Kurzy pre deti

v RCR ÚĽUV Košice v školskom roku 2022/2023

 

Zoznam kurzov

Pondelok

Rezbárska dielňa – od 10 rokov
Maľba na sklo – od 8 rokov

Utorok

Textilná dielňa – od 8 rokov

Streda

Hrnčiarska dielňa – od 8 rokov
 
 
 

Rezbárska dielňa

Čo sa deti na kurze naučia?

Na kurze sa deti zoznámia so základmi práce s drevom. Získajú nielen praktické zručnosti, ale i teoretické vedomosti o jednotlivých druhoch drevín a pracovných nástrojoch. Osvoja si prácu s rezbárskym náradím (nožík, pílka, dlátko) a rezbárske techniky linkorez a vruborez. Vyhotovia si hračky, úžitkové a dekoratívne predmety.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre deti od 10 rokov; pre začiatočníkov i pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

70 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov a názvy trimestrov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 14.45 – 16.45 Peter Szeman
Jesenný trimester 26. 9. 2022 – 5. 12. 2022  

Maľba na sklo

Čo sa deti na kurze naučia?

Na kurze sa deti naučia pripraviť si materiál a pracovné pomôcky. Osvoja si techniku maľby na sklo a namaľujú si reprodukcie, ako aj obrázky podľa vlastného návrhu.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre deti od 8 rokov; pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

65 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, materiál, pracovné pomôcky, nástroje a zástery. Vzhľadom k malej skupine garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Pondelok 14.30 – 16.30 Krištof Michalko
Jesenný trimester 26. 9. 2022 – 5. 12. 2022  

Textilná dielňa

Čo sa deti na kurze naučia?

Na kurze sa deti naučia rozličné textilné techniky (plstenie, paličkovanie, vyšívanie, batikovanie, tkanie na ráme, výroba tkaníc). Zhotovia si hračky, drobné úžitkové a dekoratívne predmety.

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre deti od 8 rokov; pre začiatočníkov i pokročilých.

Rozsah kurzu

15 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

50 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov a názvy trimestrov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Utorok 14.15 – 15.45 Halina Grešlíková
Jesenný trimester 27. 9. 2022 – 6. 12. 2022  

Hrnčiarska dielňa

Čo sa deti na kurze naučia?

Na kurze sa deti zoznámia s prácou s hlinou. Vyskúšajú si modelovanie z hliny a točenie na hrnčiarskom kruhu. Naučia sa výrobky zdobiť a používať engoby a glazúry. Zhotovia si úžitkové a dekoratívne predmety (figúrky, reliéfy, nádoby).

Fotogaléria

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre deti od 8 rokov; pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Rozsah kurzu

20 hodín / 10 lekcií

Cena kurzu

75 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora, jednotlivé pracovné pomôcky a nástroje, materiál, pracovné zástery. Vzhľadom k malej skupine garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi.

Termíny kurzov a názvy trimestrov zoznam kurzov

 
deň čas / termín konania kurzu lektor

Streda 14.45 – 16.45 Patrícia Konvičná
Jesenný trimester 28. 9. 2022 – 7. 12. 2022  

« Späť