Zoznam kurzov v Bratislave - školský rok 2016/2017

Kalendár na školský rok 2016/2017

 

Jesenný trimester (29.9. 2016 – 13.12. 2016)


AKREDITOVANÉ KURZY : ZÁUJMOVÉ KURZY :
Hrnčiarska výroba * Hrnčiarska výroba
Základy drevorezby * Paličkovanie čipiek N - novinka
Drotárske techniky * Drevené hračky
Drôtený šperk * Vianočné ozdoby - novinka
Tkanie na krosnách * Zdobenie medovníkov
Základy paličkovania čipiek *  
Regionálne typy paličkovania čipiek *  
Gatry *  
Batika *  
Výšivka krivou ihlou *  
Šúpoľové bábiky *  
Výroba z kože *  
*- Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných a všetkých záujmových vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.
 
 

Zimný trimester (11.1. 2017 – 28.3. 2017)


AKREDITOVANÉ KURZY : ZÁUJMOVÉ KURZY :
Hrnčiarska výroba * Hrnčiarska výroba
Modelovanie keramiky * Paličkovanie čipiek N - novinka
Základy drevorezby * Lyžičník a lyžice
Drotárske techniky * Drevené gombíky a šperky
Drôtený šperk * Črpačka
Pletenie z prútia * Vylievanie cínom
Tkanie na krosnách * Výroba zo slamy
Základy paličkovania čipiek *  
Regionálne typy paličkovania čipiek *  
Gatry *  
Tkanie na ráme *  
Výšivka krivou ihlou *  
Výroba z kože *  
Zdobenie kraslíc *  
*- Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných a všetkých záujmových vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.
 
 

Jarný trimester (1.4. 2017 – 26.6. 2017)


AKREDITOVANÉ KURZY : ZÁUJMOVÉ KURZY :
Hrnčiarska výroba * Hrnčiarska výroba
Modelovanie keramiky * Paličkovanie čipiek N - novinka
Základy drevorezby * Vlnené papuče - novinka
Figurálna socha * Drevené ozdoby - zrkadlo - novinka
Drôtený šperk * Drotárske techniky N
Tkanie na krosnách *  
Základy paličkovania čipiek *  
Regionálne typy paličkovania čipiek *  
Zápästková technika *  
Plstenie *  
Výroba z kože *  
Maľba na sklo *  
*- Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných a všetkých záujmových vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.
 
 
 

 

 

 

HRNČIARSKA VÝROBA

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, ako aj iných keramických odvetviach. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ale aj pokročilejších záujemcov, ktorí chcú svoje zručnosti zdokonaľovať.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

118 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok   17.45 – 19.45 Jarmila Hauková
    3.10. 2016 – 5.12. 2016  
    16.1. 2017 – 27.3. 2017  
    3.4. 2017 – 26.6. 2017  

Utorok 16.15 – 18.15 18.30 – 20.30 Jarmila Hauková
  4.10. 2016 – 13.12. 2016 4.10. 2016 – 13.12. 2016  
  17.1. 2017 – 28.3. 2017 17.1. 2017 – 28.3. 2017  
  4.4. 2017 – 6.6. 2017 4.4. 2017 – 6.6. 2017  

Piatok   18.00 – 20.00 Jana Randušková
    30.9. 2016 – 2.12. 2016  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

HRNČIARSKA VÝROBA *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Hrnčiarska výroba I. : 20 hodín / 10 lekcií
 • Hrnčiarska výroba II. : 20 hodín / 10 lekcií
 • Hrnčiarska výroba III. : 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

118 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 18.30 18.40 – 20.40 Jana Randušková
I. časť: 5.10. 2016 – 7.12. 2016 5.10. 2016 – 7.12. 2016  
II. časť: 11.1. 2017 – 22.3. 2017 11.1. 2017 – 22.3. 2017  
III. časť: 5.4. 2017 – 7.6. 2017 5.4. 2017 – 7.6. 2017  

Štvrtok 16.15 – 18.15 18.30 – 20.30 Jana Randušková
I. časť: 29.9. 2016 – 8.12. 2016 29.9. 2016 – 8.12. 2016  
II. časť: 12.1. 2017 – 23.3. 2017 12.1. 2017 – 23.3. 2017  
III. časť: 6.4. 2017 – 8.6. 2017 6.4. 2017 – 8.6. 2017  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

MODELOVANIE KERAMIKY *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov modelovaných voľnou rukou. Osvojíte si technologické postupy modelovania z voľnej ruky a modelovania z plátov hliny: kachlica, miska, hranatá fľaša, dutá figúrka. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ale aj pokročilejších záujemcov, ktorí chcú svoje zručnosti zdokonaľovať.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

111 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 18.00 – 20.00 Jana Randušková
  13.1. 2017 – 24.3. 2017  
  7.4. 2017 – 16.6. 2017  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

ZÁKLADY DREVOREZBY *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si technologické postupy rezbárskej výroby pomocou linkorezu a vruborezu - práca s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Vyhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  4.10. 2016 – 13.12. 2016  
  17.1. 2017 – 28.3. 2017  
  4.4. 2017 – 6.6. 2017  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

FIGURÁLNA SOCHA *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o rezbárskych technikách, tvarovaní dreva, technologických postupoch, o princípoch proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Naučíte sa zhotoviť figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých a pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  3.4. 2017 – 26.6. 2017  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

LYŽIČNÍK A LYŽICE

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Vyhotovíte si dierkový lyžičník zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu a kuchynské náradie – lyžicu, varechu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
  termín konania kurzu / čas lektor

Pondelok 17.30 - 20.30 Ferdinand Bolebruch
  16.1. 2017 – 27.3. 2017  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

DREVENÉ GOMBÍKY A ŠPERKY

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené gombíky / šperky zdobené rezbou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

51 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň termín konania kurzu / čas lektor

15.3. 2017, streda 15.45 – 20.45  
16.3. 2017, štvrtok 15.45 – 20.45 Jana Majerská
17.3. 2017, piatok 9.00 – 14.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

DREVENÉ HRAČKY

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si hračku z dreva – koníka.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

36 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

24.11. 2016, štvrtok 15.45 – 20.45 Jana Majerská
25.11. 2016, piatok 9.00 – 14.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

ČRPAČKA

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte techniku dlabania a prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevenú črpačku so zdobenou rúčkou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

51 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

8.2. 2017, streda 15.45 – 20.45  
9.2. 2017, štvrtok 15.45 – 20.45 Jana Majerská
10.2. 2017, piatok 9.00 – 14.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

VIANOČNÉ OZDOBY

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené ozdoby na vianočný stromček zdobené rezbou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

36 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

8.12. 2016, štvrtok 15.45 – 20.45 Jana Majerská
9.12. 2016, piatok 9.00 – 14.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

DREVENÉ OZDOBY – ZRKADLO

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tiež techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené zrkadlo zdobené rezbou.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

51 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

24.5. 2017, streda 15.45 – 20.45  
25.5. 2017, štvrtok 15.45 – 20.45 Jana Majerská
26.5. 2017, piatok 9.00 – 14.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

VYLIEVANIE CÍNOM

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technológiou rezby a vylievania cínu do plochy a po obvode dreva. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami, ako aj techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas lektor

17.2. 2017, piatok 12.30 – 20.30 Michal Hanula
18.2. 2018, sobota 9.00 – 17.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

DROTÁRSKE TECHNIKY *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom, technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

 • I. časť: tradičné postupy pletenia a opletania nádob, výroba úžitkových a ozdobných predmetov
 • II. časť: techniky opletania nádob, výroba 3D objektu / zoomorfný motív

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

Drotárske techniky I, 30 hodín / 10 lekcií

Drotárske techniky II, 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 20.30 Lucia Maňková
I. časť: 5.10. 2016 – 7.12. 2016  
II. časť: 11.1. 2017 – 22.3. 2017  

Štvrtok 17.30 – 20.30 Lucia Maňková
I. časť: 29.9. 2016 – 8.12. 2016  
II. časť: 12.1. 2017 – 23.3. 2017  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

DROTÁRSKE TECHNIKY N – nadstavbový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o technologických postupoch tvarovania 3D objektov z drôtu. Naučíte sa zhotoviť figurálny, zoomorfný alebo architektonický objekt z drôtu max. rozmerov 30x30x30 cm.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 20.30 Lucia Maňková
  5.4. 2017 – 7.6. 2017  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

DRÔTENÝ ŠPERK *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé typy drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov.

 • I. časť: šperky / objekty s prvkami drotárskych techník
 • II. časť: šperky / objekty s prvkami textilných techník
 • III. časť: šperky / šperkovnica s prvkami košikárskych techník a filigránu

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Drôtený šperk I. : 20 hodín / 10 lekcií
 • Drôtený šperk II. : 20 hodín / 10 lekcií
 • Drôtený šperk III. : 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

70 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 18.00 18.15 – 20.15 Marta Mesárošová
I. časť: 5.10. 2016 – 7.12. 2016 5.10. 2016 – 7.12. 2016  
II. časť: 11.1. 2017 – 22.3. 2017 11.1. 2017 – 22.3. 2017  
III. časť: 5.4. 2017 – 7.6.2017 5.4. 2017 – 7.6. 2017  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

VÝROBA ZO SLAMY

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby ozdôb zo slamy a rôzne techniky pletenia. Naučíte sa vytvárať širokú škálu tvarov a druhov, zhotovíte si pletené ozdoby a ozdoby zo žehlenej slamy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

57 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas lektor

21.2. 2017, utorok 15.30 – 20.30 Pavol Gregor
22.2. 2017, streda 15.30 – 20.30  
23.2. 2017, štvrtok 15.30 – 20.30  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

PLETENIE Z PRÚTIA *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte znalosti a postupy spracovania a prípravy materiálu. Osvojíte si jednotlivé technologické postupy pletenia košíkov: miska, okrúhly košík s 2 ušami, oválny košík s veľkým uchom, prádlový kôš s vrchnákom. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: pletenie podložky a misky
 • II. časť: pletenie košíka s uchom, oválneho košíka s veľkým uchom
 • III. časť: pletenie bielizňového koša s vrchnákom z vŕbového prútia

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Pletenie z prútia I. : 10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)
 • Pletenie z prútia II. : 20 hodín / 2 lekcie (intenzívne)
 • Pletenie z prútia III. : 30 hodín / 4 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

36 € / Pletenie z prútia I.

72 € / Pletenie z prútia II.

107 € / Pletenie z prútia III.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine , šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
  termín konania kurzu / čas lektor

Pletenie z prútia I 27.1. 2017, piatok 17.00 – 20.00 Pavol Vrtich
  28.1. 2017, sobota 10.00 – 17.00  

Pletenie z prútia I 3.2. 2017, piatok 17.00 – 20.00 Pavol Vrtich
  4.2. 2017, sobota 10.00 – 17.00  

Pletenie z prútia II 24.2. 2017, piatok 9.00 – 20.00 Pavol Vrtich
  25.2. 2017, sobota 9.00 – 20.00  

Pletenie z prútia III 3.3. 2017, piatok 15.00 – 20.00 Pavol Vrtich
  4.3. 2017, sobota 9.00 – 20.00  
  10.3. 2017, piatok 15.00 – 20.00  
  11.3. 2017, sobota 9.00 – 20.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

ŠÚPOĽOVÉ BÁBIKY *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby šúpoľových bábik. Oboznámite sa s postupom spracovania a prípravy materiálu. Zhotovíte si figúrky mužské, ženské, zvieracie a drobné doplnky k nim.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Eva Švorcová
  5.10. 2016 – 7.12. 2016  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

TKANIE NA KROSNÁCH *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate základné znalosti o tradíciách tkania, druhoch tkanín, vzorovaní, regionálnych špecifikách a využití tkanín v súčasnosti. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Naučíte sa zabezpečiť všetky prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež získate vedomosti a zručnosti o tkaní z vlneného materiálu a z textilného odpadu. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

 • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom
 • II. časť: vzorovanie tkanín preberaním, brožovaním a ažúry

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Tkanie na krosnách I: 30 hodín / 10 lekcií
 • Tkanie na krosnách II: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

101 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Jarmila Rybánska
II. časť: 3.10. 2016 – 5.12. 2016  
I. časť: 16.1. 2017 – 27.3. 2017  
II. časť: 3.4. 2017 – 26.6. 2017  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

ZÁKLADY PALIČKOVANIA ČIPIEK *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte techniku paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Taktiež sa naučíte rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. Kurz je rozdelený na tri časti (Základy paličkovanej čipky I, II, III), v ktorých sa postupne naučíte technologický postup pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky. Na kurz Základy paličkovania čipiek nadväzuje kurz Regionálne typy paličkovanej čipky.

 • I. časť: pásikové čipky
 • II. časť: pásikové / mnohopárové čipky
 • III. časť: mnohopárové čipky

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Základy paličkovania čipiek I: 20 hodín / 10 lekcií
 • Základy paličkovania čipiek II: 20 hodín / 10 lekcií
 • Základy paličkovania čipiek III: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 15.00 – 17,00 Oľga Fratričová
I. časť: 4.10. 2016 – 13.12. 2016  
II. časť: 17.1. 2017 – 28.3. 2017  
III. časť: 4.4. 2017 – 6.6. 2017  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

REGIONÁLNE TYPY PALIČKOVANIA ČIPIEK *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v technike paličkovanej čipky a technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky v regionálnych variantoch. Kurz je rozdelený na tri časti:

 • I. časť: Západoslovenské čipky
 • II. časť: Stredoslovenské čipky
 • III. časť: Východoslovenské čipky

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Základy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

Rozsah kurzu

 • Regionálne typy paličkovania čipiek I: 20 hodín / 10 lekcií
 • Regionálne typy paličkovania čipiek II: 20 hodín / 10 lekcií
 • Regionálne typy paličkovania čipiek III: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 19.30 Zuzana Chovancová
I. časť: 3.10. 2016 – 5.12. 2016  
II. časť: 16.1. 2017 – 27.3. 2017  
III. časť: 3.4. 2017 – 26.6. 2017  

Streda 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 5.10. 2016 – 7.12. 2016  
II. časť: 11.1. 2017 – 22.3. 2017  
III. časť: 5.4. 2017 – 7.6. 2017  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

PALIČKOVANIE ČIPIEK N – nadstavbový kurz

 

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v technike paličkovanej čipky a technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky západného Slovenska. Osvojíte si princípy kreslenia vlastného návrhu čipiek a ich realizáciu. Kurz je rozdelený na tri časti:

 • I. časť: čipky vajnorské, slovenskogrobské
 • II. časť: čipky piešťanské, hlbocké, novomestské
 • III. časť: čipky šopornianske, seredské, topoľčianske

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Regionálne typy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

 • I. časť: pokročilí
 • II. časť: pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Paličkovanie čipiek N I: 10 hodín / 5 lekcií
 • Paličkovanie čipiek N II: 10 hodín / 5 lekcií
 • Paličkovanie čipiek N III: 10 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

33 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
  termín konania kurzu / čas lektor

Paličkovanie čipiek N I. 4.10. 2016, utorok 17.30 – 19.30 Oľga Fratričová
  18.10. 2016,utorok 17.30 – 19.30  
  8.11. 2016, utorok 17.30 – 19.30  
  22.11. 2016, utorok 17.30 – 19.30  
  6.12. 2016, utorok 17.30 – 19.30  

Paličkovanie čipiek N II. 24.1. 2017, utorok 17.30 – 19.30 Oľga Fratričová
  7.2. 2017,utorok 17.30 – 19.30  
  28.2. 2017, utorok 17.30 – 19.30  
  14.3. 2017, utorok 17.30 – 19.30  
  28.3. 2017, utorok 17.30 – 19.30  

Paličkovanie čipiek N III. 11.4. 2017, utorok 17.30 – 19.30 Oľga Fratričová
  25.4. 2017,utorok 17.30 – 19.30  
  9.5. 2017, utorok 17.30 – 19.30  
  23.5. 2017, utorok 17.30 – 19.30  
  6.6. 2017, utorok 17.30 – 19.30  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

GATRY *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate znalosti o ozdobných textilných technikách vyšívaných gatier a šitej čipky. Osvojíte si techniky vyšívania gatier výplňou do otvorov a výplňou do vytiahnutej siete. Naučíte sa tiež zhotoviť šitú čipku a používať vhodný materiál a pracovné pomôcky na jednotlivé typy výšiviek. Kurz je rozdelený na dve časti:

 • I. časť: dierky a gatry / gatry križovianske
 • II. časť: gatry križovianske / šitá čipka

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • Gatry I: 20 hodín / 10 lekcií
 • Gatry II: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 13.00 – 15.00 Jarmila Rybánska
I. časť 3.10. 2016 – 5.12. 2016  
II. časť 16.1. 2017 – 27.3. 2017  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

ZÁPÄSTKOVÁ TECHNIKA *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate znalosti o tkaní na forme zápästkovou technikou. Osvojíte si technologické postupy pletenia zápästkov a rukavíc na forme a pletenia textílií na ráme. Naučíte sa viaceré techniky vzorovania tkaniny: zvislé vzorovanie, pásy, kocky, hrebienok, rybací pacer, páskový vzor, vzor do písmena V, rybia kosť. Kurz je rozdelený na dve časti:

 • I. časť: zápästky - pletenie na forme
 • II: časť: rukavice - pletenie na forme / textília - pletenie na ráme

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II: časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • Zápästková technika I: 20 hodín / 10 lekcií
 • Zápästková technika II: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, šesť až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 13,00 – 15,00 Jarmila Rybánska
I. časť: 3.4. 2017 – 26.6. 2017  
II. časť: jeseň 2017  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

BATIKA *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite sa s tradíciou a históriou farbenia látok technikou batikovania. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné pomôcky na jednotlivé typy batiky. Osvojíte si technologické postupy vzorovania textílií viazaním, skladaním, šitím, voskovaním, sypaním a odfarbovaním.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

71 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šest až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17,30 – 19,30 Jarmila Rybánska
  29.9. 2016 – 8.12. 2016   

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

VLNENÉ PAPUČE

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup výroby papúč z vlneného vlasu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šest účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17,30 – 19,30 Jarmila Rybánska
  6.4. 2017 – 8.6. 2017   

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

TKANIE NA RÁME *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate poznatky o technikách gobelínovej tvorby na Slovensku. Osvojíte si technologické postupy vzorovania gobelínu pomocou spájania útkov. Naučíte sa pripraviť si predlohy vzorov a použiť vhodný materiál a pracovné pomôcky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

93 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, šesť až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 20.30 Jarmila Rybánska
  12.1. 2017 – 23.3. 2017  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

VÝŠIVKA KRIVOU IHLOU *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou a tradíciou vyšívania krivou ihlou na Slovensku. Naučíte sa pripraviť si rám na vyšívanie, predkresliť si vzor a spájať jednotlivé vzory. Osvojíte si technologické postupy vyšívania retiazky, dierok a ich výplní krivou ihlou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 19.00 Alena Hlucháňová
  12.1. 2017 – 23.3. 2017   

Piatok 17.00 – 19.00 Alena Hlucháňová
  30.9. 2016 – 2.12. 2016  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

PLSTENIE *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou spracovania ovčieho rúna, s jeho farbením, s jednotlivými technikami plstenia a ich využitím v súčasnosti. Osvojíte si techniku mokrého plstenia a plstenia za sucha pomocou plstiacej ihly a získate potrebné zručnosti pre výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 6 lekcií (intenzívne)

Cena kurzu

73 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň termín konania kurzu / čas lektor

21.4. 2017, piatok 17.00 - 20.00 Jarmila Rybánska
22.4. 2017, sobota 10.00 - 14.00  
28.4. 2017, piatok 17.00 - 20.00  
29.4. 2017, sobota 10.00 - 14.00  
5.5. 2017, piatok 17.00 - 20.00  
6.5. 2017, sobota 10.00 - 13.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

VÝROBA Z KOŽE *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drobných úžitkových predmetov. Naučíte sa používať a aplikovať spôsoby výzdoby šitím a razením a takisto technologický postup šitia remienkom. Tiež sa naučíte použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: drobné úžitkové predmety: kľúčenka, záložka, puzdro na okuliare a kapsička
 • II. časť: mešec a krpce
 • III. časť: kapsa na rameno

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Výroba z kože I: 30 hodín / 10 lekcií
 • Výroba z kože II: 30 hodín / 10 lekcií
 • Výroba z kože III: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

134 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine , maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
I. časť: 4.10. 2016 – 13.12. 2016  
II. časť: 17.1. 2017 – 28.3. 2017  
III. časť: 4.4. 2017 – 6.6. 2017  

Streda 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
I. časť: 5.10. 2016 – 7.12. 2016   
II. časť: 11.1. 2017 – 22.3. 2017   
III. časť: 5.4. 2017 – 7.6. 2017   

Štvrtok 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
I. časť: 29.9. 2016 – 8.12. 2016  
II. časť: 12.1. 2017 – 23.3. 2017  
III. časť: 6.4. 2017 – 8.6. 2017   

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

MAĽBA NA SKLO *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autorov v minulosti i dnes. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, reprodukciu so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až sedem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Michal Škrovina
  3.4. 2017 – 26.6. 2017   

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

ZDOBENIE KRASLÍC *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tradičnými technikami zdobenia kraslíc: farbením, voskovaním pomocou špendlíka, batikovaním, vyškrabovaním, leptaním, odrôtovaním a rôznymi typmi oblepovania kraslíc. Naučíte sa tiež pripraviť si materiál a pomôcky potrebné pre jednotlivé výzdobné techniky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ale aj pokročilejších záujemcov, ktorí chcú svoje zručnosti zdokonaľovať.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

103 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Eva Švorcová
  17.1.2017 – 28.3. 2017  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

ZDOBENIE MEDOVNÍKOV

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

16 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

24.11.2016, štvrtok 16.00 – 19.00 Mariana Kočišíková
25.11.2016, piatok 16.00 – 19.00  
1.12. 2016, štvrtok 16.00 – 19.00  
2.12. 2016, piatok 16.00 – 19.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam