Členovia Výtvarnej komisie ÚĽUV

 

PhDr. Jaroslav Ondruška, predseda komisie
historik umenia, pôsobil v Slovenskom centre dizajnu a v ÚĽUV, viac rokov sa venoval problematike marketingu a riadeniu kvality

Oľga Danglová CSc.,
etnologička, vedecká pracovníčka SAV, venuje sa problematike ľudového výtvarného prejavu

Mgr. art. Michal Hanula
pôsobí ako pedagóg ŠÚV Ružomberok, odbor Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

doc. akad. soch. Peter Humaj
dizajnér, pedagóg STU Bratislava

Doc.Ing. Branislav Jelenčík ArtD. dip.Mgmt.
dizajnér, pedagóg ústav dizajnu FASTU Bratislava, VUT Brno

Mgr. Art. Jakub Liška, MRes.
dizajnér, autor modranskej majoliky v atraktívnom, modernom prevedení

akad. mal. Iveta Miháliková
venuje sa textilnej tvorbe, maľbe akvarelu, textilnému šperku, pôsobí v kabinete ručného výtvarného spracúvania textílií v ŠUP Josefa Vydru v Bratislave

PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová,
vyštudovala históriu-archívnictvo, pôsobí v Múzeu slovenskej keramickej plastiky v Modre, spolupracuje so slovenskou ľudovou majolikou,organizuje odborné keramické semináre, výstavy a festivaly, aktívne sa  venuje maľbe na sklo

Mgr.Zuzana Šidlíková PhD.
odevná dizajnérka, teoretička histórie odievania, pôsobí v Slovenskom múzeu dizajnu


Mária Farkasová
konzultantka ÚĽUV, tajomníčka komisie