárošová
II. časť 14. 1. 2020 – 24. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 19.30 Marta Mesárošová
III. časť 31. 3. 2020 – 9. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 18.00 Marta Mesárošová
I. časť: 25. 9. 2019 – 4. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 18.00 Marta Mesárošová
II. časť: 15. 1. 2020 – 25. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 18.00 Marta Mesárošová
III. časť: 1. 4. 2020 – 3. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 18.00 – 20.00 Marta Mesárošová
I. časť: 26. 9. 2019 – 5. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 18.00 – 20.00 Marta Mesárošová
II. časť 16. 1. 2020 – 26. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 18.00 – 20.00 Marta Mesárošová
III. časť 2. 4. 2020 – 11. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Základy drevorezby *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si technologické postupy rezbárskej výroby pomocou linkorezu a vruborezu - práca s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Vyhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

112 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  1. 10. 2019 – 3. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Základy drevorezby

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si technologické postupy rezbárskej výroby pomocou linkorezu a vruborezu - práca s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Vyhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

112 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  30. 9. 2019 – 2. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  13. 1. 2020 – 23. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  31. 3. 2020 – 9. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Základy drevorezby

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si technologické postupy rezbárskej výroby pomocou linkorezu a vruborezu - práca s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Vyhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

71 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 17.30 Ferdinad Bolebruch
  29. 2., 7. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Tvorba figurálnej sochy *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o rezbárskych technikách, tvarovaní dreva, technologických postupoch, o princípoch proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Naučíte sa zhotoviť figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých (pre absolventov kurzu Základy drevorezby).

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

107 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  14. 1. 2020 – 24. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Tvorba figurálnej sochy

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o rezbárskych technikách, tvarovaní dreva, technologických postupoch, o princípoch proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Naučíte sa zhotoviť figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých (pre absolventov kurzu Základy drevorezby).

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

107 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  30. 3. 2020 – 8. 6. 2020  

 

 

 

Drevený Betlehem

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Vyhotovíte si drevený betlehem podľa pripraveného návrhu vrátane jeho povrchovej úpravy.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

44 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok 14.00 – 20.00 Jana Majerská
  28. 11., 29. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Črpačka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte techniku dlabania a prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevenú črpačku so zdobenou rúčkou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda, štvrtok, piatok St: 17.15 – 20.15, Št a Pia: 9.00 – 15.00 Jana Majerská
  26. 2., 27. 2., 28. 2. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Drevená hračka – zvieratká

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si hračku z dreva – zvieratká.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

44 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok Št: 14.00 – 20.00, Pia: 9.00 – 15.00 Jana Majerská
  12. 3., 13. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok Št: 14.00 – 20.00, Pia: 9.00 – 15.00 Jana Majerská
  26. 3., 27. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok Št: 14.00 – 20.00, Pia: 9.00 – 15.00 Jana Majerská
  23. 4., 24. 4. 2020  

 

 

 

Drevené ozdoby – zrkadlo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tiež techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené zrkadlo zdobené rezbou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začitočníkov.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

44 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok 14.30 – 20.30 Jana Majerská
  4. 6., 5. 6. 2020  

 

 

 

Vianočné ozdoby z dreva

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené ozdoby na vianočný stromček zdobené rezbou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

44 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok 14.00 – 20.00 Jana Majerská
  5. 12., 6. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Výroba z kože

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drobných úžitkových predmetov. Naučíte sa používať a aplikovať spôsoby výzdoby šitím a razením a takisto technologický postup šitia remienkom. Tiež sa naučíte použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: drobné úžitkové predmety
 • II. časť: mešec a krpce
 • III. časť: kapsa na rameno

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

 • I. časť: 154 €
 • II. časť: 180 €
 • III. časť: 186 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
I. časť: 1. 10. 2019 – 3. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
II. časť 14. 1. 2020 – 24. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
III. časť 31. 3. 2020 – 9. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
I. časť: 25. 9. 2019 – 4. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
II. časť 15. 1. 2020 – 25. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
III. časť 1. 4. 2020 – 3. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
I. časť 26. 9. 2019 – 5. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
II. časť 16. 1. 2020 – 26. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
III. časť 2. 4. 2020 – 11. 6. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Maľba na sklo

Čo sa na kurze naučím?

Postup technológie maľby na sklo, práca s farbami a štetcom, reprodukcia pôvodných malieb na sklo s náboženskou tematikou,  so svetskou tematikou, tvorba obrázku podľa vlastného námetu

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

110 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Michal Škrovina
  27. 1. 2020 – 6. 4. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Maľba na sklo – nadstavba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autoroch v minulosti i dnes. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, reprodukciu so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

110 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Michal Škrovina
  14. 10. 2019 – 20. 1. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Ošatka zo slamy – oválna ošatka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte čistiť slamu, budete ovládať základné postupy práce so slamou a vyrobíte si slamenú ošatku.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 5 lekcií (intenzívne)

Cena kurzu

73 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.00 – 19.00 Jozef Boďa
  16. 10. 2019 – 20. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Ošatka zo slamy – okrúhla ošatka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte čistiť slamu, budete ovládať základné postupy práce so slamou a vyrobíte si slamenú ošatku.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 5 lekcií (intenzívne)

Cena kurzu

73 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.00 – 19.00 Jozef Boďa
  5. 2. 2020 – 11. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

Pletenie z prútia

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte znalosti a postupy spracovania a prípravy materiálu. Osvojíte si jednotlivé technologické postupy pletenia košíkov: miska, okrúhly košík s 2 ušami, oválny košík s veľkým uchom.

 • I. časť: pletenie podložky a misky
 • II. časť: pletenie košíka s uchom, oválneho košíka s veľkým uchom

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a je fyzicky náročný (prsty, ruky). Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)
 • II. časť: 20 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

 • I. časť: 38 €
 • II. časť: 76 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok Št: 17.30 – 20.30, Pia: 10.00 – 17.00 Pavol Vrtich
I. časť 6. 2., 7. 2. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok Št: 10.00 – 20.00, Pia: 10.00 – 20.00 Pavol Vrtich
II. časť 13. 2., 14. 2. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Výroba zo slamy

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby ozdôb zo slamy a rôzne techniky pletenia. Naučíte sa vytvárať širokú škálu tvarov a druhov, zhotovíte si pletené ozdoby a ozdoby zo žehlenej slamy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

62 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda, štvrtok, piatok St a Št: 16.00 – 20.00, Pia: 9.00 – 16.00 Pavol Gregor
  27. 11., 28. 11., 29. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Šúpoľové bábiky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby šúpoľových bábik. Oboznámite sa s postupom spracovania a prípravy materiálu. Zhotovíte si figúrky mužské, ženské, zvieracie a drobné doplnky k nim.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

108 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Eva Švorcová
  15. 1. 2020 – 25. 3. 2020  

 

 

 

Medovníková chalúpka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy. Vyrobíte si zdobením vianočnú medovníkovú chalúpku

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

6 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

42 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok, piatok 13.30 – 16.30 Jana Dubašáková
  5. 12., 6. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Medovníkový domček – Čičmany

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnou miestnou dekoratívnou tradíciou vo výšivkách  a ornamentálnou výzdobou zrubových domov v obci Čičmany s použitím bielej cukrovej polevy. Vyrobíte si zdobením medovníkový domček.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

6 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

42 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok, piatok 17.00 – 20.00 Jana Dubašáková
  12. 3. 2020 – 13. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok, piatok 17.00 – 20.00 Jana Dubašáková
  19. 3. 2020 – 20. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok, piatok 17.00 – 20.00 Jana Dubašáková
  26. 3. 2020 – 27. 3. 2020  

 

 

 

Zdobenie medovníkov – vianočné

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia (intenzívna)

Cena kurzu

21 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Pondelok 13.00 – 16.00 Mariana Kočišíková
  11. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Pondelok 17.00 – 20.00 Mariana Kočišíková
  11. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Utorok 17.00 – 20.00 Mariana Kočišíková
  12. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Streda 17.00 – 20.00 Mariana Kočišíková
  13. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Zdobenie medovníkov – jarné

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými veľkonočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny

Cena kurzu

21 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok 13.30 – 16.30 Jana Dubašáková
  2. 4. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok 17.00 – 20.00 Jana Dubašáková
  2. 4. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Piatok 13.30 – 16.30 Jana Dubašáková
  3. 4. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Piatok 17.00 – 20.00 Jana Dubašáková
  3. 4. 2020  

 

 

 

Zdobenie kraslíc

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tradičnými technikami zdobenia kraslíc: farbením, voskovaním pomocou špendlíka, batikovaním, vyškrabovaním, leptaním, odrôtovaním a rôznymi typmi oblepovania kraslíc. Naučíte sa tiež pripraviť si materiál a pomôcky potrebné pre jednotlivé výzdobné techniky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

108 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Anna Valterová,
Eva Švorcová
  21. 1. 2020 – 31. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Zdobenie kraslíc – drôtovaním

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s tradičnými technikami zdobenia kraslíc drôtovaním. Takisto ako aj s činnosťami nutnými pri príprave materiálu a pomôcok potrebných pre jednotlivé techniky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ale aj pokročilejších záujemcov, ktorí chcú svoje zručnosti zdokonaľovať.

Rozsah kurzu

9 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

35 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.30 – 19.30 Marta Mesárošová
  14. 2., 28. 2., 6. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Marta Mesárošová
  9. 3., 16. 3., 23. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.