Kurzy pre deti

 

Kurzy ľudových umeleckých výrob pre deti a mládež školského veku predstavujú príspevok ÚĽUV k zapájaniu mládeže do alternatívnych foriem trávenia voľného času. Sú organizované v poobednajších hodinách v osobitne upravených priestoroch ÚĽUV v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Kurzy majú podľa náročnosti rozličnú výmeru hodín a vedú ich kvalifikovaní lektori remesiel.

Pre účastníkov kurzov sú k dispozícii materiálové ukážky starých remeselných výrobkov zo študijných zbierok ÚĽUV, ukážky z foto a video archívu ÚĽUV. Každý účastník odchádza po skončení kurzu s diplomom tovariša a vlastnoručne vyrobenými dielkami.

 
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Kurzy pre deti