Výroba výšiviek - výšivkárstvo

Vývoj výšivky na našom území siaha hlboko do minulosti. Prvé výšivkárske cechy sú doložené v 15. storočí, kedy dosiahla výšivka najväčší rozkvet. Znalosť výšivkárskeho umenia prenikala postupne aj do ľudového prostredia. Vznikali a formovali sa regionálne typy výšivky, v ktorých nachádzali odozvu jednotlivé slohové štýly, najmä renesancia. Vývoj ľudovej výšivky vrcholí v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia.

Pre slovenskú ľudovú výšivku je charakteristická farebnosť, bohatosť techník, vzorov a ornamentálnych kompozícií. Výšivka bola dominantným zdobným prvkom na ľudovom odeve a jedným zo znakov regionálneho odlíšenia. Zdobil sa ňou bytový textil. Svojím majstrovstvom vyšívačky ÚĽUV-u i dnes dokazujú celú technickú i ornamentálnu bohatosť tradičnej výšivky. Prikrývky, úsporné prestieranie, obrusy, vankúše sú zdobené tradičnými technikami. Pritom použitý materiál, zvolená farebnosť, kompozícia i ornament zodpovedajú súčasným požiadavkám. V sortimente nájdeme i dekoratívne výšivky - obrázky a závesy, na ktorých výtvarníčka rozvinula rastlinnú ornamentiku z tradičných obradových textílií. Výšivka nachádza uplatnenie aj na módnych odevoch a odevných doplnkoch, ktoré vznikajú v oddelení vývoja ÚĽUV-u.