Zoznam kurzov v Bratislave – školský rok 2020/2021

 

Kalendár kurzov na školský rok 2020/2021

 
 

Zoznam kurzov

  Jesenný trimester
(21. 9. – 4. 12. 2020)
Zimný trimester
(18. 1. – 9. 4. 2021)
Jarný trimester
(12. 4. – 18. 6. 2021)
Základy paličkovania čipiek  
Regionálne typy paličkovania čipiek    
Paličkovanie čipiek – N – stredné, východné Slovensko  
Tkanie na krosnách    
Tkanie na krosnách – šál      
Tkanie na kartičkách      
Tkanie na krosnách – taška      
Výšivka krivou ihlou      
Výšivka z Vajnor – novinka      
Spriadanie vlny      
Krojová výroba      
Krojová výroba – mužský kroj      
Zápästky      
Zápästková technika – Rukavice      
Batikovanie      
Gatry    
Tkanice      
Vyšívaná nástenka      
Plstenie      
Vlnené papuče      
Hrnčiarska výroba  
Hrnčiarska výroba      
Hrnčiarska výroba – víkend      
Drotárske techniky    
Drotárske techniky – nadstavbový kurz      
Drotárske techniky – N – 3 typy objektov P  
Drôtený šperk  
Základy drevorezby      
Tvorba figurálnej sochy      
Drevený Betlehem I. – novinka      
Drevený Betlehem II. – novinka      
Drevená hračka – zvieratká      
Črpačka      
Vianočné ozdoby z dreva      
Vianočné ozdoby z drôtu      
Maľba na sklo      
Šúpoľové bábiky      
Šúpoľový Betlehem – novinka      
Ošatka zo slamy – oválna ošatka      
Ošatka zo slamy – oválna ošatka      
Pletenie zo slamy      
Pletenie z prútia I.      
Pletenie z prútia II.      
Zdobenie medovníkov – adventný veniec – novinka      
Medovníková chalúpka      
Zdobenie medovníkov – vianočné      
Zdobenie medovníkov – jarné      
Zdobenie kraslíc      
Zdobenie kraslíc drôtovaním      
Výroba korbáčov      
 
 

Základy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Naučíte sa rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. V troch na seba nadväzujúcich častiach si postupne osvojíte technologický postup pletenia väzieb a pásikovej/mnohopárovej čipky.

 • I. časť: pásiková čipka
 • II. časť: pásiková/mnohopárová čipka
 • III. časť: mnohopárová čipka

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

240 € celý kurz (80 € jedna časť – možnosť 3 splátok po 80 € september/december/marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.00 Oľga Fratričová
I. časť: 5. 10. 2020 – 7. 12. 2020  
II. časť: 18. 1. 2021 – 29. 3. 2021  
III. časť: 12. 4. 2021 – 14. 6. 2021  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  
II. časť: 20. 1. 2021 – 31. 3. 2021  
III. časť: 14. 4. 2021 – 16. 6. 2021  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Regionálne typy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v technike paličkovanej čipky a osvojíte si technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky v regionálnych variantoch. Kurz je rozdelený na tri časti, v tomto školskom roku ponúkame prvé dve časti:

 • I. časť: pásikové a mnohopárové čipky západného Slovenska
 • II. časť: banícke a roľnícke čipky stredného Slovenska

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Základy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

170 € dve časti (85 € jedna časť – možnosť splátok po 85 € december/marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 18.00 Oľga Fratričová
I. časť: 19. 1. 2021 – 30. 3. 2021  
II. časť: 13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Paličkovanie čipiek – N – stredné/východné Slovensko

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky stredného a východného Slovenska. Naučíte sa kresliť návrhy čipiek, paličkovať podľa nich a vytvoríte si vzorkovník.

 • I. časť: Staré hory, Špania dolina, Liptov
 • II. časť: Hont, Kremnica, banícka čipka
 • III. časť: Spiš, Gemer, Šariš

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Regionálne typy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

255 € celý kurz (85 € jedna časť – možnosť 3 splátok po 85 € september/december/marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 12.30 – 14.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 24. 9. 2020 – 3. 12. 2020  
II. časť: 21. 1. 2021 – 1. 4. 2021  
III. časť: 15. 4. 2021 – 17. 6. 2021  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Tkanie na krosnách

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tkáčskou tradíciou, druhmi tkanín, vzorovaním a regionálnymi špecifikami. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Osvojíte si prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež sa naučíte tkať z vlneného materiálu a textilného odpadu.

 • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom
 • II. časť: vzorovanie tkanín preberaním, brožovaním a ažúry

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

270 € celý kurz  (135 € jedna časť – možnosť 2 splátok po 135 € december/marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 18. 1. 2021 – 29. 3. 2021  
II. časť: 12. 4. 2021 – 14. 6. 2021  

Tkanie na krosnách – šál

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom snovania, navíjania osnovy a tkania na krosnách a utkáte si šál z vlneného materiálu.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

 70 € 

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok, streda, štvrtok 15.00 – 20.00 Jarmila Rybánska
  7. 12, 9. 12., 10. 12. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Tkanie na kartičkách

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s predtkáčskymi technikami a osvojíte si technologické postupy výroby tkaníc pomocou kartičiek. 

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

40 € 

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
  21. 9. 2020 – 19. 10. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Tkanie na krosnách – taška

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom snovania, navíjania osnovy a tkania na krosnách a zhotovíte si tašku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií 

Cena kurzu

70 €  

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Jarmila Rybánska
  26. 10. 2020 – 23. 11. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Výšivka krivou ihlou

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou a tradíciou vyšívania krivou ihlou na Slovensku. Naučíte sa pripraviť si rám na vyšívanie, predkresliť si vzor a spájať jednotlivé vzory. Osvojíte si technologické postupy vyšívania retiazky, dierok a ich výplní krivou ihlou.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

75 €  

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 13.30 – 15.30 Alena Hlucháňová
  22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 13.30 – 15.30 Alena Hlucháňová
  13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  
    Pripravujeme

Výšivka z Vajnor – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s farebnou škálou a ornamentálnymi prvkami výšivky z Vajnor. Osvojíte si technologické postupy vyšívania a vyšijete si rôzne typy vajnorských vtáčikov.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

75 €  

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 18.00 Alena Hlucháňová
  22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 13.30 – 15.30 Alena Hlucháňová
  19. 1. 2021 – 30. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 18.00 Alena Hlucháňová
  13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  
    Pripravujeme

Spriadanie vlny

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s postupom prípravy a čistenia ovčieho rúna. Osvojíte si technologické postupy česania vlny na hrebeni, krampliach a česačke a spriadania vlny na vretienku a kolovrátku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.30 Ľubica Noemi Kováčiková
  23. 10. 2020 – 24. 10. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Krojová výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si strih a osvojíte si technologické postupy šitia kroja. Zhotovíte si sukňu, zásteru, oplecko a lajblík.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí ovládajú prácu na šijacom stroji.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa látku na ušitie jednotlivých krojových súčiastok. Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 19.00 Jana Milatová
  25. 9. 2020 – 4. 12. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Krojová výroba – mužský kroj

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte pripraviť si strih a osvojíte si technologické postupy šitia kroja. Zhotovíte si košeľu, vestu a nohavice.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí ovládajú prácu na šijacom stroji.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa látku na ušitie jednotlivých krojových súčiastok. Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 5 – 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 19.00 Jana Milatová
  22. 1. 2021 – 9. 4. 2021  

Zápästky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite so zápästkovou technikou. Naučíte sa pripraviť si osnovu na forme, osvojíte si technologický postup pletenia zápästkov a rôzne typy vzorovania. Zhotovíte si zápästok.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

80 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
  24. 9. 2020 – 3. 12. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Zápästková technika – Rukavice

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite so zápästkovou technikou. Naučíte sa pripraviť si osnovu na forme, osvojíte si technologický postup pletenia zápästkovou technikou a rôzne typy vzorovania. Zhotovíte si rukavice.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
  21. 1. 2021 – 1. 4. 2021  

Batikovanie

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite sa s tradíciou a históriou farbenia látok technikou batikovania. Osvojíte si technologické postupy vzorovania textílií viazaním, skladaním, šitím, voskovaním, sypaním a odfarbovaním.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

80 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 19.30 Tatiana Zaťková
  23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Gatry

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s ozdobnými textilnými technikami vyšívaných gatier a šitej čipky. Osvojíte si techniky vyšívania gatier výplňou do otvorov a výplňou do vytiahnutej siete. Naučíte sa tiež zhotoviť šitú čipku a používať vhodný materiál a pracovné pomôcky na jednotlivé typy výšiviek.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

150 € celý kurz  (75 € jedna časť – možnosť 2 splátok po 75 € september/december)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 15.00 – 17.00 Jarmila Rybánska
I. časť: 24. 9. 2020 – 3. 12. 2020  
II. časť: 21. 1. 2021 – 1. 4. 2021  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Tkanice

Čo sa na tvorivej dielni naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o predtkáčskych technikách využívaných na Slovensku. Oboznámite sa s použitím šnúr, pletencov a tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti. Osvojíte si technologické postupy výroby šnúr, pletencov a tkaníc pomocou doštičiek a kartičiek.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je tvorivá dielňa určená?

Tvorivá dielňa je určená pre začiatočníkov.

Rozsah tvorivej dielne

20 hodín / 10 lekcií

Cena tvorivej dielne

80 €

V cene tvorivej dielne je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas dielne budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 – 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Tatiana Zaťková
  19. 1. 2021 – 30. 3. 2021  

 

Vyšívaná nástenka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné princípy vyšívania – stonkový steh a krížikovú výšivku. Vytvoríte si tradičnú vyšívanú nástenku, ktorá bola častým ozdobným prvkom v príbytkoch našich starých mám.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

75 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 18.00 Alena Hlucháňová
  19. 1. 2021 – 30. 3. 2021  

Plstenie

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou spracovania ovčieho rúna, s jeho farbením, s jednotlivými technikami plstenia a ich využitím v súčasnosti. Osvojíte si techniku mokrého plstenia a plstenia za sucha pomocou plstiacej ihly a získate potrebné zručnosti pre výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov, ktoré budete môcť uplatniť pri vlastnej tvorbe.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 6 lekcií – intenzívne

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 – 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Piatok, sobota Pia: 16.00 – 19.00, So: 10.00 – 14.00 / 10.00 – 13.00 Jarmila Rybánska
  29. 1. 2021 – 13. 2. 2021  

Vlnené papuče

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup výroby papúč z vlneného vlasu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

80 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 12.30 – 14.30 Jarmila Rybánska
  18. 1. 2021 – 29. 3. 2021  

 

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu. Zhotovíte si rôzne typy výrobkov: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

405 € celý kurz (135 € jedna časť – možnosť 3 splátok po 135 € september/december/ marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 19.30 Lucia Fabiánová
I. časť: 24. 9. 2020 – 3. 12. 2020  
II. časť: 21. 1. 2021 – 1. 4. 2021  
III. časť: 15. 4. 2021 – 17. 6. 2021  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, ako aj iných keramických odvetviach. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

135 €  

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  21. 9. 2020 – 23. 11. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 18.00 Beata Šajgaliková
  25. 9. 2020 – 4. 12. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  18. 1. 2021 – 29. 3. 2021  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  19. 1. 2021 – 30. 3. 2021  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  20. 1. 2021 – 31. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 18.00 Beata Šajgaliková
  22. 1. 2021 – 9. 4. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  12. 4. 2021 – 14. 6. 2021  
    Pripravujeme
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  
    Pripravujeme
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  14. 4. 2021 – 16. 6. 2021  
    Pripravujeme
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 18.00 Beata Šajgaliková
  16. 4. 2021 – 18. 6. 2021  
    Pripravujeme

Hrnčiarska výroba – víkend

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, ako aj iných keramických odvetviach. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

160 €  

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 17.00, 9.00 – 17.00, 9.00 – 16.00 Imre Molnár
  3. 10., 10. 10., 17. 10. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 17.00, 9.00 – 17.00, 9.00 – 16.00 Imre Molnár
  21. 11., 28. 11., 5. 12. 2020  

Drotárske techniky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou drotárstva, tradičným i súčasným sortimentom. Osvojíte si technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

 • I. časť: tradičné postupy pletenia, výroba úžitkových a ozdobných predmetov (vešiak, miska), techniky opletania nádob
 • II. časť: výroba 3D objektu (zoomorfný motív)

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

250 € celý kurz  (125 € jedna časť – možnosť 2 splátok po 125 € september/december)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Dagmar Juríková
I. časť: 22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
II. časť: 19. 1. 2021 – 30. 3. 2021  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Drotárske techniky – nadstavbový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby 3D objektov z drôtu. Zhotovíte si architektonický objekt z drôtu max. rozmerov 30x30x30 cm.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Dagmar Juríková
  13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  
    Pripravujeme

Drotárske techniky – N – 3 typy objektov (pokročilí)

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v tvorbe 3D objektov z drôtu. Zhotovíte si figurálny, zoomorfný a architektonický objekt z drôtu max. rozmerov 30x30x30 cm.

 • I. časť: architektonický objekt
 • II. časť: zoomorfný objekt
 • III. časť: figurálna plastika

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Drotárske techniky – N – 3 typy objektov.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

405 € celý kurz (135 € jedna časť – možnosť 3 splátok po 135 € september/december/marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Dagmar Juríková
I. časť: 23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  
II. časť: 20. 1. 2021 – 31. 3. 2021  
III. časť: 14. 4. 2021 – 16. 6. 2021  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Drôtený šperk

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. V troch na seba nadväzujúcich častiach sa naučíte používať jednotlivé typy drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov.

 • I. časť: šperky/objekty s prvkami drotárskych techník
 • II. časť: šperky/objekty s prvkami textilných techník
 • III. časť: šperky/objekty s prvkami košikárskych techník a filigránu

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

255 € celý kurz (85 € jedna časť – možnosť 3 splátok po 85 € september/december/marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 15.00 – 17.00 Marta Mesárošová
I. časť: 21. 9. 2020 – 23. 11. 2020  
II. časť: 18. 1. 2021 – 29. 3. 2021  
III. časť: 12. 4. 2021 – 14. 6. 2021  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 19.30 Marta Mesárošová
I. časť: 22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
II. časť: 19. 1. 2021 – 30. 3. 2021  
III. časť: 13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 19.30 Marta Mesárošová
I. časť: 23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  
II. časť: 20. 1. 2021 – 31. 3. 2021  
III. časť: 14. 4. 2021 – 16. 6. 2021  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Základy drevorezby

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a rezbárske techniky linkorez a vruborez. Zhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  18. 1. 2021 – 29. 3. 2021  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  
    Pripravujeme
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  14. 4. 2021 – 16. 6. 2021  
    Pripravujeme

Tvorba figurálnej sochy

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s rezbárskymi technikami, tvarovaním dreva a princípmi proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  21. 9. 2020 – 23. 11. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  19. 1. 2021 – 30. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  20. 1. 2021 – 31. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  12. 4. 2021 – 14. 6. 2021  
    Pripravujeme

Drevený Betlehem I. – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a zdobenia rezbou a povrchovú úpravu dreva. Zhotovíte si drevený betlehem podľa pripraveného návrhu.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

49 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok 14.00 – 20.00 Jana Majerská
  19. 11., 20. 11. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Drevený Betlehem II. – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a zdobenia rezbou a povrchovú úpravu dreva. Zhotovíte si druhú časť betlehemu podľa pripraveného návrhu.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

49 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok 14.00 – 20.00 Jana Majerská
  26. 11., 27. 11. 2020  

Drevená hračka – zvieratká

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si hračku z dreva v tvare zvieratka.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

49 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok, piatok Št: 14.00 – 20.00, Pia: 9.00 – 15.00 Jana Majerská
  25. 2. 2021, 26. 2. 2021  

Črpačka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pracovať s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Osvojíte si techniku dlabania, opracovania, zdobenia rezbou a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevenú črpačku so zdobenou rúčkou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

63 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda, štvrtok, piatok St: 17.15 – 20.15, Št, Pia: 9.00 – 15.00 Jana Majerská
  17. 3. 2021 – 19. 3. 2021  

Vianočné ozdoby z dreva

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a zdobenia rezbou a povrchovú úpravu dreva. Zhotovíte si drevené ozdoby s vianočnými motívmi.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

49 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok 14.00 – 20.00 Jana Majerská
  3. 12., 4. 12. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Vianočné ozdoby z drôtu

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drôtených ozdôb s použitím drotárskych a iných výzdobných techník. Zhotovíte si drôtené ozdoby s vianočnými motívmi.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

9 hodín / 3 lekcie 

Cena kurzu

36 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Marta Mesárošová
  26. 11. 2020 – 10. 12. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Marta Mesárošová
  30. 11. 2020 – 14. 12. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Maľba na sklo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo. Naučíte sa pripraviť si materiál, pomôcky a predlohy a získate základné vedomosti o výtvarnej príprave a kompozičných princípoch diela. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou/svetskou tematikou, a tiež obrázok podľa vlastného návrhu.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Michal Škrovina
Zuzana Bošácka
  21. 9. 2020 – 23. 11. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.30 Zuzana Bošácka
  21. 1. 2021 – 1. 4. 2021  

Šúpoľové bábiky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál a osvojíte si technologický postup výroby šúpoľových bábik. Zhotovíte si ženské, mužské a zoomorfné figúrky a drobné doplnky k nim.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Eva Švorcová
  23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  

Šúpoľový betlehem – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup výroby šúpoľových bábik: ženská/mužská postava a zoomorfné objekty. Zhotovíte si šúpoľový betlehem.

Fotogaléria
Encyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií 

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok, streda 16.00 – 19.00 Eva Švorcová
  30. 11. 2020 – 14. 12. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Ošatka zo slamy – oválna ošatka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a použiť vhodné nástroje a pomôcky. Osvojíte si technologický postup výroby ošatky špirálovou technikou a zhotovíte si slamenú ošatku oválneho tvaru.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 5 lekcií 

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.00 – 19.00 Jozef Boďa
  30. 9. 2020 – 28. 10. 2020  

Ošatka zo slamy – oválna ošatka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a použiť vhodné nástroje a pomôcky. Osvojíte si technologický postup výroby ošatky špirálovou technikou a zhotovíte si slamenú ošatku okrúhleho tvaru.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 5 lekcií 

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.00 – 19.00 Jozef Boďa
  4. 11. 2020 – 2. 12. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Pletenie zo slamy

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby ozdôb zo slamy a rôzne techniky pletenia. Naučíte sa vytvárať širokú škálu tvarov a druhov, zhotovíte si pletené ozdoby a ozdoby zo žehlenej slamy.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok,  piatok, sobota Št, Pia: 16.00 – 20.00, So: 9.00 – 16.00 Pavol Gregor
  22. 10., 23. 10., 24. 10. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok,  piatok, sobota Št, Pia: 16.00 – 20.00, So: 9.00 – 16.00 Pavol Gregor
  26. 11., 27. 11., 28. 11. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Pletenie z prútia I.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate poznatky o spracovaní a príprave materiálu, naučíte sa použiť vhodné nástroje a pomôcky. Osvojíte si technologický postup pletenia z lúpaného vŕbového prútia.

 • I. časť: podložka a miska

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

45 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok, piatok Št: 17.30 – 20.30, Pia: 10.00 – 17.00 Pavol Vrtich
  11. 2. 2021, 12. 2. 2021  

Pletenie z prútia II.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate poznatky o spracovaní a príprave materiálu, naučíte sa použiť vhodné nástroje a pomôcky. Osvojíte si technologický postup pletenia košíkov z lúpaného vŕbového prútia.

 • II. časť: okrúhly košík s 2 ušami, oválny košík s veľkým uchom

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok, piatok 10.00 – 20.00 Pavol Vrtich
  18. 2. 2021, 19. 2. 2021  

Zdobenie medovníkov – adventný veniec – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy. Vyzdobíte si adventný veniec poskladaný z medovníkov.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia 

Cena kurzu

25 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 13.30 – 16.30 Jana Dubašáková
  26. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 13.30 – 16.30 Jana Dubašáková
  27. 11. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Medovníková chalúpka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy. Vyzdobíte si vianočnú medovníkovú chalúpku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

6 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

45 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok, piatok 13.30 – 16.30 Jana Dubašáková
  3. 12., 4. 12. 2020  

Zdobenie medovníkov – vianočné

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia 

Cena kurzu

25 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok 17.00 – 20.00 Mariana Kočišíková
  12. 11. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Piatok 13.00 – 16.00 Mariana Kočišíková
  13. 11. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok 17.00 – 20.00 Mariana Kočišíková
  19. 11. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Zdobenie medovníkov – jarné

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými jarnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia 

Cena kurzu

25 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok 17.00 – 20.00 Jana Dubašáková
  25. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Piatok 13.00 – 16.00 Jana Dubašáková
  26. 3. 2021  

Zdobenie kraslíc

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte tradičné techniky zdobenia kraslíc: farbenie, voskovanie pomocou špendlíka, batikovanie, vyškrabovanie, leptanie, odrôtovanie a rôzne typy oblepovania kraslíc. Naučíte sa tiež pripraviť si materiál a pomôcky potrebné pre jednotlivé výzdobné techniky.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Streda 16.00 – 19.00 Anna Valterová
Eva Švorcová
  13. 1. 2021 – 24. 3. 2021  

Zdobenie kraslíc drôtovaním

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte používať vhodný materiál a pracovné nástroje a osvojíte si tradičnú techniku zdobenia kraslíc drôtovaním.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

9 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

40 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Pondelok 17.30 – 20.30 Marta Mesárošová
  8. 3. 2021 – 22. 3. 2021  

Výroba korbáčov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup pletenia korbáčov a zhotovíte si korbáč z nelúpaného vŕbového prútia.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

20 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Pondelok 16.00 – 19.00 Jozef Boďa
  15. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Streda 16.00 – 19.00 Jozef Boďa
  17. 3. 2021  

« Späť