Svetový deň dreva 2019

Stretnutie s čínskymi rezbármi

 

Pri príležitosti Svetového dňa dreva sa 27. marca 2019 v priestoroch Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) na Obchodnej ulici 64 v Bratislave uskutoční stretnutie s čínskymi rezbármi s cieľom medzikultúrnej výmeny informácií a ukážok rôznych rezbárskych techník v tradičnej kultúre Číny a Slovenska. Srdečne pozývame všetkých záujemcov o drevo a jeho ľudovoumelecké využitie naprieč kultúrami do dielní Školy remesiel UĽUV od 9.00 do 15.00 h.

Svetový deň dreva, kultúrne podujatie organizovane okolo dňa jarnej rovnodennosti, upozorňuje na drevo ako krásny, na dotyk príjemný, hodnotný, ekologický a obnoviteľný prírodný materiál, ktorý je už od nepamäti súčasťou ľudskej civilizácie. Každoročnou súčasťou osláv tohto dňa je týždňový festival dreva, ktorý sa koná vždy v inej krajine. Tento rok ho prichýlilo susedné Rakúsko  a v rámci regionálnych aktivít bolo na spoluprácu oslovené aj Slovensko, konkrétne ÚĽUV.

ÚĽUV v spolupráci s Medzinárodnou osvetovou spoločnosťou v oblasti využitia dreva (International Wood Culture Society) a Nadáciou Svetového dňa dreva (World Wood Day Foundation) navrhol bratislavské stretnutie s čínskymi rezbármi venované slovenskej a čínskej tradičnej rezbárskej tvorbe. „Dúfame, že táto aktivita podporí výmenu informácií a poznatkov o kultúre dreva, posilní vzájomné porozumenie a dôveru a podporí kúzlo ľudového umenia a tradičnej kultúry,“ hovorí Su Jinling z Medzinárodnej osvetovej spoločnosti v oblasti využitia dreva.

Stretnutie s čínskymi rezbármi sa uskutoční v stredu 27. marca 2019 v priestoroch dielní Školy remesiel ÚĽUV na Obchodnej ul. 64 od 9.00 do 15.00 h. Slovenskú stranu zastupujú piati tvorcovia, menovite Michal Fiľo, Ľudovít Cehelský, Mirka Bajkai, Ľubomír Vrábel a Jana Pilátová, ktorí predvedú rôzne techniky spracovania dreva, napríklad drevorezbu či výrobu hudobných nástrojov. A neostane len pri výrobe – na hudobné nástroje sa bude i hrať. Čínske rezbárske kultúrne bohatstvo predstavia šiesti výrobcovia, ktorí okrem drevorezby a tokárstva odhalia záujemcom taje a krásu tradičnej čínskej drevenej pohyblivej tlače.

Dielne pre deti s čínskymi rezbármi
O 13.00 h a 14.00 h si čínski výrobcovia pripravili tvorivé dielne pre deti, v rámci ktorých si najmladšia generácia bude môcť obohatiť zručnosti, získané v rámci remeselných kurzov v Škole remesiel ÚĽUV, o drevorezbu z iných kútov sveta.

 

 
Stretnutie s čínskymi rezbármi v rámci Svetového dňa dreva 2019

« Späť

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Servis pre výrobcov > Pozvánky a prihlášky > Stretnutie s čínskymi rezbármi v rámci Svetového dňa dreva 2019