2. MEDZINARODNI FESTIVAL VEZILSTVA

 

Andragogická spoločnosť Univerzity tretieho veku vo Velenje a Veľvyslanectvo SR v Ľjubljane Vás pozývajú na 2. Medzinárodný festival výšiviek Velenje 2012, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. –11. novembra t.r. v slovinskom meste Velenje. Podujatie je súčasťou projektu Maribor - Európske hlavné mesto kultúry 2012, na ktorom Velenje participuje ako jedno z partnerských miest. Počas trojdňového podujatia sa predstavia výrobcovia výšiviek, jeho súčasťou budú aj tvorivé umelecké dielne. Celý projekt bude sprevádzaný bohatým kultúrnym programom. V rámci podujatia bude zabezpečené pre remeselníkov predvádzajúcich výrobu výšiviek poskytnuté ubytovanie.

 
 

Prílohy

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Servis pre výrobcov > Pozvánky a prihlášky > 2. MEDZINARODNI FESTIVAL VEZILSTVA