Zoznam kurzov v Banskej Bystrici – školský rok 2018/2019

 

Kalendár kurzov na školský rok 2018/2019

 

Akreditované kurzy

  Jesenný trimester
(24. 9. 2018 – 7. 12. 2018)
Zimný trimester
(14. 1. 2019 – 29. 3. 2019)
Jarný trimester
(1. 4. 2019 – 19. 6. 2019)
Črpák *      
Fujarka *    
Píšťalky *      
Tkanie na krosnách *      
Základy drevorezby *      

Intenzívne akreditované kurzy

  Jesenný trimester
(24. 9. 2018 – 7. 12. 2018)
Zimný trimester
(14. 1. 2019 – 29. 3. 2019)
Jarný trimester
(1. 4. 2019 – 19. 6. 2019)
Hrnčiarska výroba – víkendový kurz *      

* Kurzy sú akreditované v oblasti celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 
 

Záujmové kurzy

  Jesenný trimester
(24. 9. 2018 – 7. 12. 2018)
Zimný trimester
(14. 1. 2019 – 29. 3. 2019)
Jarný trimester
(1. 4. 2019 – 19. 6. 2019)
Drevené hračky      
Drotárske techniky    
Drôtený šperk  
Hrnčiarska výroba  
Krojová výroba – mužský kroj      
Lyžičník a lyžice      
Maľba na sklo      
Parta      
Plstenie      
Plstenie – Nadstavbový kurz – Kabelka      
Regionálne typy paličkovania čipiek      
Tkanice      
Tkanie na krosnách      
Výroba pastierskeho biča      
Základy drevorezby      
Základy paličkovania čipiek  
Zápästková technika      
Zdobenie kraslíc drôtovaním      
Zdobenie kraslíc sitinou      
Zdobenie kraslíc voskom      
Zdobenie kraslíc batikovaním      
Zdobenie medovníkov      

Intenzívne záujmové kurzy

  Jesenný trimester
(24. 9. 2018 – 7. 12. 2018)
Zimný trimester
(14. 1. 2019 – 29. 3. 2019)
Jarný trimester
(1. 4. 2019 – 19. 6. 2019)
Drevorezba – zrkadlo      
Figurálna socha      
Hrnčiarska výroba – víkendový kurz      
Kováčstvo      
Pletenie z prútia    
Šúpoľové bábiky      
Šúpoľové bábiky – Betlehem      
Vianočné ozdoby z dreva      
Vianočné ozdoby z drôtu      
Výroba korbáčov      
Výroba z kože      
Výroba zo slamy – vianočné ozdoby      
Výšivka krivou ihlou      
 
 

 

 

 

Črpák *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Čo sa na kurze naučíte?

Technologický postup výroby črpáka.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

110 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  15. 1. 2019 – 26. 3. 2019  

 

 

 

Drevené hračky

Čo sa na kurze naučíte?

Výroba drevenej hračky – zdobeného koníka.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.00 – 19.00 Michal Fiľo
  11. 2. 2019 – 18. 3 .2019  

 

 

 

Drevorezba – zrkadlo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tiež techniku opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené zrkadlo zdobené rezbou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Kurz je realizovaný v malej skupine, šesť účastníkov.

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.00 Jana Majerská
  20. 10., 27. 10. 2018  

 

 

 

Drotárske techniky

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom, technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

Fotogaléria

 • I. časť: tradičné postupy pletenia a opletania nádob, výroba úžitkových a ozdobných predmetov
 • II. časť: techniky opletania nádob, výroba 3D objektu / zoomorfný motív

Pre koho je kurz určený?

Jednotlivé časti kurzu na seba nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

112 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Zuzana Necpálová
I. časť 16. 1. 2019 – 27. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Zuzana Necpálová
II. časť 3. 4. 2019 – 19. 6. 2019  

 

 

 

Drôtený šperk

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. Naučíte sa používať jednotlivé typy drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz je rozdelený do troch voľne na seba nadväzujúcich častí:

 • I. časť: objekty/šperky s prvkami drotárskych techník
 • II. časť: objekty/šperky s prvkami textilných techník
 • III. časť: objekty/šperky s prvkami filigránskych techník

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Jednotlivé časti kurzu na seba nadväzujú.

Rozsah kurzu

 • Drôtený šperk I. : 20 hodín / 10 lekcií
 • Drôtený šperk II. : 20 hodín / 10 lekcií
 • Drôtený šperk III. : 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

76 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Katarína Králiková
I. časť 25. 9. 2018 – 27. 11. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Katarína Králiková
II. časť 15. 1. 2019 – 26. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Katarína Králiková
III. časť 2. 4. 2019 – 11. 6. 2019  

 

 

 

Figurálna socha

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o rezbárskych technikách, tvarovaní dreva, technologických postupoch, o princípoch proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 14.30 Peter Zoričák
mužská postava 25. 5., 8. 6., 15. 6. 2019  

 

 

 

Fujarka *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Viac informácii

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s históriou ľudového hudobného nástroja – fujary, naučíte sa technologický postup jej zhotovenia a ladenia, osvojíte si techniky povrchovej úpravy a zdobenia.

 • I. časť: Výroba fujarky zdobenej morením
 • II. časť: Zdobená leptaním

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Bezdierková píšťalka a Šesťdierková píšťalka.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 30 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

132 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
I. časť 17. 1. 2019 – 28. 3. 2019  

deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
II. časť 4. 4. 2019 – 13. 6. 2019  

 

 

 

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu: miska, šálka, dóza, tanier a džbán. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať. Kurz je rozdelený do troch častí:

 • I. časť: základy hrnčiarskej výroby
 • II. časť: tvarovanie nádob
 • III. časť: hrnčina

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Hrnčiarska výroba I. : 20 hodín / 10 lekcií
 • Hrnčiarska výroba II. : 20 hodín / 10 lekcií
 • Hrnčiarska výroba III. : 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

134 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 19.00 Ivan Husárik
I. časť 27. 9. 2018 – 6. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 19.00 Ivan Husárik
II. časť 17. 1. 2019 – 28. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 19.00 Ivan Husárik
III. časť 4. 4. 2019 – 13. 6. 2019  

 

 

 

Hrnčiarska výroba – víkendový kurz *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Čo sa na kurze naučím?

Modelovanie z hliny, točenie na hrnčiarskom kruhu, glazovanie a vypaľovanie výrobkov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

144 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 14.30 Peter Tatárik
20 hodín / 4 lekcie 29. 9., 13. 10., 27. 10., 24. 11. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 14.30 Peter Tatárik
20 hodín / 4 lekcie 19. 1., 9. 2., 23. 2., 16. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 14.30 Peter Tatárik
20 hodín / 4 lekcie 6. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5. 2019  

 

 

 

Hrnčiarska výroba – víkendový kurz

Čo sa na kurze naučím?

Modelovanie z hliny, točenie na hrnčiarskom kruhu, glazovanie a vypaľovanie výrobkov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

144 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 14.30 Ivan Husárik
20 hodín / 4 lekcie 6. 10., 20. 10., 10. 11., 1. 12. 2018  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 14.30 Ivan Husárik
20 hodín / 4 lekcie 26. 1., 16. 2., 2. 3., 23. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 14.30 Katarína Králiková
20 hodín / 4 lekcie 13. 4., 4. 5., 18. 5., 8. 6. 2019  

 

 

 

Kováčstvo

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné kováčske postupy a techniky (kutie, ťahanie, ohýbanie, ryhovanie, dierovanie, sekanie). Naučíte sa tvarovať kov za tepla, pracovať s vyhňou, oboznámite sa s výrobou úžitkových predmetov – kutáč, podkova a vešiak.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov a je fyzicky náročný.

Rozsah kurzu

12 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine , maximálne štyria účastníci, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 13.00 Roman Bučko
  4. 5., 11. 5., 18. 5. 2019  

 

 

 

Krojová výroba – mužský kroj

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte šitie základného variantu mužského odevu (bez zdobenia) so zameraním na región Podpoľanie. Naučíte sa technologické postupy prípravy strihov a zhotovenia mužskej košele, lajblíka, plátenných gatí a zástery.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

30 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa materiál na ušitie jednotlivých krojových súčastí. Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Kurz otvárame pre 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.00 Elena Marcineková
  11. 5., 25. 5., 8. 6., 15. 6. 2019  

 

 

 

Lyžičník a lyžice

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte vyrobiť si lyžičky z dreva.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

59 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.00 Michal Fiľo
  16. 3. 2019 – 23. 3. 2019  

 

 

 

Maľba na sklo

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autoroch v minulosti i dnes. Zhotovíte si reprodukciu pôvodnej maľby na sklo s náboženskou tematikou, reprodukciu so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Lívia Macková
  22. 5. 2019 – 19. 6. 2019  

 

 

 

Maľba na sklo II.

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autoroch v minulosti i dnes. Zhotovíte si obrázok podľa pôvodnej maľby na sklo so svetskou tematikou a taktiež obrázok na základe vlastného námetu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 16.30 – 19.30 Lívia Macková
  14. 1. 2019 – 11. 2. 2019  

 

 

 

Parta

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte technologický postup výroby ozdobných prvkov (kvety, lístky z vosku a ozdobných doplnkov) a zostavenia tradičnej party.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

76 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.00 Michaela Balážová
  14. 1. 2019 – 25. 3. 2019  

 

 

 

Píšťalky *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou ľudových hudobných nástrojov – píšťal. Osvojíte si techniku výroby signálnej píšťalky, bezdierkovej píšťalky – koncovky a šesťdierkovej pastierskej píšťalky (opracovanie dreva, prevŕtanie otvoru, vyrezanie tónotvorného zariadenia, ladenie, povrchová úprava). Kurz je rozdelený do troch voľne na seba nadväzujúcich častí:

 • I. časť: výroba signálnej píšťalky
 • II. časť: výroba bezdierkovej píšťalky – koncovky

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 10 hodín / 3 lekcie
 • II. časť: 20 hodín / 7 lekcií
 • III. časť: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

 • I. časť: 38 €
 • II. časť: 63 €
 • III. časť: 114 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, maximálne päť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
III. časť 26. 9. 2018 – 5. 12. 2018  

 

 

 

Pletenie z prútia

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s postupom spracovania a prípravy materiálu. Osvojíte si jednotlivé technologické postupy pletenia z prútia a zhotovíte si okrúhly a oválny košík.

 • I. časť: pletenie košíka s uchom
 • II. časť: pletenie oválneho košíka s uchom

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 10 hodín / 2 lekcie
 • II. časť: 20 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

 • I. časť: 42 €
 • II. časť: 84 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok a sobota pia: 16.30 – 19.30 a so: 9.00 – 16.30 Zlatoň Hreha
II. časť 1. 3., 2. 3., 15. 3., 16. 3. 2019  

 

 

 

Plstenie

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s históriou spracovania ovčieho rúna, s jeho farbením, s jednotlivými technikami plstenia a ich využitím v súčasnosti. Osvojíte si techniku mokrého plstenia a plstenia za sucha pomocou plstiacej ihly a získate potrebné zručnosti pre výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov, ktoré budete môcť uplatniť pri vlastnej tvorbe.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

73 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.00 Lívia Macková
  16. 1. 2019 – 27. 3. 2019  

 

 

 

Plstenie – Nadstavbový kurz – Kabelka

Čo sa na kurze naučíte?

Plstenie – kabelku

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

73 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.30 Andrea Malinovská
  2. 4. 2019 – 28. 5. 2019  

 

 

 

Regionálne typy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze budete rozvíjať svoje zručnosti v technike paličkovanej čipky a technologické postupy pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky v regionálnych variantoch. Kurz je rozdelený na tri časti:

Fotogaléria

 • I. časť: západoslovenské čipky
 • II. časť: stredoslovenské čipky

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre absolventov kurzu Základy paličkovania čipiek. Jednotlivé časti na seba voľne nadväzujú.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

78 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 18.30 Alena Vajsová
I. časť 17. 1. 2019 – 28. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 18.30 Alena Vajsová
II. časť 4. 4. 2019 – 13. 6. 2019  

 

 

 

Šúpoľové bábiky

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby šúpoľových bábik. Oboznámite sa s postupom spracovania a prípravy materiálu. Zhotovíte si figúrky mužské, ženské, zvieracie a drobné doplnky s tematikou Veľkej noci.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodin / 2 lekcie

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.00 Iveta Garajová
  16. 2. 2019 – 23. 2. 2019  

 

 

 

Šúpoľové bábiky – Betlehem

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby šúpoľových bábik. Získate prehľad o tradičnej výrobe zo šúpolia a iných prírodných pletivách, o sortimente spracovaní a príprave materiálu. Oboznámite sa s technologickým postupom výroby mužskej, ženskej figúrky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodin / 2 lekcie

Cena kurzu

60 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 17.00 Iveta Garajová
  24. 11. 2018 – 1. 12. 2018  

 

 

 

Tkanice

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze účastníci spoznajú predtkáčske techniky využívané na Slovensku. Naučia sa technologické postupy výroby šnúr, pletencov a tkaníc pomocou doštičiek a kartičiek. Osvoja si poznatky o použití šnúr, pletencov a tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.00 Lívia Macková
  1. 4. 2019 – 10. 6. 2019  

 

 

 

Tkanie na krosnách *

* - Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze získate základné znalosti o tradíciách tkania, druhoch tkanín, vzorovaní, regionálnych špecifikách a využití tkanín v súčasnosti. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Naučíte sa zabezpečiť všetky prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež získate vedomosti a zručnosti o tkaní z vlneného materiálu a z textilného odpadu. Kurz je rozdelený do dvoch častí:

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • Tkanie na krosnách I.: 30 hodín / 10 lekcií
 • Tkanie na krosnách II.: 30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

112 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Katarína Chruščová
II. časť 15. 1. 2019 – 26. 3. 2019  

 

 

 

Tkanie na krosnách

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze získate základné znalosti o tradíciách tkania, naučíte sa utkať tkaniny s plátnovou väzbou. Pomocou textilného odpadu vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

56 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Lívia Macková
  3. 4. 2019 – 15. 5. 2019  

 

 

 

Vianočné ozdoby z dreva

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si účastníci osvoja základné rezbárske techniky a vyrobia si vianočné ozdoby.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

12 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

44 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  15. 11. 2018 – 6. 12. 2018  

 

 

 

Vianočné ozdoby z drôtu

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si účastníci osvoja základné princípy práce s drôtom a technologické postupy tvarovania drôtu. Naučia sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov a zhotovia si originálne vianočné ozdoby.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok a štvrtok 17.00 – 20.00 Zuzana Necpálová
  19. 11., 22. 11., 26. 11., 29. 11., 3. 12. 2018  

 

 

 

Výroba korbáčov

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa účastníci naučia techniku pletenia korbáča z vŕbového prútia.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

18 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 16.00 – 19.00 Michal Fiľo
  9. 4. 2019  

 

 

 

Výroba pastierskeho biča

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si účastníci osvoja postupy spracovania kože a naučia sa technológiu výroby pastierskeho biča.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

117 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Peter Blaha
  24. 9. 2018 – 26. 11. 2018  

 

 

 

Výroba z kože

Čo sa na kurze naučíte?

Technologický postup výroby koženého remeňa, zápästka a krpcov, vzorovanie kože raznicami, postup šitia koženým remienkom.

 • I. časť: postup výroby koženého remeňa a zápästka
 • II. časť: krpce

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 15 hodín / 2 lekcie
 • II. časť: 15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

84 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.00 – 16.00 Ľubomír Medveď
I. časť 6. 4. 2019 – 27. 4. 2019  

 

 

 

Výroba zo slamy – vianočné ozdoby

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s postupom spracovania a prípravy materiálu. Osvojíte si technologické postupy výroby ozdôb zo slamy a rôzne techniky pletenia. Naučíte sa vytvárať širokú škálu tvarov a druhov, zhotovíte si pletené ozdoby a ozdoby zo žehlenej slamy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodin / 2 lekcie

Cena kurzu

67 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 17.00 Pavol Gregor
  24. 11. 2018 – 1. 12. 2018  

 

 

 

Výšivka krivou ihlou

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s technikou a tradíciou vyšívania krivou ihlou na Slovensku. Naučíte sa pripraviť si rám na vyšívanie, predkresliť si vzor a spájať jednotlivé vzory. Osvojíte si technologické postupy vyšívania retiazky, dierok a ich výplní krivou ihlou.

 • I.časť: výšivka krivou ihlou – základy

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

 • I.časť: 20 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

74 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.15 – 16.45 Lýdia Golianová
I. časť 6. 4., 13. 4., 27. 4. 2019  

 

 

 

Základy drevorezby *

* - Kurz je akreditovaný v oblasti celoživotného vzdelávania MŠ SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou je účasť na kurze v celom rozsahu a absolvovanie záverečných skúšok na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a rezbárske techniky linkorez a vruborez. Vyhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu. 

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

30 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

122 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  25. 9. 2018 – 27. 11. 2018  

 

 

 

Základy drevorezby

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a rezbárske techniky linkorez a vruborez. Vyhotovíte si piest zdobený podľa vlastného výtvarného návrhu. 

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

56 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  21. 5. 2019 – 18. 6. 2019  

 

 

 

Základy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte techniku paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Taktiež sa naučíte rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. Kurz je rozdelený na tri časti (Základy paličkovanej čipky I, II, III), v ktorých si postupne osvojíte technologický postup pletenia pásikovej a mnohopárovej čipky. Na kurz Základy paličkovania čipiek nadväzuje kurz Regionálne typy paličkovanej čipky.

Fotogaléria

 • I. časť: pásikové čipky
 • II. časť: pásikové / mnohopárové čipky
 • III. časť: mnohopárové čipky

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Jednotlivé časti kurzu na seba nadväzujú.

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

70 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 16.30 – 18.30 Beáta Daubnerová
II. časť 17. 1. 2019 – 28. 3. 2019  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 19.00 Beáta Daubnerová
III. časť 4. 4. 2019 – 13. 6. 2019  

 

 

 

Zápästková technika

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa účastníci naučia pletenie zápästkovou technikou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.00 Lívia Macková
  26. 9. 2018 – 5. 12. 2018  

 

 

 

Zápästková technika – Rukavice

Čo sa na kurze naučíte?

Zápästkovú techniku – rukavice

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

72 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.00 Lívia Macková
  14. 1. 2019 – 25. 3. 2019  

 

 

 

Zdobenie kraslíc batikovaním

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte základné technologické postupy zdobenia kraslíc batikovaním.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

9 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

35 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Zlatoň Hreha
  27. 3. 2019 - 10. 4. 2019  

 

 

 

Zdobenie kraslíc drôtovaním

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte základné technologické postupy opletania kraslíc drôtom.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

9 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

35 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Katarína Králiková
  28. 3. 2019 – 11. 4. 2019  

 

 

 

Zdobenie kraslíc sitinou

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte základné technologické postupy zdobenia kraslíc oblepovaním sitinou.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

9 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

35 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Tatiana Vajdová
  26. 3. 2019 – 9. 4. 2019  

 

 

 

Zdobenie kraslíc voskom

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa oboznámite s tradičnými technikami zdobenia kraslíc: farbením, voskovaním pomocou špendlíka. Naučíte sa pripraviť si materiál a pomôcky potrebné pre jednotlivé výzdobné techniky.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

9 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

35 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Blanka Vaňová
  25. 3. 2019 – 8. 4. 2019  

 

 

 

Zdobenie medovníkov

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými veľkonočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

21 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Eva Kuníková
  5. 12. 2018