Udeľovanie titulov Majster ľudovej umeleckej výroby

 

Tradícia udeľovania čestných titulov Majster ľudovej umeleckej výroby vynikajúcim remeselníkom a ľudovým výrobcom siaha do roku 1959, kedy Ústredie ľudovej umeleckej výroby udelilo takéto tituly majstrom - hrnčiarom (Ján Frankovič z Bardejova, Emil Majnhold z Ľubietovej, Michal Parikrupa z Pozdišoviec, Ján Moravčík z Pukanca, Vincent Labaj z Modry, Ján Kováč zo Šivetíc), majsterkám - tkáčkam (Zuzana Selecká z Dobrej Nivy, Anna Hroncová z Očovej) a vyšívačkám (Katarína Brinzová z Veľkého Grobu, Katarína Brúderová z Vajnor). Od tej doby udelila Komisia na posudzovanie spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby pri ÚĽUV Bratislava spolu už 417 čestných titulov. Od roku 2014 ocenenie Majster ľudovej umeleckej výroby udeľujú spoločne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ústredie ľudovej umeleckej výroby.

 
 

 

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenenia Majster ľudovej umeleckej výroby

Ocenenie Majster ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti.
Je ocenením individuálnych zásluh pri zachovávaní unikátnych prejavov v oblasti ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v Slovenskej republike.

Podmienky na predkladanie návrhov:

  1. Pracovný profil uchádzača na ocenenie.
  2. Reprezentatívny výber vlastnoručne zhotovených ľudových umeleckých výrobkov na posúdenie odborných predpokladov uchádzača.

Termín na predkladanie návrhov: do 10. apríla 2019
Termín zasadnutia komisie: 29. apríla 2019

Adresa na predkladanie návrhov a posielanie ľudových umeleckých výrobkov:

Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Obchodná 64
816 11 Bratislava
email: craft(zavináč)uluv.sk

 


 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Servis pre výrobcov > Udeľovanie titulov majster ĽUV