Škola remesiel ÚĽUV

 

V súvislosti s platnou Vyhláškou ÚVZ SR č. 241/2021 zo dňa 12.8.2021 Vám oznamujeme, že vzdelávacie aktivity v Regionálnych centrách remesiel (v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach) budeme realizovať za dodržania stanovených podmienok nariadených príslušným RÚVZ a v súlade s opatreniami podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne tzv. Covid automat.

 
 

Objavte v sebe ukryté zručnosti. Príďte sa k nám naučiť a zdokonaliť v tradičných remeslách ako hrnčiarstvo, rezbárstvo, košikárstvo, drotárstvo, paličkovanie alebo tkanie na krosnách. ÚĽUV organizuje kurzy a tvorivé dielne pre deti aj dospelých vo svojich Regionálnych centrách remesiel v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Okrem Školy remesiel Regionálne centrá ponúkajú aj iné aktivity: exkurzie, prednášky, výstavy, súťaže, odbornú knižnicu, predaj ľudovoumeleckých výrobkov, poradenstvo pre výrobcov, ale i organizované stretnutia majstrov a nadšencov ľudovej umeleckej výroby.

 
 

Regionálne
centrum
remesiel

Bratislava
RCR BA
Regionálne
centrum
remesiel

Banská
Bystrica
RCR BB
Regionálne
centrum
remesiel

Košice
RCR KE

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel