Výroba čipiek - čipkárstvo

V tradičnej textilnej tvorbe na Slovensku zohrávalo čipkárstvo významnú úlohu. Rozvinuli sa tu rôzne čipkárske techniky - čipky pletené na krosienkach, šité čipky, háčkovanie a paličkovanie. Paličkovaná čipka k nám prenikla v 16. storočí dvoma cestami: z juhu chorvátskou kolonizáciou a zo západu z Čiech a Nemecka prostredníctvom baníkov. Je významným textilným druhom, ktorý sa v slovenskom ľudovom textile rozvinul do kompozičnej, ornamentálnej i farebnej bohatosti. Zdobil sa ňou odev i bytový textil. V okolí banských miest vznikli na Slovensku najväčšie strediská čipkárskej výroby a paličkovanie tu bolo významným doplnkovým zamestnaním. Popri baníckych čipkách zaznamenali vlastný vývoj tzv. roľnícke čipky, unikátne svojou farebnosťou a ornamentikou. Sortiment čipkárskej výroby tvoria metráže tradičných čipiek, motívy a paličkované doplnky ľudového odevu. Tradičnými čipkami sú zdobené prikrývky, obrusy, prestierania. Využíva sa pôvodná ornametika v novej tlmenej farebnosti, prípadne je tradičný motív štylizovane celoplošne rozvinutý, čím vzniká celočipková prikrývka, obraz alebo záves. Paličkovaná čipka sa uplatňuje i v módnej odevnej tvorbe. Paličkovanie čipiek v ÚĽUV-e je odvetvím, v ktorom sa výrazne prejavuje invencia výtvarníkov a je príkladom "pretavenie" tradičného do moderných súčasných polôh.