Udeľovanie titulov Majster ľudovej umeleckej výroby

 

Tradícia udeľovania čestných titulov Majster ľudovej umeleckej výroby vynikajúcim remeselníkom a ľudovým výrobcom siaha do roku 1959.
Od tej doby udelila Komisia na posudzovanie spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby pri ÚĽUV Bratislava spolu už 439 čestných titulov. Od roku 2014 ocenenie Majster ľudovej umeleckej výroby udeľujú spoločne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ústredie ľudovej umeleckej výroby.

 
 

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia Majster ľudovej umeleckej výroby, Majsterka ľudovej umeleckej výroby

Ocenenie Majster ľudovej umeleckej výroby, Majsterka ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti. Je ocenením individuálnych zásluh pri zachovávaní unikátnych prejavov v oblasti ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v Slovenskej republike.

Podmienky na predkladanie návrhov:

  1. Pracovný profil uchádzača na ocenenie
  2. Súbor výrobkov v dostatočnej kvantite a kvalite, aby umožnil komisii kvalifikovane rozhodnúť o kandidátovi. Súčasťou návrhu môže byť aj obrazová dokumentácia postupov výroby a výrobkov kandidáta
  3. Návrhy na udelenie titulu posielajte najneskôr do 6. 5. 2022
  4. Kontaktná osoba: Mária Farkasová, mobil +421 908 767 719, email: maria.farkasova@uluv.sk

Adresa na predkladanie návrhov a posielanie ľudových umeleckých výrobkov:

Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Obchodná 64
816 11 Bratislava
email: craft@uluv.sk

 

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Servis pre výrobcov > Udeľovanie titulov majster ĽUV