Udelenie titulov majster ĽUV za rok 2018

Titul „majster ľudovej umeleckej výroby“ za rok 2018 bol udelený:


Pavol Gregor, Prievidza
- za výrobu zo slamy - ozdoby.


Grešlíková Galina, Prešov
- za výrobu v odvetví ručného tkania na krosnách.


Hupka Eduard, Gáň
- za zachovanie a rozvíjanie vybíjania kovu do dreva, v sústruženej a tokárenej technike.


Kocianová Dagmar, Bernolákovo
- za výrobu v odvetví ručného pletenia z vlny.


Prilinský Igor, Prievidza
- za výrobu z dreva - tvorbu zo svoru, za zachovanie pôvodných technologických postupov, jeho spracovania na úžitkový predmet.


Schusterová Milota, PaeDr., Bratislava
- za tvorbu a zachovávanie techniky podmaľby na sklo.