Zoznam kurzov v Banskej Bystrici – školský rok 2020/2021

 

Kalendár kurzov na školský rok 2020/2021

 

Zoznam kurzov

  Jesenný trimester
(21. 9. – 4. 12. 2020)
Zimný trimester
(11. 1. – 26. 3. 2021)
Jarný trimester
(12. 4. – 18. 6. 2021)
Tenerify      
Hrnčiarska výroba      
Základy drevorezby      
Tkanie na krosnách – horehronské vzory      
Fujarka      
Základy paličkovania čipiek      
Drôtený šperk      
Plstenie      
Tkanie na kartičkách      
Maľba na sklo      
Spriadanie vlny      
Kováčstvo      
Drevené hračky      
Výšivka krivou ihlou      
Hrnčiarska výroba – víkendový kurz      
Figurálna socha – anjel      
Gatry      
Výroba z kože – pastierska kapsa      
Výšivka – horehronská      
Výšivka krivou ihlou na rukávce      
Formy na medovníky      
Pletenie z prútia      
Vianočné ozdoby z dreva      
Zdobenie medovníkov      
 
 

Tenerify

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate komplexný pohľad na jednu z tradičných textilných techník. Osvojíte si technologický postup viazania tenerifového uzla, tvarovanie tenerify, vzorovanie stehmi a zostavenie čipkového motívu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

75 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.00 Lívia Macková
  23. 9. 2020 – 25. 11. 2020  

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.30 Peter Tatárik
  23. 9. 2020 – 11. 11. 2020  

Základy drevorezby

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a rezbárske techniky linkorez a vruborez.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

63 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  24. 9. 2020 – 22. 10. 2020  

Tkanie na krosnách – horehronské vzory

Čo sa na kurze naučíte?

Technologický postup tkania na krosnách so zameraním na vzorovanie tkanín vzormi  z horehronia.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Katarína Chruščová
  24. 9. 2020 – 22. 10. 2020  

Fujarka

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s históriou ľudového hudobného nástroja – fujary, naučíte sa technologický postup jej zhotovenia a ladenia, osvojíte si techniky povrchovej úpravy a zdobenia.

 • I. časť: Výroba fujarky zdobenej morením
 • II. časť: Zdobená leptaním

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu bezdierková píšťalka a 6-dierková píšťalka.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

150 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
I. časť 29. 9. 2020 – 8. 12. 2020  

Základy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte techniku paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Taktiež sa naučíte rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. Kurz je rozdelený na tri časti (Základy paličkovanej čipky I, II, III), v ktorých si postupne osvojíte technologický postup pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

 • I. časť: pásikové čipky
 • II. časť: pásikové / mnohopárové čipky
 • III. časť: mnohopárové čipky

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Jednotlivé časti kurzu na seba nadväzujú.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

80 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Eva Kuníková
I. časť 29. 9. 2020 – 8. 12. 2020  

Drôtený šperk

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé typy drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do troch voľne na seba nadväzujúcich častí:

 • I. časť: objekty/šperky s prvkami drotárskych techník

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

 • I. časť: začiatočníci

Jednotlivé časti kurzu na seba nadväzujú.

Rozsah kurzu

 • Drôtený šperk I. : 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

85 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Katarína Králiková
I. časť 29. 9. 2020 – 8. 12. 2020  

Plstenie

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s históriou spracovania ovčieho rúna, s jeho farbením, s jednotlivými technikami plstenia a ich využitím v súčasnosti. Osvojíte si techniku mokrého plstenia a plstenia za sucha pomocou plstiacej ihly a získate potrebné zručnosti pre výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov, ktoré budete môcť uplatniť pri vlastnej tvorbe.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 19.30 Andrea Malinovská
  1. 10. 2020 – 26. 11. 2020  

Tkanie na kartičkách

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze spoznáte predtkáčske techniky využívané na Slovensku. Naučíte sa technologické postupy výroby tkaníc pomocou kartičiek. Osvojíte si poznatky o použití tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

40 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 19.30 Lívia Macková
  5. 10. 2020 – 26. 10. 2020  

Maľba na sklo

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autoroch v minulosti i dnes. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, reprodukciu so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

 • I. časť: začiatočníci

Rozsah kurzu

 • I. časť: 15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

65 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Lívia Macková
I. časť 2. 11. 2020 – 22. 11. 2020  

Spriadanie vlny

Čo sa na kurze naučím?

Česanie vlny na hrebeni, krampliach a česačke. Spriadanie vlny na vretienku a kolovrátku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 6 lekcií

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 19.00 Martina Vozárová
  28. 10. 2020 – 2. 12. 2020  

Kováčstvo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné kováčske postupy a techniky (kutie, ťahanie, ohýbanie, ryhovanie, dierovanie, sekanie). Naučíte sa tvarovať kov za tepla, pracovať s vyhňou, oboznámite sa s výrobou úžitkových predmetov – kutáč, podkova a vešiak.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a je fyzicky náročný.

Rozsah kurzu

12 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

120 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine , maximálne štyria účastníci, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 13.00 – 19.00, So: 9.00 – 15.30 Roman Bučko
  21. 8. 2020 – 22. 8. 2020  

Drevené hračky

Čo sa na kurze naučíte?

Rezbu drevenej hračky, prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátami, povrchovú úpravu.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

12 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

79 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Jana Majerská
  2. 10. 2020 – 3. 10. 2020  

Výšivka krivou ihlou

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s technikou a tradíciou vyšívania krivou ihlou na Slovensku. Naučíte sa pripraviť si rám na vyšívanie, predkresliť si vzor a spájať jednotlivé vzory. Osvojíte si technologické postupy vyšívania retiazky, dierok a ich výplní krivou ihlou.

 • I.časť: výšivka krivou ihlou – základy
 • II.časť: výšivka krivou ihlou – šatka

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

 • I.časť: 20 hodín / 3 lekcie
 • II.časť: 20 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

95 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.15 – 16.45 Lýdia Golianová
I. časť 3. 10., 10. 10., 24. 10. 2020  

Hrnčiarska výroba – víkendový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Modelovanie z hliny, točenie na hrnčiarskom kruhu, glazovanie a vypaľovanie výrobkov.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

160 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.30 – 12.30 Peter Tatárik
  3. 10., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 13.00 – 17.00 Ivan Husárik
  3. 10., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11. 2020  

Figurálna socha – anjel

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o rezbárskych technikách, tvarovaní dreva, technologických postupoch, o princípoch proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

79 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Peter Zoričák
  9. 10. 2020 – 10. 10. 2020  

Gatry

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate znalosti o ozdobných textilných technikách vyšívaných gatier a šitej čipky. Osvojíte si techniky vyšívania gatier výplňou do otvorov a výplňou do vytiahnutej siete. Naučíte sa tiež zhotoviť šitú čipku a používať vhodný materiál a pracovné pomôcky na jednotlivé typy výšiviek.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

95 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine , maximálne štyria účastníci, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.15 – 16.45 Blažena Kriváková
  10. 10., 24. 10., 7. 11. 2020  

Výroba z kože – pastierska kapsa

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby pastierskej kapsy – ozdobné šitie koženým remienkom, použitie výzdoby raznicami. Naučíte sa používať vhodný materiál a správne pracovné nástroje.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

240 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Ľubomír Medveď
  23. 10., 24. 10., 6. 11., 7. 11. 2020  

Výšivka – horehronská

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte technologické postupy vyšívania so zameraním na horehronskú výšivku ľudového odevu z obce Heľpa.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

95 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.15 – 16.45 Mária Vilimová
  7. 11., 14. 11., 21. 11. 2020  

Výšivka krivou ihlou na rukávce

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s farebnou škálou a ornamentálnymi prvkami výšivky krivou ihlou z oblasti Podpoľania. Naučíte sa  pripraviť si vzor a rozvrhnúť si kompozíciu na plátne. Zhotovenú výšivku môžete aplikovať na rukávce, ktorých výroba bude obsahom kurzu Krojová výroba – ženský kroj.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

95 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.15 – 16.45 Margita Nvotová
  14. 11., 21. 11., 5. 12. 2020  

Formy na medovníky

Čo sa na kurze naučím?

Rezba formy na medovníky, práca s rezbárskymi nožíkmi a dlátami, povrchová úprava dreva.

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

79 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine , maximálne štyria účastníci, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 17.00 Pavol Sliacky
  21. 11. 2020 – 28. 11. 2020  

Pletenie z prútia

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s postupom spracovania a prípravy materiálu. Osvojíte si jednotlivé technologické postupy pletenia zo zeleného prútia a zhotovíte si okrúhly košík.

 • I. časť: pletenie košíka s uchom

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 10 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

 • I. časť: 55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 8.30 – 16.00 Zlatoň Hreha
I. časť 4. 12. 2020 – 5. 12. 2020  

Vianočné ozdoby z dreva

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si účastníci osvoja základné rezbárske techniky a vyrobia si vianočné ozdoby.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

12 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

49 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  5. 11. 2020 – 26. 11. 2020  

Zdobenie medovníkov

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

25 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Eva Kuníková
  2. 12. 2020  

Krojová výroba – ženský kroj

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické postupy prípravy strihov a zhotovenia oplecka, lajblíka, sukne a zástery so zameraním na región Podpoľania.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 5 lekcií

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa látku na ušitie jednotlivých krojových súčastí.

Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Kurz otvárame pre 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
Pripravujeme.

« Späť