Členovia Výtvarnej komisie ÚĽUV

 

PhDr. Jaroslav Ondruška, predseda komisie
teoretik histórie umenia, pracoval v oblasti menežmentu kvality a riadenia projektov Úľuv, MkSR a Slovenskom centre dizajnu

Oľga Danglová CSc.,
etnologička, vedecká pracovníčka SAV, venuje sa problematike ľudového výtvarného prejavu

Helena Haberernová
dlhohoročná pracovníčka v oblasti starostlivosti o ľudovoumeleckú výrobu v Úľuv

MgA. Milan Hanko
dizajnér, pedagóg vedúci oddelenia Kabinetu keramického dizajnu ŠÚV J.Vydru Bratislava

Mgr. art. Michal Hanula
dizajnér, pôsobí ako pedagóg ŠÚV Ružomberok, odbor Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

Doc.Ing. Branislav Jelenčík ArtD. dip.Mgmt.
dizajnér, pedagóg ústav dizajnu FASTU Bratislava, VUT Brno

Janka Menkynová
dizajnérka dlhodobo pôsobila ako hlavná výtvarníčka v Úľuv

akad. mal. Iveta Miháliková,
venuje sa textilnej tvorbe, maľbe akvarelu, textilnému šperku, pôsobí v kabinete ručného výtvarného spracúvania textílií v ŠUV Josefa Vydru v Bratislave

Mgr.Zuzana Šidlíková PhD.
odevná dizajnérka, teoretička histórie odievania, pôsobí v Slovenskom múzeu dizajnu


Ing. Zuzana Rudyová
konzultant – výtvarník ÚĽUV
Tajomník komisie