Zoznam kurzov v Bratislave – školský rok 2020/2021

 

Kalendár kurzov na školský rok 2020/2021

 

Základy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Naučíte sa rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. V troch na seba nadväzujúcich častiach si postupne osvojíte technologický postup pletenia väzieb a pásikovej/mnohopárovej čipky.

 • I. časť: pásiková čipka
 • II. časť: pásiková/mnohopárová čipka
 • III. časť: mnohopárová čipka

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

240 € celý kurz (80 € jedna časť – možnosť 3 splátok po 80 € september/december/marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.00 Oľga Fratričová
I. časť: 5. 10. 2020 – 7. 12. 2020  
II. časť: 11. 1. 2021 – 22. 3. 2021  
III. časť: 12. 4. 2021 – 14. 6. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  
II. časť: 13. 1. 2021 – 24. 3. 2021  
III. časť: 14. 4. 2021 – 16. 6. 2021  

Regionálne typy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v technike paličkovanej čipky a osvojíte si technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky v regionálnych variantoch. Kurz je rozdelený na tri časti, v tomto školskom roku ponúkame prvé dve časti:

 • I. časť: pásikové a mnohopárové čipky západného Slovenska
 • II. časť: banícke a roľnícke čipky stredného Slovenska

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Základy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

170 € dve časti (85 € jedna časť – možnosť splátok po 85 € december/marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 18.00 Oľga Fratričová
I. časť: 12. 1. 2021 – 23. 3. 2021  
II. časť: 13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  

Paličkovanie čipiek – N – stredné/východné Slovensko

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky stredného a východného Slovenska. Naučíte sa kresliť návrhy čipiek, paličkovať podľa nich a vytvoríte si vzorkovník.

 • I. časť: Staré hory, Špania dolina, Liptov
 • II. časť: Hont, Kremnica, banícka čipka
 • III. časť: Spiš, Gemer, Šariš

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Regionálne typy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

255 € celý kurz (85 € jedna časť – možnosť 3 splátok po 85 € september/december/marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 12.30 – 14.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 24. 9. 2020 – 3. 12. 2020  
II. časť: 14. 1. 2021 – 25. 3. 2021  
III. časť: 15. 4. 2021 – 17. 6. 2021  

Tkanie na krosnách

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tkáčskou tradíciou, druhmi tkanín, vzorovaním a regionálnymi špecifikami. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Osvojíte si prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež sa naučíte tkať z vlneného materiálu a textilného odpadu.

 • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom
 • II. časť: vzorovanie tkanín preberaním, brožovaním a ažúry

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

270 € celý kurz  (135 € jedna časť – možnosť 2 splátok po 135 € december/marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Jarmila Rybánska
I. časť: 11. 1. 2021 – 22. 3. 2021  
II. časť: 12. 4. 2021 – 14. 6. 2021  

Tkanie na krosnách – šál

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom snovania, navíjania osnovy a tkania na krosnách a utkáte si šál z vlneného materiálu.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

 70 € 

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok, streda, štvrtok 15.00 – 20.00 Jarmila Rybánska
  7. 12, 9. 12., 10. 12. 2020  

Tkanie na kartičkách

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s predtkáčskymi technikami a osvojíte si technologické postupy výroby tkaníc pomocou kartičiek. 

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

40 € 

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
  21. 9. 2020 – 19. 10. 2020  

Tkanie na krosnách – taška

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom snovania, navíjania osnovy a tkania na krosnách a zhotovíte si tašku.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií 

Cena kurzu

70 €  

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Jarmila Rybánska
  26. 10. 2020 – 23. 11. 2020  

Výšivka krivou ihlou

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou a tradíciou vyšívania krivou ihlou na Slovensku. Naučíte sa pripraviť si rám na vyšívanie, predkresliť si vzor a spájať jednotlivé vzory. Osvojíte si technologické postupy vyšívania retiazky, dierok a ich výplní krivou ihlou.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

75 €  

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 13.30 – 15.30 Alena Hlucháňová
  22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 13.30 – 15.30 Alena Hlucháňová
  13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  

Výšivka z Vajnor – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s farebnou škálou a ornamentálnymi prvkami výšivky z Vajnor. Osvojíte si technologické postupy vyšívania a vyšijete si rôzne typy vajnorských vtáčikov.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

75 €  

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 18.00 Alena Hlucháňová
  22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 13.30 – 15.30 Alena Hlucháňová
  12. 1. 2021 – 23. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 18.00 Alena Hlucháňová
  13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  

Spriadanie vlny

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s postupom prípravy a čistenia ovčieho rúna. Osvojíte si technologické postupy česania vlny na hrebeni, krampliach a česačke a spriadania vlny na vretienku a kolovrátku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.30 Ľubica Noemi Kováčiková
  23. 10. 2020 – 24. 10. 2020  

Krojová výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si strih a osvojíte si technologické postupy šitia kroja. Zhotovíte si sukňu, zásteru, oplecko a lajblík.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí ovládajú prácu na šijacom stroji.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa látku na ušitie jednotlivých krojových súčiastok. Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 19.00 Jana Milatová
  25. 9. 2020 – 4. 12. 2020  

Zápästky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite so zápästkovou technikou. Naučíte sa pripraviť si osnovu na forme, osvojíte si technologický postup pletenia zápästkov a rôzne typy vzorovania. Zhotovíte si zápästok.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

80 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok 17.30 – 19.30 Jarmila Rybánska
  24. 9. 2020 – 3. 12. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Batikovanie

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite sa s tradíciou a históriou farbenia látok technikou batikovania. Osvojíte si technologické postupy vzorovania textílií viazaním, skladaním, šitím, voskovaním, sypaním a odfarbovaním.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

80 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 19.30 Tatiana Zaťková
  23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  

Gatry

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s ozdobnou textilnou technikou vyšívania gatier. Osvojíte si technologické postupy vyšívania gatier s rôznym typom výplne.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

150 € celý kurz  (75 € jedna časť – možnosť 2 splátok po 75 € september/december)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 - 8 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 15.00 – 17.00 Jarmila Rybánska
I. časť: 24. 9. 2020 – 3. 12. 2020  
II. časť: 14. 1. 2021 – 25. 3. 2021  

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu. Zhotovíte si rôzne typy výrobkov: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

405 € celý kurz (135 € jedna časť – možnosť 3 splátok po 135 € september/december/ marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.30 – 19.30 Lucia Fabiánová
I. časť: 24. 9. 2020 – 3. 12. 2020  
II. časť: 14. 1. 2021 – 25. 3. 2021  
III. časť: 15. 4. 2021 – 17. 6. 2021  

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, ako aj iných keramických odvetviach. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

135 €  

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  21. 9. 2020 – 23. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 18.00 Beata Šajgaliková
  25. 9. 2020 – 4. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  11. 1. 2021 – 22. 1. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  12. 1. 2021 – 23. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  13. 1. 2021 – 24. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 18.00 Beata Šajgaliková
  15. 1. 2021 – 26. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  12. 4. 2021 – 14. 6. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.00 Beata Šajgaliková
  14. 4. 2021 – 16. 6. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 16.00 – 18.00 Beata Šajgaliková
  16. 4. 2021 – 18. 6. 2021  

Hrnčiarska výroba – víkend

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, ako aj iných keramických odvetviach. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

160 €  

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 17.00, 9.00 – 17.00, 9.00 – 16.00 Imre Molnár
  3. 10., 10. 10., 17. 10. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 17.00, 9.00 – 17.00, 9.00 – 16.00 Imre Molnár
  21. 11., 28. 11., 5. 12. 2020  

Drotárske techniky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou drotárstva, tradičným i súčasným sortimentom. Osvojíte si technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

 • I. časť: tradičné postupy pletenia, výroba úžitkových a ozdobných predmetov (vešiak, miska), techniky opletania nádob
 • II. časť: výroba 3D objektu (zoomorfný motív)

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

250 € celý kurz  (125 € jedna časť – možnosť 2 splátok po 125 € september/december)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Dagmar Juríková
I. časť: 22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
II. časť: 12. 1. 2021 – 23. 3. 2021  

Drotárske techniky – nadstavbový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby 3D objektov z drôtu. Zhotovíte si architektonický objekt z drôtu max. rozmerov 30x30x30 cm.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Dagmar Juríková
  13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  

Drotárske techniky – N – 3 typy objektov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o technologických postupoch výroby 3D objektov z drôtu. Zhotovíte si figurálny, zoomorfný a architektonický objekt z drôtu max. rozmerov 30x30x30 cm.

 • I. časť: architektonický objekt
 • II. časť: zoomorfný objekt
 • III. časť: figurálna plastika

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

405 € celý kurz (135 € jedna časť – možnosť 3 splátok po 135 € september/december/marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Dagmar Juríková
I. časť: 21. 9. 2020 – 23. 11. 2020  
II. časť: 11. 1. 2021 – 22. 3. 2021  
III. časť: 12. 4. 2021 – 14. 6. 2021  

Drotárske techniky – N – 3 typy objektov (pokročilí)

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v tvorbe 3D objektov z drôtu. Zhotovíte si figurálny, zoomorfný a architektonický objekt z drôtu max. rozmerov 30x30x30 cm.

 • I. časť: architektonický objekt
 • II. časť: zoomorfný objekt
 • III. časť: figurálna plastika

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Drotárske techniky – N – 3 typy objektov.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

405 € celý kurz (135 € jedna časť – možnosť 3 splátok po 135 € september/december/marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Dagmar Juríková
I. časť: 23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  
II. časť: 13. 1. 2021 – 24. 3. 2021  
III. časť: 14. 4. 2021 – 16. 6. 2021  

Drôtený šperk

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. V troch na seba nadväzujúcich častiach sa naučíte používať jednotlivé typy drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov.

 • I. časť: šperky/objekty s prvkami drotárskych techník
 • II. časť: šperky/objekty s prvkami textilných techník
 • III. časť: šperky/objekty s prvkami košikárskych techník a filigránu

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

255 € celý kurz (85 € jedna časť – možnosť 3 splátok po 85 € september/december/marec)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 15.00 – 17.00 Marta Mesárošová
I. časť: 21. 9. 2020 – 23. 11. 2020  
II. časť: 11. 1. 2021 – 22. 3. 2021  
III. časť: 12. 4. 2021 – 14. 6. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 19.30 Marta Mesárošová
I. časť: 22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
II. časť: 12. 1. 2021 – 23. 3. 2021  
III. časť: 13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 18.00 – 20.00 Marta Mesárošová
I. časť: 23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  
II. časť: 13. 1. 2021 – 24. 3. 2021  
III. časť: 14. 4. 2021 – 16. 6. 2021  

Základy drevorezby

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a rezbárske techniky linkorez a vruborez. Zhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  22. 9. 2020 – 1. 12. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  11. 1. 2021 – 22. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  13. 4. 2021 – 15. 6. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  14. 4. 2021 – 16. 6. 2021  

Tvorba figurálnej sochy

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s rezbárskymi technikami, tvarovaním dreva a princípmi proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  21. 9. 2020 – 23. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.30 – 20.30 Ivan Baša
  12. 1. 2021 – 23. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  13. 1. 2021 – 24. 3. 2021  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.30 – 20.30 Ferdinand Bolebruch
  12. 4. 2021 – 14. 6. 2021  

Drevený Betlehem I. – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a zdobenia rezbou a povrchovú úpravu dreva. Zhotovíte si drevený betlehem podľa pripraveného návrhu.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

49 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok 14.00 – 20.00 Jana Majerská
  19. 11., 20. 11. 2020  

Drevený Betlehem II. – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a zdobenia rezbou a povrchovú úpravu dreva. Zhotovíte si druhú časť betlehemu podľa pripraveného návrhu.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

49 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok 14.00 – 20.00 Jana Majerská
  26. 11., 27. 11. 2020  

Vianočné ozdoby z dreva

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a zdobenia rezbou a povrchovú úpravu dreva. Zhotovíte si drevené ozdoby s vianočnými motívmi.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

49 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok 14.00 – 20.00 Jana Majerská
  3. 12., 4. 12. 2020  

Vianočné ozdoby z drôtu

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby drôtených ozdôb s použitím drotárskych a iných výzdobných techník. Zhotovíte si drôtené ozdoby s vianočnými motívmi.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

9 hodín / 3 lekcie 

Cena kurzu

36 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok, piatok 17.00 – 20.00 Marta Mesárošová
  30. 11. 2020 – 14. 12. 2020  

Maľba na sklo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo. Naučíte sa pripraviť si materiál, pomôcky a predlohy a získate základné vedomosti o výtvarnej príprave a kompozičných princípoch diela. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou/svetskou tematikou, a tiež obrázok podľa vlastného návrhu.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

125 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Michal Škrovina
Zuzana Bošácka
  21. 9. 2020 – 23. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 19.30 Zuzana Bošácka
  24. 9. 2020 – 3. 12. 2020  

Šúpoľové bábiky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál a osvojíte si technologický postup výroby šúpoľových bábik. Zhotovíte si ženské, mužské a zoomorfné figúrky a drobné doplnky k nim.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.00 – 19.00 Eva Švorcová
  23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  

Šúpoľový betlehem – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup výroby šúpoľových bábik: ženská/mužská postava a zoomorfné objekty. Zhotovíte si šúpoľový betlehem.

Fotogaléria
Encyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií 

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok, streda 16.00 – 19.00 Eva Švorcová
  30. 11. 2020 – 14. 12. 2020  

Ošatka zo slamy – oválna ošatka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a osvojíte si tradičný postup výroby ošatky špirálovou technikou. Zhotovíte si slamenú ošatku oválneho tvaru.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 5 lekcií 

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.00 – 19.00 Jozef Boďa
  30. 9. 2020 – 28. 11. 2020  

Ošatka zo slamy – okrúhla ošatka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a osvojíte si tradičný postup výroby ošatky špirálovou technikou. Zhotovíte si slamenú ošatku okrúhleho tvaru.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 5 lekcií 

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 15.00 – 19.00 Jozef Boďa
  4. 11. 2020 – 2. 12. 2020  

Pletenie zo slamy

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby ozdôb zo slamy a rôzne techniky pletenia. Naučíte sa vytvárať širokú škálu tvarov a druhov, zhotovíte si pletené ozdoby a ozdoby zo žehlenej slamy.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok,  piatok, sobota Št, Pia: 16.00 – 20.00, So: 9.00 – 16.00 Pavol Gregor
  22. 10., 23. 10., 24. 10. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok,  piatok, sobota Št, Pia: 16.00 – 20.00, So: 9.00 – 16.00 Pavol Gregor
  26. 11., 27. 11., 28. 11. 2020  

Zdobenie medovníkov – adventný veniec – Novinka!

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy. Vyzdobíte si adventný veniec poskladaný z medovníkov.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia 

Cena kurzu

25 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 13.30 – 16.30 Jana Dubašáková
  26. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok 13.30 – 16.30 Jana Dubašáková
  27. 11. 2020  

Medovníková chalúpka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy. Vyzdobíte si vianočnú medovníkovú chalúpku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

6 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

45 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok, piatok 13.30 – 16.30 Jana Dubašáková
  3. 12., 4. 12. 2020  

Zdobenie medovníkov – vianočné

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia 

Cena kurzu

25 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Štvrtok 17.00 – 20.00 Mariana Kočišíková
  12. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

 Piatok 13.00 – 16.00 Mariana Kočišíková
  13. 11. 2020  

 


Zoznam kurzov v Bratislave – školský rok 2019/2020

 

Pletenie zo slamy a iné techniky

Čo sa na kurze naučím?

Základnú prípravu a spracovanie slamy, výrobu ozdôb zo slamy, rôzne techniky pletenia (špirálová, zalamovaná), pletenie stuhy a ozdoby zo žehlenej slamy.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine s maximálnym počtom šesť kurzistov

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda, štvrtok, piatok St, Št: 16.00 – 20.00, Pia: 9.00 – 16.00 Pavol Gregor
  19. 8. 2020 – 21. 8. 2020  

« Späť