Terralha 2012

Európsky festival keramickej tvorby
St Quentin la Poterie

Do 29. Februára 2012 máte jedinečnú možnosť prihlásiť sa na európsky festival keramickej tvorby. Spomedzi všetkých uchádzačov bude vybraných 20 výrobcov súčasnej keramiky na prezentáciu svojich prác. Výberové kritériá budú hodnotiť nie len kvalitu práce, ale aj kultúrnu rozmanitosť a množstvo používaných techník.

Umelcov bude vyberať odborná komisia. Sú povolené všetky keramické techniky a môžu byť použité všetky materiály okrem íľu.

Pravidlá a podmienky pre účasť:
• účastník musí byť starší ako 18 rokov
• účastník musí byť profesionálny keramikár
• účastník sa musí zaviazať, že bude na mieste vo svojej výstavnej plochy po celé 4 dni

festivalu a bude zodpovedný za prepravu svojich umeleckých diel. Výstava sa bude konať od stredy 18. júla 2012 do nedele 22. Júla.Postup pre podanie prihlášky
• účastník je povinný zaslať minimálne 3 fotky jednotlivých prác, uvedie konkrétne rozmery.
- fotografie musia byť predložené buď na CD-ROM vo formáte JPEG vo vysokom rozlíšení (300 dpi) alebo zaslať e-mailom (Vo formáte J-PEG 1 - 1,5 MO).
• Každý obrázok musí mať názov alebo číslo
• Žiadatelia musia poslať stručný životopis: vzdelanie / školenia, výstavy a hlavné stručnú textovú prezentáciu práce.

Prihláška vo francúzštine alebo angličtine, musí byť usporiadateľovi doručená do 29. februára 2012.