Kurzy pre dospelých

v RCR ÚĽUV Banská Bystrica v školskom roku 2022/2023

 

Zoznam kurzov

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Základy paličkovania čipiek  
Tkanie na krosienkach – opasok      
Tkanie na stolových krosnách – šál      
Horehronská výšivka      
Plstenie    
Pletenie ihlicami      
Modrotlač      
Základy drevorezby      
Píšťalky *      
Štiepané holubičky z dreva      
Drotárske techniky I. – vešiačiky, misky *      
Drotárske techniky – opletanie nádob *      
Drôtený šperk *  
Výroba z kože – remeň a zápästky      
Modelovanie keramiky      
Hrnčiarska výroba  
Maľba na sklo – zimný motív      

Intenzívne víkendové kurzy

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Tkanie na krosnách *    
Výšivka krivou ihlou    
Spriadanie vlny      
Krojová výroba – ženský kroj      
Drevorezba – reliéf      
Figurálna socha      
Výroba zo svoru      
Formy na medovníky      
Hrnčiarska výroba  
Pletenie z prútia I.      
Mosadzná pracka na remeň      
Výšivka na zamate      

Sezónne kurzy

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Vianočné ozdoby z dreva      
Vianočné ozdoby z drôtu      
Sviečky z včelieho vosku      
Zdobenie medovníkov      

Individuálne kurzy

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Hrnčiarska výroba      
Tkanice      
Drevené lyžice      
Výroba zo šúpolia – bábiky      
Tkanie na krosnách – koberec      

Kurzy pre dvoch

  Jesenný trimester Zimný trimester Jarný trimester
Hrnčiarska výroba      
Tkanice      
Drevené lyžice      
Výroba zo šúpolia – bábiky      
Tkanie na krosnách – koberec      

* Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

 
 

Základy paličkovania čipiek

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou paličkovanej čipky, ktorú budete vedieť uplatniť pri vlastnej tvorbe čipiek. Naučíte sa rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch. V troch na seba nadväzujúcich častiach si postupne osvojíte technologický postup pletenia väzieb a pásikovej/mnohopárovej čipky.

 • I. časť: pásiková čipka
 • II. časť: pásiková/mnohopárová čipka
 • III. časť: mnohopárová čipka

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov. Jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú.

 • I. časť: začiatočníci
 • II. časť: mierne pokročilí
 • III. časť: pokročilí

Rozsah kurzu

 • I. časť: 20 hodín / 10 lekcií 
 • II. časť: 20 hodín / 10 lekcií
 • III. časť: 20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

95 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Eva Kuníková
I. časť 20. 9. 2022 – 29. 11. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Eva Kuníková
II. časť 16. 1. 2023 – 27. 3. 2023  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 19.00 Eva Kuníková
III. časť 4. 4. 2023 – 13. 6. 2023  

Tkanie na krosienkach – opasok

Čo sa na kurze naučím?

Tkanie na krosnách, krosienkach, ráme, či doštičke má v tradičnej ľudovej kultúre svoje nezastupiteľné miesto. Jeho využitie bolo široké v minulosti a ostáva ním aj dnes. Ak Vám v šatníku chýba jedinečný doplnok k šatám, či blúzke, tento kurz je určený práve pre Vás. Na kurze sa o tkaní dozviete viac a vyrobíte si originálny textilný opasok.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

6 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

45 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Lívia Bučková
  22. 9. 2022 – 29. 9. 2022  

Tkanie na stolových krosnách – šál

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom snovania, navíjania osnovy a tkania na stolových krosnách a utkáte si šál z vlneného materiálu.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

80 € 

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Lívia Bučková
  2. 11. 2022 – 30. 11. 2022  

Horehronská výšivka

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s farebnou škálou a ornamentálnymi prvkami horehronskej výšivky. Osvojíte si technologické postupy vyšívania horehronskej výšivky so zameraním na krížikové vyšívanie, hladkovanie, hrachovinku, výrez.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

90 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.30 Beáta Marková
  3. 10. 2022 – 28. 11. 2022  

Plstenie

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou spracovania ovčieho rúna, s jeho farbením, s jednotlivými technikami plstenia a ich využitím v súčasnosti. Osvojíte si techniku mokrého plstenia a plstenia za sucha pomocou plstiacej ihly a získate potrebné zručnosti pre výrobu úžitkových a dekoratívnych predmetov, ktoré budete môcť uplatniť pri vlastnej tvorbe. Kurz pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich častí:

I. časť:  základy plstenia
II. časť: plstená kabelka

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

I. časť: 20 hodín / 8 lekcií
II. časť: 20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

105 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.30 Andrea Malinovská
I. časť 3. 10. 2022 – 28. 11. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 19.30 Andrea Malinovská
II. časť 16. 1. 2023 – 13. 3. 2023  

Pletenie ihlicami

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup pletenia na ihliciach, rôzne spôsoby tvorby a spájania očiek a vzorovania. Zhotovíte si šál.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Eva Kuníková
  27. 10. 2022 – 1. 12. 2022  

Modrotlač

Na kurze sa oboznámite s tradíciou modrotlače, osvojíte si prípravné práce a technologické postupy prenášania vzorov na látku a jej farbenia. Zhotovíte si šperky z vlastnoručne vyrobenej modrotlače.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

115 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Lucia Dovalová
  2. 11. 2022 – 30. 11. 2022  

Základy drevorezby

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte remeselné zručnosti drevorezby, ktoré budete schopní využiť pri vlastnej práci s drevom. Naučíte sa orientovať v rezbárskej terminológii, zvoliť si vhodný materiál a pracovný postup. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami a rezbárske techniky linkorez a vruborez.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  17. 10. 2022 – 21. 11. 2022  

Píšťalky *

* Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

Viac informácií

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou ľudových hudobných nástrojov – píšťal. Osvojíte si techniku výroby bezdierkovej píšťalky – koncovky (opracovanie dreva, prevŕtanie otvoru, vyrezanie tónotvorného zariadenia, ladenie, povrchová úprava). 

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

​20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

110 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.30 Michal Fiľo
  21. 9. 2022 – 9. 11. 2022  

Štiepané holubičky z dreva

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tradičnou technikou štiepania dreva. Naučíte sa použiť vhodný materiál a nástroje, osvojíte si technologický postup štiepania dreva pozdĺž rastových vlákien. Zhotovíte si štiepané holubičky. 

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Jiří Stoklasa
  4. 10. 2022 – 8. 11. 2022  

Drotárske techniky I. – vešiačiky, misky *

* Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

Viac informácií

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom, technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy výpletu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Zameriame sa na výrobu úžitkových a ozdobných predmetov. Základnými drotárskymi technikami technikami si vytvoríte rôzne typy vešiačikov a misiek.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Zuzana Necpálová
  20. 9. 2022 – 18. 10. 2022  

Drotárske techniky – opletanie nádob *

* Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

Viac informácií

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s históriou drotárstva, tradičným i súčasným sortimentom. Osvojíte si technologické postupy tvarovania drôtu a rôzne druhy opletania nádob – tanier, hrnček. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Zuzana Necpálová
  8. 11. 2022 – 6. 12. 2022  

Drôtený šperk *

* Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

Viac informácií

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte rôzne technologické postupy výroby drôtených šperkov. V troch na seba nadväzujúcich častiach sa naučíte používať jednotlivé typy drotárskych a iných výzdobných techník, ako aj vhodne použiť materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov. Kurz pozostáva z troch na seba nadväzujúcich častí:

 • I. časť: šperky/objekty s prvkami drotárskych techník
 • II. časť: šperky/objekty s prvkami textilných techník
 • III. časť: šperky s prvkami košikárskych techník 

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

každá časť: 20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

100 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 19.30 Katarína Králiková
I. časť 6. 10. 2022 – 1. 12. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 19.30 Katarína Králiková
II. časť 19. 1. 2023 – 16. 3. 2023  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 19.30 Katarína Králiková
III. časť 13. 4. 2023 – 1. 6. 2023  

Výroba z kože – remeň a zápästky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickými postupmi výroby z kože. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné nástroje, aplikovať výzdobné prvky šitím a razením a osvojíte si technologické postupy využívané pri výrobe z kože. Zruční brašnári, remenári a vševci vyrábali široký sortiment kožených výrobkov, ktoré boli súčasťou odievania v bežnom živote i na slávnostné príležitosti. Čo všetko sa však ukrýva za jeho výrobou sa dozviete na kurze, kde si pod vedením výrobcu Petra Blahu vyrobíte svoj vlastný kožený opasok a zápästky.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

130 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Peter Blaha
  6. 10. 2022 – 3. 11. 2022  

Modelovanie keramiky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe a spoznáte sortiment modelovaných výrobkov. Osvojíte si technologické postupy modelovania z voľnej ruky a modelovania z plátov hliny: kachlica, miska, hranatá fľaša, dutá figúrka. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť engobami, glazúrami a vypaľovať.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

105 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Štvrtok 17.00 – 20.00 Inka Zibrinová
  29. 9. 2022 – 27. 10. 2022  

Hrnčiarska výroba

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť, používať engoby a glazúry a vypaľovať. Kurz pozostáva z troch na seba nadväzujúcich častí.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

každá časť: 20 hodín / 8 lekcií

Cena kurzu

150 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.30 Katarína Králiková
I. časť 21. 9. 2022 – 9. 11. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.30 Katarína Králiková
II. časť 11. 1. 2023 – 15. 3. 2023  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 19.30 Katarína Králiková
III. časť 5. 4. 2023 – 24. 5. 2023  

Maľba na sklo – zimný motív

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologický postup maľby na sklo, ako aj základné vedomosti z výtvarnej prípravy a kompozičných princípov diela. Naučíte sa pripraviť si predlohy, namiešať farby a použiť vhodný materiál a pomôcky. Získate prehľad o tradíciách maľby na skle na Slovensku, ako aj o významných osobnostiach – autoroch v minulosti i dnes. Zhotovíte si obrázok podľa pôvodnej maľby na sklo so zimným motívom.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

85 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Lívia Bučková
  8. 11. 2022 – 6. 12. 2022  

Tkanie na krosnách *

* Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

Viac informácií

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s tkáčskou tradíciou, druhmi tkanín, vzorovaním a regionálnymi špecifikami. Naučíte sa utkať tkaniny rôznymi druhmi väzieb, vytvárať vzory a tkaniny úžitkového i dekoratívneho charakteru. Osvojíte si prípravné práce – snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny a tiež sa naučíte tkať z vlneného materiálu a textilného odpadu. Kurz pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich častí: 

 • I. časť: snovanie a navíjanie osnovy, základné tkáčske väzby, tkanie s textilným odpadom
 • II. časť: vzorovanie tkanín preberaním, brožovaním a ažúry

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

každá časť: 30 hodín / 6 lekcií

Cena kurzu

175 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 16.00 – 19.00, So: 8.00 – 16.00 Katarína Chruščová
I. časť 30. 9., 1. 10., 14. 10., 15. 10., 4. 11., 5. 11. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 16.00 – 19.00, So: 8.00 – 16.00 Katarína Chruščová
II. časť 20. 1., 21. 1., 3. 2., 4. 2., 17. 2., 18. 2. 2023  

Výšivka krivou ihlou

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technikou a tradíciou vyšívania krivou ihlou na Slovensku. Naučíte sa pripraviť si rám na vyšívanie, predkresliť si vzor a spájať jednotlivé vzory. Osvojíte si technologické postupy vyšívania retiazky, dierok a ich výplní krivou ihlou.

 • I.časť: výšivka krivou ihlou – základy
 • II.časť: vyšívanie na vyťahanej niti

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

každá časť: 20 hodín / 3 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

110 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.15 – 16.45 Lýdia Golianová
I. časť 5. 11., 19. 11., 3. 12. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.15 – 16.45 Lýdia Golianová
II. časť 28. 1., 11. 2., 25. 2. 2023  

Spriadanie vlny

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s postupom prípravy a čistenia ovčieho rúna. Osvojíte si technologické postupy česania vlny na hrebeni, krampliach a česačke a spriadania vlny na vretienku a kolovrátku.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

135 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota 9.00 – 17.00 Ľubica Noemi Kováčiková
  2. 12. 2022 – 3. 12. 2022  

Krojová výroba – ženský kroj

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy prípravy strihov a zhotovenia oplecka, lajblíka, sukne a zástery so zameraním na podpoliansky región.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých, ktorí ovládajú prácu na šijacom stroji.

Rozsah kurzu

30 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

175 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky na šitie a nástroje (šijací stroj s príslušenstvom). Cena nezahŕňa látku na ušitie jednotlivých krojových súčastí. Účastník si zakúpi látku v odporúčanom množstve, kvalite, farbe a vzoroch podľa vlastného výberu.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 5 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.30 – 16.30 Elena Marcineková
  8. 10., 22. 10., 12. 11., 26. 11. 2022  

Drevorezba – reliéf

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete znalosti o rezbárskych technikách a o tvarovaní dreva. Osvojíte si prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami, ako aj techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva a zhotovíte si nízky reliéf.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

100 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine pre šesť účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 17.00 Ján Pindiak
  1. 10. 2022 – 8. 10. 2022  

Figurálna socha

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze nadobudnete komplexné znalosti o rezbárskych technikách, tvarovaní dreva, technologických postupoch, o princípoch proporcionality. Osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si figurálnu sochu menších rozmerov.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

100 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 17.00 Miroslav Strečok
  5. 11. 2022 – 12. 11. 2022  

Výroba zo svoru

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa bližšie zoznámite s týmto zaujímavým a jedinečným materiálom. Osvojíte si  remeselné zručnosti spracovania svorového dreva, technologický postup výroby nádoby a povrchovej úpravy. Zhotovíte si jedinečnú nádobku.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

6 hodín / 1 lekcia

Cena kurzu

50 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 15.30 Rudolf Gontko
  26. 11. 2022  

Formy na medovníky

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniky opracovania, zdobenia rezbou a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené formy na medovníky.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie (intenzívne)

Cena kurzu

100 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 17.00 Pavol Sliacky
  19. 11. 2022 – 3. 12. 2022  

Hrnčiarska výroba 

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe. Osvojíte si technologické postupy výroby úžitkových nádob voľnou rukou a točením na hrnčiarskom kruhu. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť, používať engoby a glazúry a vypaľovať. Kurz pozostáva z troch na seba nadväzujúcich častí.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

každá časť: 20 hodín / 5 lekcií

Cena kurzu

170 € / jedna časť

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.30 – 12.30 Katarína Králiková
I. časť 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 26. 11. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.30 – 12.30 Peter Tatárik
II. časť 21. 1., 4. 2., 18. 2., 11. 3., 25. 3. 2023  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 8.30 – 12.30 Peter Tatárik
III. časť 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6. 2023  

Pletenie z prútia I.

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte pripraviť si materiál a použiť vhodné nástroje a pomôcky. Osvojíte si technologické postupy pletenia z nelúpaného vŕbového prútia.

 • I. časť: podložka a miska

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

75 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 8.30 – 16.00 Zlatoň Hreha
  25. 11. 2022 – 26. 11. 2022  
deň čas / termín konania kurzu lektor

Piatok, sobota Pia: 16.30 – 19.30, So: 8.30 – 16.00 Zlatoň Hreha
  2. 12. 2022 – 3. 12. 2022  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.

Mosadzná pracka na remeň

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s technologickým postupom výroby a výzdoby mosadznej pracky. Naučíte sa mosadzný plech tvarovať, gravírovať a povrchovo upraviť leštením. Zhotovíte si zdobenú mosadznú pracku.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 2 lekcie

Cena kurzu

95 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 17.00 Štefan Hukeľ
  15. 10. 2022 – 22. 10. 2022  

Vianočné ozdoby z dreva

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátkami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniku opracovania a zdobenia rezbou a povrchovú úpravu dreva. Zhotovíte si drevené ozdoby s tradičnými motívmi.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

12 hodín / 4 lekcie

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Michal Fiľo
  16. 11. 2022 – 7. 12. 2022  

Vianočné ozdoby z drôtu

Čo sa na kurze naučíte?

Na kurze si osvojíte základné princípy práce s drôtom a technologické postupy tvarovania drôtu. Naučíte sa používať vhodný materiál a pracovné náradie na jednotlivé typy výrobkov a zhotovíte si originálne vianočné ozdoby.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

9 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

55 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 17.00 – 20.00 Katarína Králiková
  21. 11. 2022 – 5. 12. 2022  

Sviečky z včelieho vosku

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte technologické postupy výroby sviečok z včelieho vosku liatím a stáčaním. 

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

40 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektorka

Streda 17.00 – 20.00 Martina Balková
  30. 11. 2022  

Zdobenie medovníkov

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte zdobiť medovníky tradičnými vianočnými motívmi s použitím bielej cukrovej polevy.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

3 hodiny / 1 lekcia

Cena kurzu

40 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 17.00 – 20.00 Eva Kuníková
  6. 12. 2022  
Ospravedlňujeme sa, ale kapacita kurzu je momentálne plná.
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 17.00 – 20.00 Eva Kuníková
  7. 12. 2022  

Výšivka na zamate

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s farebnou škálou a ornamentálnymi prvkami výšivky krivou ihlou z oblasti Podpoľania. Naučíte sa pripraviť si vzor, rozvrhnúť si kompozíciu na ploche a osvojíte si techniku vyšívania krivou ihlou na zamate.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 3 lekcie

Cena kurzu

115 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný v malej skupine 6 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Sobota 9.00 – 16.30 Margita Nôtová
  22. 10., 12. 11., 26. 11. 2022  

Hrnčiarska výroba – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete mať jedinečnú možnosť pod lektorským vedením tvoriť program kurzu a vyrobiť si napr. vlastnú sadu hrnčekov, či originálne výrobky, ktorými potešíte svojich blízkych. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť a používať engoby a glazúry.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov i pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 4 lekcie (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

300 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Katarína Králiková

Tkanice – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s použitím šnúr, pletencov a tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti. Osvojíte si technologické postupy výroby šnúr, pletencov a tkaníc na doštičke.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 5 lekcií 

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

207 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Lívia Bučková

Drevené lyžice – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené lyžice.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 4 lekcie (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

215 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. 

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Michal Fiľo

Výroba zo šúpolia – bábiky– Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup výroby šúpoľových bábik: ženskej / mužskej postavy

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 4 lekcie (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

207 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Eva Kuníková

Tkanie na krosnách – koberec – Individuálny kurz

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s fungovaním krosien, naučíte sa pomenovať ich jednotlivé časti a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup tkania a zhotovíte si koberec rozmerov cca 45x100cm z textilného odpadu s vlastným vzorom.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

4 hodiny / 1 lekcia (intenzívne)

Čas kurzu

Streda / po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

106 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 1 účastníka.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Lívia Bučková

Hrnčiarska výroba – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze budete mať jedinečnú možnosť pod lektorským vedením tvoriť program kurzu a vyrobiť si napr. vlastnú sadu hrnčekov, či originálne výrobky, ktorými potešíte svojich blízkych. Taktiež sa naučíte výrobky zdobiť a používať engoby a glazúry.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov i pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 4 lekcie (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

350 € pre oboch (175 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Katarína Králiková

Tkanice – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s použitím šnúr, pletencov a tkaníc v minulosti a o možnostiach ich uplatnenia v súčasnosti. Osvojíte si technologické postupy výroby šnúr, pletencov a tkaníc na doštičke.

FotogalériaFotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 5 lekcií 

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

224 € pre oboch (112 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Lívia Bučková

Drevené lyžice – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze si osvojíte prácu s rezbárskymi nožíkmi a dlátami. Naučíte sa tvarovať drevo, osvojíte si techniky opracovania a povrchovej úpravy dreva. Zhotovíte si drevené lyžice.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov aj pokročilých.

Rozsah kurzu

10 hodín / 4 lekcie (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

240 € pre oboch (120 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Michal Fiľo

Výroba zo šúpolia – bábiky – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa naučíte spracovať a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup výroby šúpoľových bábik: ženskej / mužskej postavy

EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

10 hodín / 4 lekcie (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

222 € pre oboch (111 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Eva Kuníková

Tkanie na krosnách – koberec – Kurz pre dvoch

Čo sa na kurze naučím?

Na kurze sa oboznámite s fungovaním krosien, naučíte sa pomenovať ich jednotlivé časti a pripraviť si materiál. Osvojíte si technologický postup tkania a zhotovíte si koberec rozmerov cca 45x100cm z textilného odpadu s vlastným vzorom.

FotogalériaFotogaléria
EncyklopédiaEncyklopédia

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre začiatočníkov.

Rozsah kurzu

4 hodiny / 1 lekcia (intenzívne)

Čas kurzu

Po individuálnej dohode v čase od 8,00 – 18,00 h.

Cena kurzu

136 € pre oboch (68 € / 1 účastník)

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, brožúra a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Počet účastníkov

Kurz je realizovaný pre 2 účastníkov.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

  Po individuálnej dohode Lívia Bučková

« Späť