Zoznam kurzov v Banskej Bystrici – školský rok 2019/2020

 

Zoznam kurzov

  Jesenný trimester
(25. 9. 2019 – 6. 12. 2019)
Zimný trimester
(13. 1. 2020 – 27. 3. 2020)
Jarný trimester
(30. 3. 2020 – 26. 6. 2020)
Základy paličkovania čipiek    
Základy paličkovania čipiek – nadstavbový kurz      
Výšivka – horehronie – novinka      
Výšivka krivou ihlou      
Krojová výroba – ženský kroj      
Krojová výroba – mužský kroj – novinka      
Parta – venček      
Tkanie na krosnách    
Tkanie na krosnách – horehronské vzory – novinka      
Tkanie na krosnách      
Tkanie na kartičkách – novinka      
Zápästková technika      
Tenerify – novinka      
Batikovanie – novinka      
Spriadanie vlny      
Plstenie      
Hrnčiarska výroba  
Hrnčiarska výroba – víkendový kurz      
Drotárske techniky II.      
Drôtený šperk    
Kováčstvo – novinka      
Vylievanie cínom      
Mosadzná pracka na remeň      
Vybíjanie mosadzným plechom – do plochy      
Základy drevorezby      
Základy drevorezby – reliéf      
Píšťalky    
Fujarka      
Drevené lyžice      
Črpák      
Drevené hračky – kyjatické – novinka      
Formy na medovníky – novinka      
Formy na syr – novinka      
Výroba z kože      
Pastiersky bič      
Pletenie z prútia      
Pletenie z prútia – opálka – novinka      
Maľba na sklo      
Vianočné ozdoby z drôtu      
Vianočné ozdoby z dreva      
Zdobenie medovníkov      
Zdobenie kraslíc – voskom      
Zdobenie kraslíc – batikovaním      

* Kurz je akreditovaný v oblasti ďalšieho vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Predpokladom je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

 
 

 

 

 

Základy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte techniku paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Taktiež sa naučíte rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. Kurz je rozdelený na tri časti (Základy paličkovanej čipky I, II, III), v ktorých si postupne osvojíte technologický postup pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky. Na kurz Základy paličkovania čipiek nadväzuje kurz Regionálne typy paličkovanej čipky.

Fotogaléria

 • I. časť: pásikové čipky
 • II. časť: pásikové / mnohopárové čipky
 • III. časť: mnohopárové čipky

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Jednotlivé časti kurzu na seba nadväzujú.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

70 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.30 – 18.30 Eva Kuníková
I. časť 14. 1. 2020 – 24. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.00 Eva Kuníková
II. časť 30. 3. 2020 – 8. 6. 2020  

 

 

 

Základy paličkovania čipiek – nadstavbový kurz

Čo sa na kurze naučíte?

Kurz slúži na zdokonalenie techniky paličkovania pásikovej a mnohopárovej čipky s obťahovačkou, pletenie zložitejších vzorov – okolok, koliesko a obrázok.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 16.30 – 18.30 Eva Kuníková
  2. 10. 2019 – 11. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Výšivka – horehronie

Čo sa na kurze naučíte?

Technika vyšívania horehronskej výšivky so zameraním na krížikové vyšívanie, hladkovanie, hrachovinku, výrez.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.00 Beáta Marková
  30. 9. 2019 – 2. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Výšivka krivou ihlou

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s technikou a tradíciou vyšívania krivou ihlou na Slovensku. Naučíte sa pripraviť si rám na vyšívanie, predkresliť si vzor a spájať jednotlivé vzory. Osvojíte si technologické postupy vyšívania retiazky, dierok a ich výplní krivou ihlou.

 • I.časť: výšivka krivou ihlou – základy
 • II.časť: výšivka krivou ihlou – šatka

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

 • I.časť: 20 hodín / 3 lekcie
 • II.časť: 20 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

85 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.15 – 16.45 Lýdia Golianová
II. časť 28. 9., 12. 10., 26. 10. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.15 – 16.45 Lýdia Golianová
I. časť 18. 1., 15. 2., 14. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.15 – 16.45 Lýdia Golianová
I. časť 22. 2., 7. 3., 21. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.15 – 16.45 Lýdia Golianová
I. časť 4. 4., 18. 4., 16. 5. 2020  

 

 

 

Krojová výroba – ženský kroj

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické postupy prípravy strihov a zhotovenia oplecka, lajblíka, sukne a zástery so zameraním na región Podpoľania.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa látku na ušitie jednotlivých krojových súčastí.

Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Kurz otvárame pre 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.30 – 15.00 Elena Marcineková
  5. 10., 19. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Krojová výroba – mužský kroj

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte šitie základného variantu mužského odevu (bez zdobenia) so zameraním na región Podpoľanie. Naučíte sa technologické postupy prípravy strihov a zhotovenia mužskej košele, lajblíka, plátenných gatí a zástery.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

154 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa materiál na ušitie jednotlivých krojových súčastí. Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Kurz otvárame pre 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.30 – 15.00 Elena Marcineková
  25. 1., 8. 2., 22. 2., 7. 3., 21. 3. 2020  

 

 

 

Parta – venček

Čo sa na kurze naučím?

Technologický postup výroby ozdobných prvkov (kvety, lístky z vosku a ozdobných doplnkov) a zostavenie venčeka.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

95 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine , maximálne štyria účastníci, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 16.30 Bronislava Šajgalíková
  4. 4., 18. 4., 16. 5. 2020  

 

 

 

Tkanie na krosnách

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze získate základné znalosti o tradíciách tkania, druhoch tkanín, vzorovaní, regionálnych špecifikách a využití tkanín v súčasnosti. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Naučíte sa zabezpečiť všetky prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež získate vedomosti a zručnosti o tkaní z vlneného materiálu a z textilného odpadu. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Tkanie na krosnách I.: 30 hodín / 10 lekcií
 • Tkanie na krosnách II.: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

124 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Katarína Chruščová
I. časť 26. 9. 2019 – 12. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Katarína Chruščová
II. časť 16. 1. 2020 – 26. 3. 2020  

 

 

 

Tkanie na krosnách – horehronské vzory

Čo sa na kurze naučíte?

Technologický postup tkania na krosnách so zameraním na vzorovanie tkanín vzormi  z horehronia.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

62 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Katarína Chruščová
  2. 4. 2020 – 7. 5. 2020  

 

 

 

Tkanie na krosnách

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze získate základné znalosti o tradíciách tkania, naučíte sa utkať tkaniny s plátnovou väzbou. Pomocou textilného odpadu vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

62 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Lívia Macková
  14. 5. 2020 – 11. 6. 2020  

 

 

 

Tkanie na kartičkách

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze spoznáte predtkáčske techniky využívané na Slovensku. Naučíte sa technologické postupy výroby tkaníc pomocou kartičiek. Osvojíte si poznatky o použití tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Lívia Macková
  1. 10. 2019 – 3. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.00 Lívia Macková
  15. 1. 2020 – 25. 3. 2020  

 

 

 

Zápästková technika

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa účastníci naučia pletenie zápästkovou technikou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Lívia Macková
  14. 1. 2020 – 24. 3. 2020  

 

 

 

Tenerify

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze získate komplexný pohľad na jednu z tradičných textilných techník. Osvojíte si technologický postup viazania tenerifového uzla, tvarovanie tenerify, vzorovanie stehmi a zostavenie čipkového motívu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

66 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť až osem účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Lívia Macková
  31. 3. 2020 – 9. 6. 2020  

 

 

 

Batikovanie

Čo sa na kurze naučím?

Osvojíte si technologické postupy vzorovania textílií viazaním, skladaním, šitím, voskovaním, sypaním a odfarbovaním. Oboznámite sa s tradíciou a históriou farbenia látok technikou batikovania. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné pomôcky na jednotlivé typy tkanín.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

71 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť až osem účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.00 Katarína Mažáryová
  30. 9. 2019 – 2. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Spriadanie vlny

Čo sa na kurze naučím?

Česanie vlny na hrebeni, krampliach a česačke. Spriadanie vlny na vretienku a kolovrátku.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

78 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Ľubica Noemi Kováčiková
  17. 1. 2020 – 18. 1. 2020  

 

 

 

Plstenie

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s históriou spracovania ovčieho rúna, s jeho farbením, s jednotlivými technikami plstenia a ich využitím v súčasnosti. Osvojíte si techniku mokrého plstenia a plstenia za sucha pomocou plstiacej ihly a získate potrebné zručnosti pre výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov, ktoré budete môcť uplatniť pri vlastnej tvorbe.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

73 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 19.00 Lívia Macková
  26. 9. 2019 – 12. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 8 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 8 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

134 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.30 Katarína Králiková
I. časť 25. 9. 2019 – 20. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.30 Peter Tatárik
II. časť 15. 1. 2020 – 11. 3. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.30 Katarína Králiková
III. časť 1. 4. 2020 – 20. 5. 2020  

 

 

 

Hrnčiarska výroba – víkendový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Modelovanie z hliny, točenie na hrnčiarskom kruhu, glazovanie a vypaľovanie výrobkov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

157 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.30 – 12.30 Ivan Husárik
  28. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.30 – 12.30 Ivan Husárik
  18. 1., 8. 2., 22. 2., 14. 3., 21. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.30 – 12.30 Ivan Husárik
  4. 4., 18. 4., 16. 5., 30. 5., 13. 6. 2020  

 

 

 

Drotárske techniky II.

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom, technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

Fotogaléria

 • I. časť: tradičné postupy pletenia a opletania nádob, výroba úžitkových a ozdobných predmetov
 • II. časť: techniky opletania nádob, výroba 3D objektu / zoomorfný motív

Pre koho je kurz určený?

Jednotlivé časti kurzu na seba nadväzujú.

 • I. časť: mierne pokročilí
 • II. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 15 hodín / 5 lekcií
 • II. časť: 15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

56 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Zuzana Necpálová
I. časť – mierne pokročilí 14. 1. 2020 – 11. 2. 2020  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Zuzana Necpálová
II. časť – pokročilí 18. 2. 2020 – 24. 3. 2020  

 

 

 

Drôtený šperk

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé typy drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do troch voľne na seba nadväzujúcich častí:

 • I. časť: objekty/šperky s prvkami drotárskych techník

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

 • I. časť: začiatočníci

Jednotlivé časti kurzu na seba nadväzujú.

Rozsah kurzu

 • Drôtený šperk I. : 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

76 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 19.00 Katarína Králiková
II. časť 2. 4. 2020 – 18. 6. 2020  

 

 

 

Kováčstvo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné kováčske postupy a techniky (kutie, ťahanie, ohýbanie, ryhovanie, dierovanie, sekanie). Naučíte sa tvarovať kov za tepla, pracovať s vyhňou, oboznámite sa s výrobou úžitkových predmetov – kutáč, podkova a vešiak.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a je fyzicky náročný.

Rozsah kurzu

12 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine , maximálne štyria účastníci, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 13.00 Roman Bučko
  14. 9., 21. 9., 28. 9. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Vylievanie cínom

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte technologické postupy rezby drevenej formy na vylievanie cínom po obvode.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

99 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.30 – 16.30 Michal Fiľo
  5. 10., 12. 10. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Michal Fiľo
  7. 2. 2020 – 8. 2. 2020  

 

 

 

Mosadzná pracka na remeň

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom výroby a výzdoby mosadznej pracky. Naučíte sa tvarovanie mosadzného plechu, gravírovanie a povrchovú úpravu – leštenie.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

64 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.30 – 16.30 Pavel Vilhan
  15. 2. 2020 – 14. 3. 2020  

 

 

 

Vybíjanie mosadzným plechom – do plochy

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte zvoliť si vhodný materiál a spracovať mosadzný plech. Osvojíte si techniku dekorovania vybíjaním mosadzného vlneného plechu do plochy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

69 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Dušan Olexa
  17. 1. 2020 – 18. 1. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Základy drevorezby

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a rezbárske techniky linkorez a vruborez.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

56 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  30. 9. 2019 – 28. 10. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Základy drevorezby – reliéf

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Vyhotovíte si jednoduchý figurálny alebo zoomorfný nízky reliéf podľa návrhu. 

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

56 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  4. 11. 2019 – 2. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Píšťalky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou ľudových hudobných nástrojov – píšťal. Osvojíte si techniku výroby signálnej píšťalky, bezdierkovej píšťalky – koncovky a šesťdierkovej pastierskej píšťalky (opracovanie dreva, prevŕtanie otvoru, vyrezanie tónotvorného zariadenia, ladenie, povrchová úprava). Kurz je rozdelený do troch voľne na seba nadväzujúcich častí:

 • I. časť: výroba signálnej píšťalky
 • II. časť: výroba bezdierkovej píšťalky – koncovky
 • III. časť: 6-dierková píšťalka

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 10 hodín / 3 lekcie
 • II. časť: 20 hodín / 7 lekcií
 • III. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

 • I. časť: 44 €
 • II. časť: 79 €
 • III. časť: 114 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
I. časť 1. 10. 2019 – 15. 10. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
II. časť 22. 10. 2019 – 3. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
III. časť 14. 1. 2020 – 24. 3. 2020  

 

 

 

Fujarka

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s históriou ľudového hudobného nástroja – fujary, naučíte sa technologický postup jej zhotovenia a ladenia, osvojíte si techniky povrchovej úpravy a zdobenia.

 • I. časť: Výroba fujarky zdobenej morením
 • II. časť: Zdobená leptaním

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu bezdierková píšťalka a 6-dierková píšťalka.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

132 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
I. časť 31. 3. 2020 – 9. 6. 2020  

 

 

 

Drevené lyžice

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte vyrobiť si lyžičky z dreva.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

56 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  25. 9. 2019 – 23. 10. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  29. 1. 2020 – 4. 3. 2020  

 

 

 

Výroba dlabaného riadu – vahan

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti korytárskej výroby, naučíte sa zvoliť si vhodný materiál a pracovné náradie. Osvojíte si technologický postup výroby úžitkového predmetu – vahanca technikou dlabania.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

56 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  15. 1. 2020 – 12. 2. 2020  

 

 

 

Črpák

Čo sa na kurze naučíte?

Rezba črpáka so zdobeným uškom, práca s rezbárskymi nožíkmi a dlátami, povrchová úprava dreva.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

110 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  1. 4. 2020 – 3. 6. 2020  

 

 

 

Drevené hračky – kyjatické

Čo sa na kurze naučíte?

Rezba drevenej hračky / vtáčika, práca s rezbárskymi nožíkmi a dlátami, povrchová úprava.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

61 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 16.30 – 20.00, So: 8:30 – 17.00 Ladislav Hedvigi
  18. 10., 19. 10. 2019  

 

 

 

Formy na medovníky

Čo sa na kurze naučím?

Rezba formy na medovníky, práca s rezbárskymi nožíkmi a dlátami, povrchová úprava dreva.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

58 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine , maximálne štyria účastníci, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 14.30 Pavol Sliacky
  26. 10., 9. 11., 23. 11. 2019  

 

 

 

Formy na syr

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické postupy drevorezby so zameraním na vyrezávanie foriem na syr. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva a zhotovíte si viacero foriem na syr s geometrickým a zoomorfným motívom.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodin / 3 lekcie

Cena kurzu

66 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 14.30 Pavol Sliacky
  22. 2., 7. 3., 21. 3. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Výroba z kože

Čo sa na kurze naučíte?

Technologický postup výroby z kože, príprava materiálu na výrobu, vzorovanie kože raznicami, postup šitia koženým remienkom.

 • I. časť: záložka, kľúčenka a puzdro na nôž

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

77 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Peter Blaha
I. časť 26. 9. 2019 – 7. 11. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Pastiersky bič

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si účastníci osvoja postupy spracovania kože a naučia sa technológiu výroby pastierskeho biča.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

121 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Peter Blaha
  16. 1. 2020 – 26. 3. 2020  

 

 

 

Pletenie z prútia

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s postupom spracovania a prípravy materiálu. Osvojíte si jednotlivé technologické postupy pletenia zo zeleného prútia a zhotovíte si okrúhly košík.

 • I. časť: pletenie košíka s uchom

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 10 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

 • I. časť: 47 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 8.30 – 16.00 Zlatoň Hreha
I. časť 24. 1. 2020 – 25. 1. 2020  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 8.30 – 16.00 Zlatoň Hreha
I. časť 14. 2. 2020 – 15. 2. 2020  

 

 

 

Pletenie z prútia – opálka

Čo sa na kurze naučím?

Spracovanie prútia, pletenie úžitkových predmetov košikárskou technikou: opálky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

42 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine , maximálne štyria účastníci, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 8:30 – 16.00 Zlatoň Hreha
  6. 12., 7. 12. 2019  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

 

 

 

Maľba na sklo

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autoroch v minulosti i dnes. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, reprodukciu so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Lívia Macková
  30. 3. 2020 – 4. 5. 2020  

 

 

 

Vianočné ozdoby z drôtu

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si účastníci osvoja základné princípy práce s drôtom a technologické postupy tvarovania drôtu. Naučia sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov a zhotovia si originálne vianočné ozdoby.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Katarína Králiková
  5. 11. 2019 – 3. 12. 2019  

 

 

 

Vianočné ozdoby z dreva

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si účastníci osvoja základné rezbárske techniky a vyrobia si vianočné ozdoby.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

12 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

44 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  6. 11. 2019 – 27. 11. 2019  

 

 

 

Zdobenie medovníkov

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými veľkonočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

21 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Eva Kuníková
  27. 11. 2019  

 

 

 

Zdobenie kraslíc – voskom

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s tradičnými technikami zdobenia kraslíc: farbením, voskovaním pomocou špendlíka. Naučíte sa pripraviť si materiál a pomôcky potrebné pre jednotlivé výzdobné techniky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

9 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

35 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Blanka Vaňová
  23. 3. 2020 – 6. 4. 2020  

 

 

 

Zdobenie kraslíc – batikovaním

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte rôzne technologické postupy zdobenia kraslíc batikovaním, za pomoci vrstvenia farieb a vosku

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

9 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

35 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Zlatoň Hreha
  25. 3., 1. 4., 8. 4. 2020