Zoznam kurzov v Bratislave – školský rok 2018/2019

 

Kalendár kurzov na školský rok 2018/2019

 

Akreditované kurzy

  Jesenný trimester
(24. 9. 2018 – 7. 12. 2018)
Zimný trimester
(14. 1. 2019 – 29. 3. 2019)
Jarný trimester
(1. 4. 2019 – 19. 6. 2019)
Batika *      
Drotárske techniky *    
Drôtený šperk *  
Maľba na sklo *      
Plstenie *      
Regionálne typy paličkovania čipiek *  
Strapce *      
Šúpoľové bábiky *      
Tkanie na krosnách I. *    
Tkanie na krosnách II. *      
Výšivka krivou ihlou *      
Základy drevorezby *      
Základy paličkovania čipiek *  

* Kurzy sú akreditované v oblasti celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 
 

Záujmové kurzy

  Jesenný trimester
(24. 9. 2018 – 7. 12. 2018)
Zimný trimester
(14. 1. 2019 – 29. 3. 2019)
Jarný trimester
(1. 4. 2019 – 19. 6. 2019)
Batika      
Drotárske techniky    
Drotárske techniky – N – 3 typy obj.  
Hrnčiarska výroba  
Hrnčiarska výroba      
Krojová výroba      
Maľba na sklo      
Paličkovanie čipiek – N  
Plstenie      
Spojovacie švíky      
Spriadanie vlny      
Spriadanie vlny a Výroba vlnenej kapsy    
Tkanice      
Tkanie na kartičkách      
Tkanie na ráme      
Tvorba figurálnej sochy      
Vyšívaná nástenka      
Výroba z kože  
Základy drevorezby      
Zdobenie kraslíc      

Intenzívne kurzy – jesenný trimester

  Jesenný trimester
(24. 9. 2018 – 7. 12. 2018)
   
Betlehem zo šúpolia 28. 11. 2018 – 6. 12. 2018  
Ošatka zo slamy 3. 10. 2018 – 17. 10. 2018  
Tvorba zo slamy – začiatočníci 21. 11 2018 – 23. 11. 2018  
Tvorba zo slamy – Nadstavbový kurz II. 14. 11. 2018 – 16. 11. 2018  
Vianočné ozdoby z dreva 5. 12. 2018 – 7. 12. 2018  
Vianočné ozdoby z drôtu 19. 11., 23. 11., 26. 11., 30. 11., 7. 12. 2018  

Intenzívne kurzy – zimný trimester

  Zimný trimester
(14. 1. 2019 – 29. 3. 2019)
   
Drôtený šperk – intenzívny kurz 14. 1. 2019, 16. 1. 2019  
Krojová výroba – víkendový kurz 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4. 2019  
Krojovaná záložka 9. 1. 2019, 10. 1. 2019  
Pletenie z prútia 31. 1. – 1. 2. 2019, 8. 2. 2019, 14. 2. – 15. 2. 2019  

Intenzívne kurzy – jarný trimester

  Jarný trimester
(1. 4. 2019 – 19. 6. 2019)
   
Drevená hračka – koník 4. 4. – 5. 4. 2019, 11. 4. – 12. 4. 2019  
Krojovaná záložka 17. 5. 2019  
Zdobenie medovníkov – jarné motívy 4. 4. 2019, 5. 4. 2019  
 
 

 

Ku kurzom jarného trimestra (1. 4. 2019 – 19. 6. 2019) bolo prihlasovanie spustené dňa 15. februára 2019. Voľné miesta máme v nasledujúcich kurzoch:

 • Hrnčiarska výroba (13:00 – 15:00)
 • Batika – POSLEDNÉ MIESTO
 • Vyšívaná nástenka (13:00 – 15:00)
 • Zdobenie medovníkov – jarné (všetky termíny)
 • Krojová výroba – víkend (9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6.4.2019 / 8.30 – 15.00)
 • Krojovaná záložka (17.5.2019)
 

 

 

 

Batika *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Viac informácii

 

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite sa s tradíciou a históriou farbenia látok technikou batikovania. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné pomôcky na jednotlivé typy batiky. Osvojíte si technologické postupy vzorovania textílií viazaním, skladaním, šitím, voskovaním, sypaním a odfarbovaním.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

71 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šest až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
  27. 9. 2018 – 6. 12. 2018  

 

 

 

Batika

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite sa s tradíciou a históriou farbenia látok technikou batikovania. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné pomôcky na jednotlivé typy batiky. Osvojíte si technologické postupy vzorovania textílií viazaním, skladaním, šitím, voskovaním, sypaním a odfarbovaním.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

71 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šest až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 19.30 Tatiana Zaťková
  1. 4. 2019 – 10. 6. 2019  

 

 

 

Betlehem zo šúpolia

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby šúpoľových bábik. Oboznámite sa s postupom spracovania a prípravy materiálu. Zhotovíte si kompletný Betlehem zo šúpolia.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

54 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda, štvrtok, piatok 17.00 – 20.00 Eva Švorcová
  28. 11., 29. 11., 30. 11., 5. 12., 6. 12. 2018  

 

 

 

Drevená hračka – koník

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si hračku z dreva – koníka.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

44 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok št: 14.00 – 20.00, pia: 9.00 – 15.00 Jana Majerská
  4. 4., 5. 4. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok št: 14.00 – 20.00, pia: 9.00 – 15.00 Jana Majerská
  11. 4., 12. 4. 2019  

 

 

 

Drotárske techniky *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Viac informácii

 

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom, technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

 • I. časť: tradičné postupy pletenia, výroba úžitkových a ozdobných predmetov (vešiak, miska), techniky opletania nádob
 • II. časť: výroba 3D objektu / zoomorfný motív

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

Cena spolu za kurz: 224 €

 • I. časť: 112 €
 • II. časť: 112 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 20.30 Lucia Maňková
I. časť: 26. 9. 2018 – 5. 12. 2018  
II. časť: 16. 1. 2019 – 27. 3. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

 

 

 

Drotárske techniky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom, technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

 • I. časť: tradičné postupy pletenia, výroba úžitkových a ozdobných predmetov (vešiak, miska), techniky opletania nádob
 • II. časť: výroba 3D objektu / zoomorfný motív

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

Cena spolu za kurz: 224 €

 • I. časť: 112 €
 • II. časť: 112 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Marta Mesárošová
I. časť: 11. 10. 2018 – 20. 12. 2018  
II. časť: 17. 1. 2019 – 28. 3. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

 

 

 

Drotárske techniky – nadstavbový kurz – 3 typy objektov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o technologických postupoch tvarovania 3D objektov z drôtu. Naučíte sa zhotoviť figurálny, zoomorfný alebo architektonický objekt z drôtu max. rozmerov 30x30x30 cm.

 • I. časť: architektonický objekt
 • II. časť: zoomorfný objekt
 • III. časť: figurálna plastika

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.
Kurz je určený pre absolventov kurzu Drotárske techniky N.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

Cena spolu za kurz: 360 €

 • I. časť: 120 €
 • II. časť: 120 €
 • III. časť: 120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.15 – 20.15 Dagmar Juríková
I. časť: 24. 9. 2018 – 26. 11. 2018  
II. časť: 14. 1. 2019 – 25. 3. 2019  
III. časť: 1. 4. 2019 – 10. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

 

 

 

Drôtený šperk *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé typy drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov.

 • I. časť: šperky / objekty s prvkami drotárskych techník
 • II. časť: šperky / objekty s prvkami textilných techník
 • III. časť: šperky / šperkovnica s prvkami košikárskych techník a filigránu

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

Cena spolu za kurz: 228 €

 • I. časť: 76 €
 • II. časť: 76 €
 • III. časť: 76 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 19.30 Marta Mesárošová
I. časť: 25. 9. 2018 – 27. 11. 2018  
II. časť: 15. 1. 2019 – 26. 3. 2019  
III. časť: 2. 4. 2019 – 11. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 18.00 Marta Mesárošová
I. časť: 26. 9. 2018 – 5. 12. 2018  
II. časť: 16. 1. 2019 – 27. 3. 2019  
III. časť: 3. 4. 2019 – 19. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 19.30 Marta Mesárošová
I. časť: 27. 9. 2018 – 6. 12. 2018  
II. časť: 17. 1. 2019 – 28. 3. 2019  
III. časť: 4. 4. 2019 – 13. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

 

 

 

Drôtený šperk – intenzívny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze, ktorý je vhodný ako vianočný darček, si účastníci počas 3 hodín vytvoria dva šperky – náramok a náušnice a oboznámia sa s tradíciou šperkárstva na Slovensku.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

33 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Marta Mesárošová
  14. 1. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Marta Mesárošová
  16. 1. 2019  

 

 

 

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Hrnčiarska výroba I.: 20 hodín / 10 lekcií
 • Hrnčiarska výroba II.: 20 hodín / 10 lekcií
 • Hrnčiarska výroba III.: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

Cena spolu za kurz: 402 €

 • I. časť: 134 €
 • II. časť: 134 €
 • III. časť: 134 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, maximálne šesť účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.15 – 18.15 Peter Ďureje
I. časť: 26. 9. 2018 – 5. 12. 2018  
II. časť: 16. 1. 2019 – 27. 3. 2019  
III. časť: 3. 4. 2019 – 19. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 18.30 – 20.30 Peter Ďureje
I. časť: 26. 9. 2018 – 5. 12. 2018  
II. časť: 16. 1. 2019 – 27. 3. 2019  
III. časť: 3. 4. 2019 – 19. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 19.30 Lucia Fabiánová
I. časť: 27. 9. 2018 – 6. 12. 2018  
II. časť: 17. 1. 2019 – 28. 3. 2019  
III. časť: 4. 4. 2019 – 13. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

 

 

 

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, ako aj iných keramických odvetviach. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

134 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, maximálne šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 13.00 – 15.00 Lucia Fabiánová
  1. 4. 2019 – 10. 6. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 13.00 – 15.00 Lucia Fabiánová
  14. 1. 2019 – 25. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.15 – 18.15 Jarmila Hauková
  15. 1. 2019 – 26. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 13.00 – 15.00 Lucia Fabiánová
  24. 9. 2018 – 26. 11. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.45 – 19.45 Jarmila Hauková
  24. 9. 2018 – 26. 11. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.15 – 18.15 Jarmila Hauková
  25. 9. 2018 – 27. 11. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 18.30 – 20.30 Jarmila Hauková
  25. 9. 2018 – 27. 11. 2018  

 

 

 

Krojová výroba

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické šitia krojov a zhotovíte si sukňu, zásteru oplecko a lajblík.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí ovládajú prácu na šijacom stroji.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa látku na ušitie jednotlivých krojových súčastí.

Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Kurz otvárame pre 5-6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 19.00 Jana Milatová
  1. 2. – 12. 4. 2019  

 

 

 

Krojová výroba – víkendový kurz

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické šitia krojov a zhotovíte si sukňu, zásteru oplecko a lajblík.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí ovládajú prácu na šijacom stroji.

Rozsah kurzu

30 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa látku na ušitie jednotlivých krojových súčastí.

Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Kurz otvárame pre 5-6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.30 – 15.00 Žaneta Páleniková
  9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4. 2019  

 

 

 

Krojovaná záložka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze, ktorý je vhodný ako vianočný darček, si účastníci počas 3 hodín vytvoria tradičnú tkanicu, spoznajú predtkáčske techniky využívané na Slovensku a pomocou krojovanej postavičky vytvoria originálne záložky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

33 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Jarmila Rybánska
  9. 1. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.00 – 19.00 Jarmila Rybánska
  10. 1. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 19.00 Jarmila Rybánska
  17. 5. 2019  

 

 

 

Maľba na sklo *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

 

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autorov v minulosti i dnes. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, reprodukciu so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

110 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Michal Škrovina
  14. 1. 2019 – 25. 3. 2019  

 

 

 

Maľba na sklo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autoroch v minulosti i dnes. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, reprodukciu so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

110 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Michal Škrovina
  1. 4. 2019 – 10. 6. 2019  

 

 

 

Ošatka zo slamy

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte čistiť slamu, budete ovládať základné postupy práce so slamou a vyrobíte si slamenú ošatku.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

62 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.00 – 20.00 Jozef Boďa
  3. 10., 10. 10., 17. 10. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.00 – 20.00 Jozef Boďa
  24. 10., 7. 11., 14. 11. 2018  

 

 

 

Paličkovanie čipiek – Nadstavbový kurz

 

Čo sa na kurze naučím?

Technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky stredného a východného Slovenska, tvorba vzorkovníku, kreslenie návrhu čipiek, paličkovanie čipiek podľa návrhu.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Regionálne typy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

 • I. časť: pokročilí
 • II. časť: pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

Cena spolu za kurz: 234 €

 • I. časť: 78 €
 • II. časť: 78 €
 • III. časť: 78 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 13.00 – 15.00 Jarmila Rybánska
I. časť: 27. 9. 2018 – 6. 12. 2018  
II. časť: 17. 1. 2019 – 28. 3. 2019  
III. časť: 4. 4. 2019 – 13. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

 

 

Pletenie z prútia

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte znalosti a postupy spracovania a prípravy materiálu. Osvojíte si jednotlivé technologické postupy pletenia košíkov: miska, okrúhly košík s 2 ušami, oválny košík s veľkým uchom.

 • I. časť: pletenie podložky a misky
 • II. časť: pletenie košíka s uchom, oválneho košíka s veľkým uchom

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a je fyzicky náročný (prsty, ruky). Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • Pletenie z prútia I. : 8 hodín / 2 lekcie (intenzívne)
 • Pletenie z prútia II. : 16 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

 • I. časť: 31 €
 • II. časť: 61 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok št: 17.00 – 20.00, pia: 9.00 – 14.30 Pavol Vrtich
I. časť 31. 1., 1. 2. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 9.00 – 17.30 Pavol Vrtich
I. časť 8. 2. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok št: 10.00 – 18.30, pia: 10.00 – 18.30 Pavol Vrtich
II. časť 14. 2., 15. 2. 2019  

 

 

 

Plstenie

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou spracovania ovčieho rúna, s jeho farbením, s jednotlivými technikami plstenia a ich využitím v súčasnosti. Osvojíte si techniku mokrého plstenia a plstenia za sucha pomocou plstiacej ihly a získate potrebné zručnosti pre výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

73 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 20.00 Katarína Podlucká
  18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2. 2019  

 

 

 

Plstenie *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou spracovania ovčieho rúna, s jeho farbením, s jednotlivými technikami plstenia a ich využitím v súčasnosti. Osvojíte si techniku mokrého plstenia a plstenia za sucha pomocou plstiacej ihly a získate potrebné zručnosti pre výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 5 lekcií (intenzívne)

Cena kurzu

73 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 20.00 Jarmila Rybánska
  15. 2., 22. 2., 8. 3., 15. 3., 22. 3. 2019  

 

 

 

Regionálne typy paličkovania čipiek *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v technike paličkovanej čipky a technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky v regionálnych variantoch. Kurz je rozdelený na tri časti:

 • I. časť: pásikové a mnohopárové čipky západného Slovenska
 • II. časť: banícke a roľnícke čipky stredného Slovenska
 • III. časť: čipky spišské, šarišské, gemerské východného Slovenska

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Základy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

Rozsah kurzu

 • Regionálne typy paličkovania čipiek I: 20 hodín / 10 lekcií
 • Regionálne typy paličkovania čipiek II: 20 hodín / 10 lekcií
 • Regionálne typy paličkovania čipiek III: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

Cena spolu za kurz: 234 €

 • I. časť: 78 €
 • II. časť: 78 €
 • III. časť: 78 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál.
Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 26. 9. 2018 – 5. 12. 2018  
II. časť: 16. 1. 2019 – 27. 3. 2019  
III. časť: 3. 4. 2019 – 19. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

 

 

 

Spojovacie švíky

Čo sa na kurze naučím?

Osvojíte si technologické postupy spájania dvoch kusov textílií pomocou ozdobných stehov. Naučíte sa rozlíšiť jednotlivé odlišnosti stehov vo väzbách, motívoch a vzoroch. Osvojíte si poznatky o použití spojovacích švíkov v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál.
Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
  4. 4. 2019 – 13. 6. 2019  

 

 

 

Spriadanie vlny

Čo sa na kurze naučím?

Čistenie a česanie surovej vlny.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

30 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Silvia Geringová
  15. 5. 2019 – 12. 6. 2019  

 

 

 

Spriadanie vlny a Výroba vlnenej kapsy

Čo sa na kurze naučím?

Čistenie a česanie surovej vlny, spracovanie vlny na výrobu vlnenej kapsičky a vlnenej tkanej kapsy.

 • I. časť: spriadanie vlny
 • II. časť: vlnená kapsička
 • III. časť: vlnená tkaná kapsa

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 15 hodín / 5 lekcií
 • II. časť: 15 hodín / 5 lekcií
 • III. časť: 15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

Cena spolu za kurz: 131 €

 • I. časť: 30 €
 • II. časť: 41 €
 • III. časť: 60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Silvia Geringová
I. časť: 26. 9. 2018 – 24. 10. 2018  
II. časť: 7. 11. 2018 – 5. 12. 2018  
III. časť: 16. 1. 2019 – 13. 2. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

 

 

 

Strapce *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate poznatky o technikách viazania strapcov, ukončovaní tkanín a ich využití v ľudovom prostredí. Osvojíte si technologické postupy viazania strapcov osnovnými niťami z textílie a viazania strapcov so samostatných nití. Naučíte sa viazať ozdobné siete tkáčskymi, ripsovými, plochými a ozdobnými uzlami.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
  17. 1. 2019 – 28. 3. 2019  

 

 

 

Šúpoľové bábiky *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby šúpoľových bábik. Oboznámite sa s postupom spracovania a prípravy materiálu. Zhotovíte si figúrky mužské, ženské, zvieracie a drobné doplnky k nim.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

108 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Eva Švorcová
  24. 9. 2018 – 26. 11. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Eva Švorcová
  25. 9. 2018 – 27. 11. 2018  

 

 

 

Tkanice

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze spoznáte predtkáčske techniky využívané na Slovensku. Naučíte sa technologické postupy výroby šnúr, pletencov a tkaníc pomocou doštičiek, kartičiek a krosienok. Osvojíte si poznatky o použití šnúr, pletencov a tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 19.30 Tatiana Zaťková
  24. 9. 2018 – 26. 11. 2018  

 

 

 

Tkanie na krosnách I. *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate základné znalosti o tradíciách tkania, druhoch tkanín, vzorovaní, regionálnych špecifikách a využití tkanín v súčasnosti. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Naučíte sa zabezpečiť všetky prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež získate vedomosti a zručnosti o tkaní z vlneného materiálu a z textilného odpadu.

 • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

 • Tkanie na krosnách I.: 30 hodín / 10 lekcií
 • Tkanie na krosnách II.: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

 • I. časť: 112 €
 • II. časť: 112 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.
Kurz je realizovaný v malej skupine, päť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 14. 1. 2019 – 25. 3. 2019  
II. časť: 1. 4. 2019 – 10. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

 

 

 

Tkanie na krosnách II. *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate základné znalosti o tradíciách tkania, druhoch tkanín, vzorovaní, regionálnych špecifikách a využití tkanín v súčasnosti. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Naučíte sa zabezpečiť všetky prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež získate vedomosti a zručnosti o tkaní z vlneného materiálu a z textilného odpadu. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Tkanie na krosnách I.

Rozsah kurzu

 • Tkanie na krosnách II.: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

112 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.
Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Jarmila Rybánska
II. časť: 24. 9. 2018 – 26. 11. 2018  

 

 

 

Tkanie na ráme

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate poznatky o technikách gobelínovej tvorby na Slovensku. Osvojíte si technologické postupy vzorovania gobelínu pomocou spájania útkov. Naučíte sa pripraviť si predlohy vzorov a použiť vhodný materiál a pracovné pomôcky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 15 lekcií

Cena kurzu

93 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 15.00 – 17.00 Jarmila Rybánska
  17. 1. 2019 – 9. 5. 2019  

 

 

 

Tkanie na kartičkách

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze spoznáte predtkáčske techniky využívané na Slovensku. Naučíte sa technologické postupy výroby šnúr, pletencov a tkaníc pomocou kartičiek. Osvojíte si poznatky o použití šnúr, pletencov a tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

36 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 15.00 – 17.00 Jarmila Rybánska
  16. 5. 2019 – 13. 6. 2019  

 

 

 

Tvorba figurálnej sochy

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o rezbárskych technikách, tvarovaní dreva, technologických postupoch, o princípoch proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Naučíte sa zhotoviť figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

107 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  1. 4. 2019 – 10. 6. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  3. 4. 2019 – 19. 6. 2019  

 

 

 

Tvorba zo slamy – začiatočníci

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby ozdôb zo slamy a rôzne techniky pletenia. Naučíte sa vytvárať širokú škálu tvarov a druhov, zhotovíte si pletené ozdoby a ozdoby zo žehlenej slamy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený absolventom kurzu Výroba zo slamy pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

62 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda, štvrtok, piatok St a Št: 16.00 – 20.00, Pia: 9.00 – 16.00 Pavol Gregor
  21. 11., 22. 11., 23. 11. 2018  

 

 

 

Tvorba zo slamy – Nadstavbový kurz II.

Čo sa na kurze naučím?

Pletené podložky zo slamy na suché aranžovanie, plošné výrobky zo žehlenej slamy, rôzne figúrky zo slamy, malé dožinkové úplety.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.
Kurz je určený absolventom kurzu Výroba zo slamy pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

62 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda, štvrtok, piatok St: 16.00 – 20.00, Št: 13.00 – 20.30, Pia: 10.00 – 14.00 Pavol Gregor
  14. 11., 15. 11., 16. 11. 2018  

 

 

 

Vianočné ozdoby z dreva

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené ozdoby na vianočný stromček zdobené rezbou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

12 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

44 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda, štvrtok, piatok St: 16.00 – 20.00, Št: 16.00 – 20.00, Pia: 16.00 – 20.00 Petra Harnúšková
  5. 12. 2018 – 7. 12. 2018  

 

 

 

Vianočné ozdoby z drôtu

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si účastníci osvoja základné princípy práce s drôtom a technologické postupy tvarovania drôtu. Naučia sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov a zhotovia si originálne vianočné ozdoby. Technologický postup výroby bude v kurze prispôsobený začiatočníkom.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií (intenzívne)

Cena kurzu

55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok a piatok   Marta Mesárošová
19. 11. 2018 17.00 – 20.00  
23. 11. 2018 15.00 – 18.00  
26. 11. 2018 17.00 – 20.00  
30. 11. 2018 15.00 – 18.00  
7. 12. 2018 15.00 – 18.00  

 

 

 

Vyšívaná nástenka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné princípy vyšívania – stonkový steh a krížikovú výšivku. Vytvoríte si tradičnú vyšívanú nástenku, ktorá bola častým ozdobným prvkom v príbytkoch našich starých mám.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 13.00 – 15.00 Alena Hlucháňová
  2. 4. 2019 – 11. 6. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 18.15 – 20.15 Alena Hlucháňová
  2. 4. 2019 – 11. 6. 2019  

 

 

 

Výroba z kože

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drobných úžitkových predmetov. Naučíte sa používať a aplikovať spôsoby výzdoby šitím a razením a takisto technologický postup šitia remienkom. Tiež sa naučíte použiť vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: drobné úžitkové predmety
 • II. časť: mešec a krpce
 • III. časť: kapsa na rameno

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Výroba z kože I: 30 hodín / 10 lekcií
 • Výroba z kože II: 30 hodín / 10 lekcií
 • Výroba z kože III: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

Cena spolu za kurz: 520 €

 • I. časť: 154 €
 • II. časť: 180 €
 • III. časť: 186 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, maximálne šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
I. časť: 25. 9. 2018 – 27. 11. 2018  
II. časť: 15. 1. 2019 – 26. 3. 2019  
III. časť: 2. 4. 2019 – 11. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
I. časť: 26. 9. 2018 – 5. 12. 2018  
II. časť: 16. 1. 2019 – 27. 3. 2019  
III. časť: 3. 4. 2019 – 19. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Jiří Halámek
I. časť: 27. 9. 2018 – 6. 12. 2018  
II. časť: 17. 1. 2019 – 28. 3. 2019  
III. časť: 4. 4. 2019 – 13. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

 

 

 

Výšivka krivou ihlou *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou a tradíciou vyšívania krivou ihlou na Slovensku. Naučíte sa pripraviť si rám na vyšívanie, predkresliť si vzor a spájať jednotlivé vzory. Osvojíte si technologické postupy vyšívania retiazky, dierok a ich výplní krivou ihlou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 18.15 – 20.15 Alena Hlucháňová
  25. 9. 2018 – 27. 11. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 13.00 – 15.00 Alena Hlucháňová
  15. 1. 2019 – 26. 3. 2019  

 

 

 

Základy drevorezby *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si technologické postupy rezbárskej výroby pomocou linkorezu a vruborezu - práca s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Vyhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

112 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  25. 9. 2018 – 27. 11. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  16. 1. 2019 – 27. 3. 2019  

 

 

 

Základy drevorezby

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si technologické postupy rezbárskej výroby pomocou linkorezu a vruborezu - práca s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Vyhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

112 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  24. 9. 2018 – 26. 11. 2018  

 

 

 

Základy paličkovania čipiek *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte techniku paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Taktiež sa naučíte rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. Kurz je rozdelený na tri časti (Základy paličkovanej čipky I, II, III), v ktorých sa postupne naučíte technologický postup pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky.

 • I. časť: pásiková čipka
 • II. časť: pásiková / mnohopárová čipka
 • III. časť: mnohopárová čipka

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

Cena spolu za kurz: 210 €

 • I. časť: 70 €
 • II. časť: 70 €
 • III. časť: 70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.
Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 13.00 – 15.00 Jarmila Rybánska
I. časť: 24. 9. 2018 – 26. 11. 2018  
II. časť: 14. 1. 2019 – 25. 3. 2019  
III. časť: 1. 4. 2019 – 10. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 18.00 Oľga Fratričová
I. časť: 25. 9. 2018 – 27. 11. 2018  
II. časť: 15. 1. 2019 – 26. 3. 2019  
III. časť: 2. 4. 2019 – 11. 6. 2019  

Zaslaním vyplnenej prihlášky sa prihlasujete na všetky časti kurzu.

 

 

 

Zdobenie medovníkov – jarné motívy

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými jarnými a veľkonočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

21 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, sedem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 13.30 – 16.30 Janka Dubašáková
  4. 4. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Janka Dubašáková
  4. 4. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 13.30 – 16.30 Janka Dubašáková
  5. 4. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 17.00 – 20.00 Janka Dubašáková
  5. 4. 2019  

 

 

 

Zdobenie kraslíc

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tradičnými technikami zdobenia kraslíc: farbením, voskovaním pomocou špendlíka, batikovaním, vyškrabovaním, leptaním, odrôtovaním a rôznymi typmi oblepovania kraslíc. Naučíte sa tiež pripraviť si materiál a pomôcky potrebné pre jednotlivé výzdobné techniky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

108 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až sedem účastníkov.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Zdenka Jurkovičová, Anna Valterová
  15. 1. 2019 – 26. 3. 2019