Zoznam kurzov v Bratislave – školský rok 2017/2018

 

Kalendár kurzov na školský rok 2017/2018

 

Jesenný trimester (25. 9. 2017 – 8. 12. 2017)

prihlasovanie je ukončené.


* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

 
 

Zimný trimester (15. 1. 2018 – 6. 4. 2018)


* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

 
 

Jarný trimester (9. 4. 2018 – 26. 6. 2018)


* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

 
 

 

 

 

Črpačka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte techniku dlabania a prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevenú črpačku so zdobenou rúčkou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

51 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok a piatok št: 15.45 – 20.45 a pia: 9.00 – 14.00 a 14.30 – 19.30 Michal Fratrič
  22. 3., 23. 3. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Drevená hračka – Marioneta

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si 1-2 hračky z dreva – marionety.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

36 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, 6 účastníkov.

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

17. 5. 2018, štvrtok 16.00 – 20.00 Michal Škrovina
24. 5. 2018, štvrtok 17.00 – 20.00  
31. 5. 2018, štvrtok 17.00 – 20.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Drevené gombíky – šperky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené gombíky / šperky zdobené rezbou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

51 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň termín konania kurzu / čas lektor

15. 3. 2018, štvrtok 15.45 – 20.45 Michal Fratrič
16. 3. 2018, piatok 9.00 – 14.00 a 14.30 – 19.30  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Drevené hračky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si hračku z dreva – koníka.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

36 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

23. 11. 2017, štvrtok 15.45 – 20.45 Ferdinand Bolebruch
24. 11. 2017, piatok 9.00 – 14.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Drotárske techniky *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Viac informácii

 

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom, technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

 • I. časť: tradičné postupy pletenia, výroba úžitkových a ozdobných predmetov (vešiak, miska), techniky opletania nádob
 • II. časť: výroba 3D objektu / zoomorfný motív

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Na kurz Drotárske techniky I.,II. nadväzuje kurz Drotárske techniky N – nadstavbový kurz.

Rozsah kurzu

Drotárske techniky I, 30 hodín / 10 lekcií
Drotárske techniky II, 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 20.30 Lucia Maňková
I. časť: 27. 9. 2017 – 6. 12. 2017  
II. časť: 17. 1. 2018 – 28. 3. 2018  

Pondelok 17.15 – 20.15 Dagmar Juríková
I. časť: 2. 10. 2017 – 11. 12. 2017  
II. časť: 15. 1. 2018 – 26. 3. 2018  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Drotárske techniky N – nadstavbový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o technologických postupoch tvarovania 3D objektov z drôtu. Naučíte sa zhotoviť architektonický objekt z drôtu max. rozmerov 30x30x30 cm.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Kurz je pokračovaním kurzov Drotárske techniky I.,II..

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.15 – 20.15 Dagmar Juríková
  9. 4. 2018 – 11. 6. 2018  

Streda 17.30 – 20.30 Lucia Maňková
  11. 4. 2018 – 13. 6. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Drotárske techniky N – nadstavbový kurz – 3 typy objektov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o technologických postupoch tvarovania 3D objektov z drôtu. Naučíte sa zhotoviť figurálny, zoomorfný alebo architektonický objekt z drôtu max. rozmerov 30x30x30 cm.

 • I. časť: architektonický objekt
 • II. časť: zoomorfný objekt
 • III. časť: figurálna plastika

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Kurz je pokračovaním kurzov Drotárske techniky I.,II. a kurzu Drotárske techniky N – nadstavbový kurz.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 20.30 Lucia Maňková
I. časť: 5. 10. 2017 – 7. 12. 2017  
II. časť: 18. 1. 2018 – 5. 4. 2018  
III. časť: 12. 4. 2018 – 14. 6. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Drôtený šperk *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé typy drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov.

 • I. časť: šperky / objekty s prvkami drotárskych techník
 • II. časť: šperky / objekty s prvkami textilných techník
 • III. časť: šperky / šperkovnica s prvkami košikárskych techník a filigránu

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Drôtený šperk I. : 20 hodín / 10 lekcií
 • Drôtený šperk II. : 20 hodín / 10 lekcií
 • Drôtený šperk III. : 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

70 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 19.30 Marta Mesárošová
I. časť: 26. 9. 2017 – 5. 12. 2017  
II. časť: 16. 1. 2018 – 27. 3. 2018  
III. časť: 10. 4. 2018 – 26. 6.2018  

Štvrtok 16.00 – 18.00 18.15 – 20.15 Marta Mesárošová
I. časť: 5. 10. 2017 – 7. 12. 2017 5. 10. 2017 – 7. 12. 2017  
II. časť: 18. 1. 2018 – 5. 4. 2018 18. 1. 2018 – 5. 4. 2018  
III. časť: 12. 4. 2018 – 14. 6. 2018 12. 4. 2018 – 14. 6. 2018  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, ako aj iných keramických odvetviach. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

118 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, maximálne šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.45 – 19.45 Jarmila Hauková
  25. 9. 2017 – 4. 12. 2017  
  15. 1. 2018 – 26. 3. 2018  
  9. 4. 2018 – 11. 6. 2018  

Utorok 16.15 – 18.15 18.30 – 20.30 Jarmila Hauková
  26. 9. 2017 – 5. 12. 2017 26. 9. 2017 – 5. 12. 2017  
  16. 1. 2018 – 27. 3. 2018 16. 1. 2018 – 27. 3. 2018  
  10. 4. 2018 – 26. 6. 2018 10. 4. 2018 – 26. 6. 2018  

Streda 17.30 – 20.30 Peter Lužák
  27. 9. 2017 – 6. 12. 2017  
  17. 1. 2018 – 28. 3. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Hrnčiarska výroba *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

 

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Hrnčiarska výroba I.: 20 hodín
 • Hrnčiarska výroba II.: 20 hodín
 • Hrnčiarska výroba III.: 20 hodín

Cena kurzu

118 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, maximálne šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.15 – 18.15 18.30 – 20.30 Zuzana Humlová
I. časť: 5. 10. 2017 – 7. 12. 2017 5. 10. 2017 – 7. 12. 2017  
II. časť: 18. 1. 2018 – 5. 4. 2018 18. 1. 2018 – 5. 4. 2018  
III. časť: 12. 4. 2018 – 14. 6. 2018 12. 4. 2018 – 14. 6. 2018  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Kováčstvo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné kováčske postupy a techniky (kutie, ťahanie, ohýbanie, ryhovanie, dierovanie, sekanie). Naučíte sa tvarovať kov za tepla, pracovať s vyhňou, oboznámite sa s výrobou úžitkových predmetov – kutáč, podkova a vešiak.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a je fyzicky náročný.

Rozsah kurzu

12 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

65 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine , maximálne štyria účastníci, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas lektor

8. 3. 2018, štvrtok 11.00 – 15.00 Jozef Tomčala
9. 3. 2018, piatok 11.00 – 15.00  
10. 3. 2018, sobota 11.00 – 15.00  

8. 3. 2018, štvrtok 16.00 – 20.00 Jozef Tomčala
9. 3. 2018, piatok 16.00 – 20.00  
10. 3. 2018, sobota 16.00 – 20.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Lyžičník a lyžice

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Vyhotovíte si dierkový lyžičník zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu a kuchynské náradie – lyžicu, varechu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, maximálne šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
  termín konania kurzu / čas lektor

Streda 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  17. 1. 2018 – 28. 3. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Maľba na sklo *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autorov v minulosti i dnes. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, reprodukciu so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Michal Škrovina
  15. 1. 2018 – 26. 3. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Maľba na sklo / autorský rám – nadstavbový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete môcť rozvíjať svoje zručnosti získané na prvej časti kurzu Maľba na sklo. Kurz je koncipovaný najmä z hľadiska použitia vlastných námetov a motívov s prihliadnutím k tradičnej ľudovej tvorbe.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých a nadväzuje na kurz Maľba na sklo.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

64 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, maximálne päť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Michal Škrovina
  12. 4. 2018 – 10. 5. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Maľovanie majoliky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickými postupmi maľovania majoliky a hrnčiny so zameraním na typické znaky a výzdobné prvky majoliky. Následne budete povrchovo upravovať a dekorovať výrobky, a to konkrétne tanier a džbán.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

42 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, maximálne šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 18.00 – 20.30 Peter Lužák
  11. 4. 2018 – 2. 5. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Paličkovanie čipiek – Nadstavbový kurz

 

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v technike paličkovanej čipky a technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky západného Slovenska. Osvojíte si princípy kreslenia vlastného návrhu čipiek a ich realizáciu. Kurz je rozdelený na tri časti:

 • I. časť:
  • Novomestské čipky
  • Piešťanské čipky
  • Hlbocké čipky
 • II. časť:
  • Slovenskogrobské čipky
  • Sereďské čipky
  • Šopornianské čipky
 • III. časť:
  • Krajnianské čipky
  • Jelšovské čipky
  • Topoľčianské čipky

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Regionálne typy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

 • I. časť: pokročilí
 • II. časť: pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Paličkovanie čipiek N I: 20 hodín / 10 lekcií
 • Paličkovanie čipiek N II: 20 hodín / 10 lekcií
 • Paličkovanie čipiek N III: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 13.00 – 15.00 Jarmila Rybánska
I. časť: 5. 10. 2017 – 7. 12. 2017  
II. časť: 18. 1. 2018 – 5. 4. 2018  
III. časť: 12. 4. 2018 – 14. 6. 2018  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

Pletenie z prútia *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte znalosti a postupy spracovania a prípravy materiálu. Osvojíte si jednotlivé technologické postupy pletenia košíkov: miska, okrúhly košík s 2 ušami, oválny košík s veľkým uchom, prádlový kôš s vrchnákom. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: pletenie podložky a misky
 • II. časť: pletenie košíka s uchom, oválneho košíka s veľkým uchom
 • III. časť: pletenie bielizňového koša s vrchnákom z vŕbového prútia

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a je fyzicky náročný (prsty, ruky). Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Pletenie z prútia I. : 10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)
 • Pletenie z prútia II. : 20 hodín / 2 lekcie (intenzívne)
 • Pletenie z prútia III. : 30 hodín / 4 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

36 € / Pletenie z prútia I.
72 € / Pletenie z prútia II.
107 € / Pletenie z prútia III.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov

 
  termín konania kurzu / čas lektor

Pletenie z prútia I 26. 1. 2018, piatok 17.00 – 20.00 Pavol Vrtich
  27. 1. 2018, sobota 10.00 – 17.00  

Pletenie z prútia I 2. 2. 2018, piatok 17.00 – 20.00 Pavol Vrtich
  3. 2. 2018, sobota 10.00 – 17.00  

Pletenie z prútia II 23. 2. 2018, piatok 9.00 – 20.00 Pavol Vrtich
  24. 2. 2018, sobota 9.00 – 20.00  

Pletenie z prútia III 2. 3. 2018, piatok 15.00 – 20.00 Pavol Vrtich
  3. 3. 2018, sobota 9.00 – 20.00  
  9. 3. 2018, piatok 15.00 – 20.00  
  10. 3. 2018, sobota 9.00 – 20.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

PLSTENIE *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou spracovania ovčieho rúna, s jeho farbením, s jednotlivými technikami plstenia a ich využitím v súčasnosti. Osvojíte si techniku mokrého plstenia a plstenia za sucha pomocou plstiacej ihly a získate potrebné zručnosti pre výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 6 lekcií (intenzívne)

Cena kurzu

73 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň termín konania kurzu / čas lektor

9. 2. 2018, piatok 17.00 - 20.00 Jarmila Rybánska
10. 2. 2018, sobota 10.00 - 14.00  
16. 2. 2018, piatok 17.00 - 20.00  
17. 2. 2018, sobota 10.00 - 14.00  
23. 2. 2018, piatok 17.00 - 20.00  
24. 2. 2018, sobota 10.00 - 13.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

PLSTENIE

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou spracovania ovčieho rúna, s jeho farbením, s jednotlivými technikami plstenia a ich využitím v súčasnosti. Osvojíte si techniku mokrého plstenia a plstenia za sucha pomocou plstiacej ihly a získate potrebné zručnosti pre výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 6 lekcií (intenzívne)

Cena kurzu

73 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň termín konania kurzu / čas lektor

9. 2. 2018, piatok 17.00 - 20.00 Katarína Podlucká
10. 2. 2018, sobota 10.00 - 14.00  
16. 2. 2018, piatok 17.00 - 20.00  
17. 2. 2018, sobota 10.00 - 14.00  
23. 2. 2018, piatok 17.00 - 20.00  
2. 3. 2018, piatok 17.00 - 20.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Sieťovanie *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate komplexný pohľad na jednu z tradičných textilných techník. Osvojíte si technologický postup viazania sieťovacieho uzla, tvarovanie a vzorovanie čipkových motívov  sieťovaním ako aj technologický postup výšivky na sieti.

 • I. časť: sieťovanie (vzorovanie a tvarovanie)
 • II. časť: výšivka na sieti

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 18. 1. 2018 – 5. 4. 2018  
II. časť: 12. 4. 2018 – 14. 6. 2018  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Šúpoľové bábiky *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby šúpoľových bábik. Oboznámite sa s postupom spracovania a prípravy materiálu. Zhotovíte si figúrky mužské, ženské, zvieracie a drobné doplnky k nim.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Eva Švorcová
  10. 4. 2018 – 12. 6. 2018  

Streda 17.00 – 20.00 Eva Švorcová
  11. 4. 2018 – 13. 6. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Tenerify *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate komplexný pohľad na jednu z tradičných textilných techník. Osvojíte si technologický postup viazania tenerifového uzla, tvarovanie tenerify, vzorovanie stehmi a zostavenie čipkového motívu.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 13.00 – 15.00 Jarmila Rybánska
  9. 4.  2018 – 11. 6. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Tkanice *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze spoznáte predtkáčske techniky využívané na Slovensku. Naučíte sa technologické postupy výroby šnúr, pletencov a tkaníc pomocou doštičiek, kartičiek a krosienok. Osvojíte si poznatky o použití šnúr, pletencov a tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
  5. 10. 2017 – 7. 12. 2017  

Pondelok 13.00 – 15.00 Jarmila Rybánska
  15. 1. 2018 – 26. 3. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Tkanie na krosnách *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate základné znalosti o tradíciách tkania, druhoch tkanín, vzorovaní, regionálnych špecifikách a využití tkanín v súčasnosti. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Naučíte sa zabezpečiť všetky prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež získate vedomosti a zručnosti o tkaní z vlneného materiálu a z textilného odpadu. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Tkanie na krosnách I.: 30 hodín / 10 lekcií
 • Tkanie na krosnách II.: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

101 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, maximálne päť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 25. 9. 2017 – 4. 12. 2017  
I. časť: 15. 1. 2018 – 26. 3. 2018  
II. časť: 9. 4. 2018 – 11. 6. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Tvorba figurálnej sochy *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o rezbárskych technikách, tvarovaní dreva, technologických postupoch, o princípoch proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Naučíte sa zhotoviť figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  27. 9. 2017 – 6. 12. 2017  

Streda 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  11. 4. 2018 – 13. 6. 2018  

Pondelok 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  9. 4. 2018 – 11. 6. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Vianočné ozdoby

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené ozdoby na vianočný stromček zdobené rezbou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

36 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

7. 12. 2017, štvrtok 15.45 – 20.45 Michal Fiľo
8. 12. 2017, piatok 9.00 – 14.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Vianočné ozdoby z drôtu

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si účastníci osvoja základné princípy práce s drôtom a technologické postupy tvarovania drôtu. Naučia sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov a zhotovia si originálne vianočné ozdoby. Technologický postup výroby bude v kurze prispôsobený začiatočníkom.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií (intenzívne)

Cena kurzu

50 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

27. 11. 2017, pondelok 17.00 – 20.00 Marta Mesárošová
1. 12. 2017, piatok 16.00 – 19.00  
2. 12. 2017, sobota 9.00 – 12.00 a 12.30 – 15.30  
4. 12. 2017, pondelok 17.00 – 20.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Vylievanie cínom

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technológiou rezby a vylievania cínu do plochy a po obvode dreva. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami, ako aj techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas lektor

16. 2. 2018, piatok 12.30 – 20.30 Michal Hanula
17. 2. 2018, sobota 9.00 – 17.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Výroba z kože *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drobných úžitkových predmetov. Naučíte sa používať a aplikovať spôsoby výzdoby šitím a razením a takisto technologický postup šitia remienkom. Tiež sa naučíte použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: drobné úžitkové predmety
 • II. časť: mešec a krpce
 • III. časť: kapsa na rameno

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Výroba z kože I: 30 hodín / 10 lekcií
 • Výroba z kože II: 30 hodín / 10 lekcií
 • Výroba z kože III: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

134 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, maximálne šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
I. časť: 26. 9. 2017 – 5. 12. 2017  
II. časť: 16. 1. 2018 – 27. 3. 2018  
III. časť: 10. 4. 2018 – 26. 6. 2018  

Streda 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
I. časť: 27. 9. 2017 – 6. 12. 2017  
II. časť: 17. 1. 2018 – 28. 3. 2018  
III. časť: 11. 4. 2018 – 13. 6. 2018  

Štvrtok 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
I. časť: 5. 10. 2017 – 7. 12. 2017  
II. časť: 18. 1. 2018 – 5. 4. 2018  
III. časť: 12. 4. 2018 – 14. 6. 2018  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Výroba zo slamy

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby ozdôb zo slamy a rôzne techniky pletenia. Naučíte sa vytvárať širokú škálu tvarov a druhov, zhotovíte si pletené ozdoby a ozdoby zo žehlenej slamy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

57 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas lektor

29. 11. 2017, streda 16.00 – 20.00 Pavol Gregor
30. 11. 2017, štvrtok 13.00 – 20.30  
1. 12. 2017, piatok 14.00 – 18.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Výroba zo slamy – nadstavbový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby ozdôb zo slamy a rôzne techniky pletenia. Naučíte sa vytvárať širokú škálu tvarov a druhov, zhotovíte si pletené ozdoby a ozdoby zo žehlenej slamy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

57 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas lektor

8. 11. 2017, streda 16.00 – 20.00 Pavol Gregor
9. 11. 2017, štvrtok 13.00 – 20.30  
10. 11. 2017, piatok 13.00 – 17.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Výšivka krivou ihlou *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou a tradíciou vyšívania krivou ihlou na Slovensku. Naučíte sa pripraviť si rám na vyšívanie, predkresliť si vzor a spájať jednotlivé vzory. Osvojíte si technologické postupy vyšívania retiazky, dierok a ich výplní krivou ihlou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 19.30 Alena Hlucháňová
  26. 9. 2017 – 5. 12. 2017   
  16. 1. 2018 – 27. 3. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Výšivka krivou ihlou – Nadstavbový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zakomponovať jednotlivé typy vzorov do plochy. Využijete schopnosti nadobudnuté v prvej časti kurzu a zhotovíte si funkčne-dekoratívny doplnok – vankúš.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých a nadväzuje na kurz Výšivka krivou ihlou.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 15.00 – 17.00 Alena Hlucháňová
  10. 4. 2018 – 26. 6. 2018  

Utorok 17.30 – 19.30 Alena Hlucháňová
  10. 4. 2018 – 26. 6. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Základy drevorezby *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si technologické postupy rezbárskej výroby pomocou linkorezu a vruborezu - práca s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Vyhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

99 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  26. 9. 2017 – 5. 12. 2017  
  16. 1. 2018 – 27. 3. 2018  
  10. 4. 2018 – 26. 6. 2018  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Základy paličkovania čipiek *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte techniku paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Taktiež sa naučíte rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. Kurz je rozdelený na tri časti (Základy paličkovanej čipky I, II, III), v ktorých sa postupne naučíte technologický postup pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky.

 • I. časť: pásiková čipka
 • II. časť: pásiková / mnohopárová čipka
 • III. časť: mnohopárová čipka

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Základy paličkovania čipiek I: 20 hodín / 10 lekcií
 • Základy paličkovania čipiek II: 20 hodín / 10 lekcií
 • Základy paličkovania čipiek III: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 27. 9. 2017 – 6. 12. 2017  
II. časť: 17. 1. 2018 – 28. 3. 2018  
III. časť: 11. 4. 2018 – 13. 6. 2018  

Pondelok 17.30 – 19.30 Zuzana Chovancová
I. časť: 25. 9. 2017 – 4. 12. 2017  
II. časť: 15. 1. 2018 – 26. 3. 2018  
III. časť: 9. 4. 2018 – 11. 6. 2018  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.


» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Zápästková technika II. *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate znalosti o tkaní na forme zápästkovou technikou. Osvojíte si technologické postupy pletenia zápästkov a rukavíc na forme a pletenia textílií na ráme. Naučíte sa viaceré techniky vzorovania tkaniny: zvislé vzorovanie, pásy, kocky, hrebienok, rybací pacer, páskový vzor, vzor do písmena V, rybia kosť. Kurz je rozdelený na dve časti:

 • II. časť: rukavice - pletenie na forme

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov prvej časti kurzu Zápästková technika.

 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • Zápästková technika II. : 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 13.00 – 15.00 Jarmila Rybánska
II. časť: 25. 9.  2017 – 4. 12. 2017  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Zdobenie kraslíc *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tradičnými technikami zdobenia kraslíc: farbením, voskovaním pomocou špendlíka, batikovaním, vyškrabovaním, leptaním, odrôtovaním a rôznymi typmi oblepovania kraslíc. Naučíte sa tiež pripraviť si materiál a pomôcky potrebné pre jednotlivé výzdobné techniky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

103 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Zdenka Jurkovičová
  16. 1. 2018 – 27. 3. 2017  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Zdobenie medovníkov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

16 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

1. 12. 2017, piatok 12.30 – 15.30 Mariana Kočišíková
1. 12. 2017, piatok 16.00 – 19.00  
2. 12. 2017, sobota 9.30 – 12.30  
2. 12. 2017, sobota 13.00 – 16.00  
4. 12. 2017, pondelok 16.00 – 19.00  
8. 12. 2017, piatok 16.00 – 19.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam

 

 

 

Zdobenie medovníkov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými jarnými a veľkonočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

16 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, sedem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

12. 3. 2018, pondelok 17.00 – 20.00 Mariana Kočišíková
19. 3. 2018, pondelok 17.00 – 20.00  
26. 3. 2018, pondelok 17.00 – 20.00  

» Prihlásiť sa na kurz späť na zoznam