Členovia Výtvarnej komisie ÚĽUV

PhDr. Jaroslav Ondruška, predseda komisie

Peter Heriban M.A.

Mgr.art. Monika Hanečková

Doc. Tibor Uhrín, ArtD

MgA. Milan Hanko

Mgr. art. Michal Hanula
dizajnér, pôsobí ako pedagóg ŠÚV Ružomberok, odbor Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

Oľga Danglová CSc.,
etnologička, vedecká pracovníčka SAV, venuje sa problematike ľudového výtvarného prejavu

PhDr. Marta Janovíčková,
historička umenia, pôsobí v Múzeu mesta Bratislavy

akad. mal. Iveta Miháliková,
venuje sa textilnej tvorbe, maľbe akvarelu, textilnému šperku, pôsobí v kabinete ručného výtvarného spracúvania textílií v ŠUV Josefa Vydru v Bratislave


Mária Farkasová (ÚĽUV),
tajomníčka komisie